Skippergata 25 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I mange år var det agenturer som holdt til her, så ble det orientalsk helse.
Foto: Einar Dahl (2017).
Isachsens skipshandel lå klemt mellom Nygaards bakeri og Hagerups Proviantering.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca.1938).

Skippergata 25 i Tromsø ble utskilt fra Skippergata 27 i 1893. Gammelt matrikkelnr. 144b2.

Baker Wold

Skjøte fra Arnt Schønnings sønner til baker Stener Wold, datert 6. aug. 1896, tinglyst 17. aug. s.å. Se også Skippergata 23.

Adjunkt Ole Johnsen med kona Anna, i 1900.

Ifølge folketellinga for 1910 bodde konstituert byfogd Ludvig Bernhard Leivestad her med kona Valborg Dorothea og fire barn, deriblant sønnen Trygve, som seinere ble høyesterettsdommer. Hos Leivestad-familien bodde også tjenestepike Marie Dybwad i 1910.

I 1916: Montør Aksel Olaf og Hilda Hansen.

Antonette Simonsen drev en mindre kolonialforretning her fram til 1916.

Skjøte fra Stener Wold til kjøpmann N. Isachsen, i 1917.

Isachsens skipshandel

Nils G.V. Isachsen satset på skipshandel. Med et godt språkøre og mange kontakter ble han også brukt som agent, han ordnet reparasjoner, osv. Etter hvert ble det betydelige leveranser til engelske fartøyer, ishavsflåten og den lokal fiskeflåten. Etter krigen ble den internasjonale fiskeflåten, engelskmenn, spanjoler og franskmenn firmaets viktigste kundegruppe, en periode hadde de leveranser til over 250 engelske trålere/fryseskip.

I 1952 ble en parsell på 73 kvm utskilt fra Skippergata 23 og tillagt denne eiendommen. – Skjøte fra Aage Nygaard til Nils Isachsen på denne parsellen i 1959.

Sønnene Gunnar og Arne Isachsen overtok driften i 1953.

Nils Isachsen døde i 1965, boet ble overtatt av Alfa Josefine Isachsen.

Alfa J. Isachsen døde i 1966. Hjemmelsovergang til arvingene Arne, Gunnar og Kåre Isachsen i 1977.

Skjøte fra Kåre Isachsen til medarvingene på hans 1/3, i 1977.

Firma N. Isachsen, (1977/82), Christian Falchenberg A/S, kjemisk/teknisk laboratorieutstyr, (1977), avd.sjef Rolf Walum, (1977).

Jørgen D. Larsen, (1986), Tromsø Zoo-Senter, (1986).

Willy Kvalsvik

Skjøte til Skippergata 25 A/S v/Willy Kvalsvik, i 1988.

Kjeldsen Butikkservice, (1990), Norema butikkinnredning, (1990), Willys Interiør A/S,(1990).

Erik Martenson, (1993), Slettmos Agenturer (Bjørnar Slettmo), (1993/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1900 for Tromsø.
 • Skippergate 25 i folketelling Tromsø kjøpstad fra Digitalarkivet
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.