Sirikjerke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

>onlyinclude>

Sirikjerke er ett av de mest populære turmålene på Øvre Eiker.
Foto: Bent Ek, 2015

Sirikjerke, 635 meter over havet, er det høyeste punktet i marka sør for Drammensdalen. Dette er et mektig utsiktspunkt flotte omgivelser. Herman Wildenvey beskrev Sirikjerke meget vakkert i diktet han tilegnet den katedrallignende knausen.

Kanskje kommer navnet av at Sirikjerke er det høyeste punktet på skauen der, og har utsikt til «7 prestegjeld/sogn»?

Vi veit ikke om navnet Siri har noen forbindelse med kvinnenavnet Siri. Men det kan kanskje komme fra det gamle ordet «Sire/Sira», som kommer av latin «Senior», og jo betyr «den gamle». Sira ble tidligere benyttet som tittel på høyerestående geistlige, og kan derfor ha en sammenheng med Sirikjerke. Det er mulig at ordet Siri blitt avledet fra Sira/Sire gjennom åras løp, men detter er spekulasjoner.

I boka «Eker. Træk av en storbygds saga» gir Johnsen, Nils en skildring av den storslagne utskikten fra Sirikjerke:

Utsikt fra Sirikjerke mot Eikeren.
Foto: Bent Ek, 2015

Ikke fra noget sted paa Eker har man slik glimrende utsigt. Jeg sat der en septembermorgen i 1906, og hadde da store deler av det søndenfjeldske Norge liggende foran mig som et kart. Mot vest Telemarksfjeldene, nordover Hallingskarvet og en mur av takkede fjeld fjernt i synsranden. Mot øst og syd Kristianiafjorden med omliggende bygder; indover mort grænsen blaanende skog, Hvalerørerne længst ute mot havet og øst for dem en høi fjeldryg som stængte utsigten til Bohuslän. Sirikirke ligger saa frit, at ingen omliggende høider stænger, og luften var den omskrevne morgen ualmindelig klar.'[1]

Det er blitt holdt flere gudstjenester på stedet de siste årene, og steinen som ligger der benytter presten som alter, og den gir jo også assosiasjoner til et alter.

Referanser

  1. Johnsen, s.122Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Sirikjerke inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!