Slime (gård i Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Slime (Oslo gnr. 176/1)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Slime
Slime Oslo.jpg
Alt. navn: Nordre Slime, Ødegården
Først nevnt: 1570-åra
Sted: Bjørndal
Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Gnr.: 176
Bnr: 1
Adresse: Slimeveien 10B
Postnummer: 1275

Slime, gnr. 176/1 er en gård som ligger i Slimeveien 10B i Oslo.

Gårdsnavnet skal komme fra norrønt Slima, og må ha vært et elvenavn og viser i følge Norske Gaardnavne til en større bekk ved gården. Slime skrives med «i» mens navn av samme opphav, som Slemdal og Slemmestad, skrives med «e».

Gården var krongods i 1570-åra og i 1620-åra drevet under Li (gnr. 170). Den ble en selvstendig gård i 1665 da kronen solgte gården, som så mange andre gårder i Aker som ble solgt unna. I skjøte av 19. juni 1665 ble gården overdratt til rustmester Jacob Jenssøn Nordmand. Han solgte gården videre i 1671 til generaladjutant og tidligere generalveimester Nicolas Lauridsen Helvaderus (ca 1630–1678) og som ble adlet dette året under navnet Silberstein.

Gården hadde i den kommende tiden en rekke private eiere og det ble drevet tradisjonell gårdsdrift helt til 1960-årene, mens det på 1900-tallet ble utskilt og solgt en rekke tomter som ble bebygget med bolighus. På 1960-tallet kjøpte Oslo kommune opp inn- og utmark på Slime og Bjørndal samt en rekke eiendommer som grenset til disse gårdene.

Hovedbygningen er fra 1800-tallet og er kommunalt listeført for bevaring og brukes som barnehage. Jordveien er utbygd til boligstrøket Bjørndal.

Bjørndal hadde en rekke husmannsplasser, blant dem Granberg, Løvli, Nyjordet, Rønning (gnr. 176/14) i Slimeveien, Slimebråten (gnr. 176/9) i Meklenborgveien, Slimetangen ved Gjersrudtjern, Søndre Slime, gnr. 176/6 i Slimeveien, og Åsland. De fleste av disse er idag borte, enten som følge av utbyggingen i området eller veibygging, som Åsland hvor det også er etablert et pukkverk.

Kilder


Koordinater: 59.83163° N 10.83935° Ø