Skulehistorie i Årdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skulehistorie i Årdal skal gi ei oversikt over skulekrinsar, skulehus, skulevegar, statistikk, kjelder og arkiv frå Årdal kommune si skulehistorie. Målet er å utvide denne artikkelen med mest mogleg fakta. Bidra gjerne med meir informasjon.

Den fyrste skuleordninga for Årdal vart organisert i 1741 på eit møte som soknesprest Jonas Leyerdal skipa til på Solvorn for "Lærdals Præstegjeld" som Årdal høyrde under. Årdal vart då delt inn i to skulekrinsar -ein for bygdene ved Årdalsfjorden og ein for øvre ovanfor Årdalsvatnet. Jens Bache vart første lærar, og hadde plikt til å gjennomføre 8 vekers skule i fjordbygdene og 16 veker i bygdene ovanfor vatnet. Frå starten av 1800-talet var det to lærarar, og frå 1860 var det fire.

Det første skulehuset vart bygd på Tangen i 1868. Farnes fekk skulehus i 1876, Vikadal 1878, Seimsdal 1883 og Ofredal 1903.

I 1881 vart Vetti krins og Avdal krins slegne saman, og Eldegard krins vart lagt til Tangen krins.

Skulekrinsar

Offerdal krins

Vikadalen krins

Seimsdalen krins

Tangen krins

Nondal krins

Farnes krins

Fardalen krins

Ve krins

Moa krins

Utladal krins

Avdal krins

Bergmål krins

Eldegard krins

Vetti krins

Oversikt over skulekrinsar

1880 1891 1945
Offerdal Offerdal Offerdal
Vikadal Vikadal Vikadal
Seimsdal Seimsdal Seimsdal
Tangen Tangen Tangen
Nondal Nondal Nondal
Farnes Farnes Farnes
Fardal Fardal Fardal
Ve Ve Utladal
Eldegard
Vetti
Avdal

Skuleveg

Lærarar

Etternamn Fornamn Fødd Skule Tilsett år Slutta år Utdanning frå Merknad

Skular og elevtal

Arkiv

Kjelder og litteratur

Prenta kjelder

Digitale kjelder

Ikkje-prenta kjelder


Skulenmin logo.jpeg Skulehistorie i Årdal er ein del av prosjektet Skulen min - eit kartleggings- og formidlingsprosjekt om skulehistorie i Sogn og Fjordane. Bli med å bidra med fakta eller forteljingar frå din skule og di skuletid!
Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane står bak prosjektet. Alle sider knytt til prosjektet er tilgjengelege i denne kategorien. Les meir på www.skulenmin.no.