Skolegata 33 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolegata 33 sett fra Skolegata.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Skolegata 33 sett fra Kongsbakken.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Fotografen har stått oppe i Gyllenborg skole og har fått med seg nr. 33 og Kongsbakken. Huset ble ikke bygd ut mot nord før senere.
Foto: Worm-Petersen (1910-åra).
Det har skjedd mye med huset siden dette bildet ble tatt.
Foto: Thekla Høegh, ca. 1920.

Skolegata 33 i Tromsø var barndomshjemmet til forfatteren og polarforskeren John Giæver. - Tidligere adresse: Øvre skolegate 49, matr.nr. 720.

Sakfører Giæver

Målebrev hvorved grunnen tilhjemles overrettssakfører John Giæver, datert 26/28. sept., tinglyst 20. okt. 1905.

I 1910: Sakfører John og Thyra Giæver med barna John, Hauk og Liv, tjenestepiken Gustava Karlsen og barnepiken Elise Nilsen.

Skoledirektør Hagemann

Skjøte fra John Giæver til skoledirektør T. Hagemann i 1912.

I 1916: Skoledirektør Tøger Hagemann, stud. art. Are og Bolette Hirtsch Hagemann, prost L.R. Hirsch.

Skjøte fra T. Hagemann til enkefru Augusta Pettersen i 1925.

Testamente hvorved alt som Augusta Pettersen etterlot seg skulle tilfalle fru Jenny Marie Pettersen Ovring, i 1931.

K.J. Edelsteen, ingeniør og agenturforretning, off. tranvraker (1932).

Eid av Augusta Pettersen i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Skolegata 33, tinglyst 8/6-1933.

Skjøte fra Jenny Ovring til frk. Magda Lukkassen, f. 1892, Kåfjord i Alta, i 1937.

Handelsbetjent Eilert Nordhus, postekspeditør Thorleif Lie, lærer Kristian Folos, (1940).

Fylkesmann Gabrielsen

24. april 1940 ble huset leid som lokale for Kontor for sentralledelsen for Nordland, Troms og Finnmark fylker. Etter angrepet på Norge 9. april fikk fylkesmennene i de tre nordligste fylkene utvidet sine styringsfullmakter. I Troms ble fylkesmann Gunnar Bjørn Norbye syk og døde den 6. mai. Det ble derfor fylkesmann i Finnmark, Hans Julius Gabrielsen, som flyttet inn den 20. april for å overta administrasjonen av hele Nord-Norge. Den 20. mai tok regjeringen over ansvaret og Gabrielsen reiste hjem, men den 7. juni forlot konge og regjering landet og Gabrielsen kom tilbake. Han fortsatte å spille en rolle utover i 1940, men i januar1941 rekvirerte tyskerne huset. Gabrielsen havnet senere på Grini. I 1945 kom han med i Gerhardsens samlingsregjering med ansvar for gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark. (1994)

Frikirke

Skjøte fra Magda Lukkassen til Nordre Presbyterium av Den evangelisk lutherske frikirke v/Jacob Engen og Øistein Gilberg, i 1948.

Forstander Karolius Knudsen, (1957).

Jan Arne Olsen, Ellen I. Sandvik, (1966).

Skjøte fra Nordre Presbyterium av Den ev. luth. Frikirke til Den ev. luth. frikirke, Tromsø, i 1967.

Den evangelisk-lutherske frikirke, (1972/86).

Skjøte til Prospect A/S, i 1987.

Advokatene

Anders Blomkvist, (1990), Anne-Kristin Hauge, (1990), adv. Hans Henrik Linnet, (1990/99), Einar Martinsen, (1990), adv. Georg Paulsen, (1990).

Ammar Baalicherif, (1993), Dag Eilif Lillebo, (1993), Per-Christian Methi, (1993).

Adv. Roar Bårdlund, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Tromsø gjennom 10.000 år. B. 3, (1994).