Fogtmans reskripter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fogtmans reskripter, egentlig Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge udtogsvis udgivne i chronologisk Orden 1660-1813, er en samling avskrifter av reskripter, resolusjoner og kollegialbrev for Danmark–Norge i perioden 1660–1813, det vil si fra innføringa av eneveldet til oppløsninga av unionen mellom Danmark og Norge.

Hovedredaktør for verket var danske Laurids Fogtman, og det omtales derfor ofte som «Fogtmans reskripter» for å skille det fra Wessel-Bergs reskriptsamling som har samme tittel. Tage Algreen-Ussing fortsatte utgivelsen etter Fogtmans død i 1821. Verket ble utgitt i København i perioden 1806 til 1825.

Bruk i lokal- og slektshistorie

Et enevelde preges ofte av sentralisert detaljstyring, hvilket medfører at det finnes store mengder kongelige dokumenter. Verket er dermed ikke bare en kilde til lovgivning og prinsipielle avgjørelser, men også personalhistorie (utnevnelser, reaksjoner, kontroll med mer) og institusjonshistorie (etableringer, opphør, endringer, utnevnelser med mer).

Mange av de mer prinsipielle eller lovgivende dokumentene kan også være en vei til økt forståelse av perioden. Lover og forskrifter kommer gjerne som et svar på en utfordring, og i denne perioden ser vi ofte at det blir innført særlover for visse områder. Ut fra disse kan vi anta at det har vært hendelser eller trender som det ble reagert på, og vi kan lete i andre kilder etter opphavet.

Verket er trykt med fraktur (gotisk trykkskrift), men vil være greit å lese for de fleste etter litt øvelse. Språket kan gi utfordringer, men ved hjelp av f.eks. Ordbog over det danske Sprog vil de fleste kunne takle også dette.

Finner man ikke det man leter etter her, kan det være mulig å finne det i Norske kongebrev eller Schous forordninger.

På Nettbiblioteket

Tilleggsbind: