Slottsloven på Akershus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Slottsloven på Akershus var ei gruppe øvrighetspersoner som skulle assistere stattholderen under store nordiske krig. Begrepet slottsloven hadde opprinnelig et annet innhold, men etter at eneveldet ble innført i 1660 refererte det normalt til kommisjoner som styrte i stiftamtmannens sted, eller som i dette tilfelle en kommisjon som hjalp stattholderen i krisetider. Utvalget hadde sete på Akershus slott og festning.

Slottsloven ble oppretta ved plakat av 16. februar 1704. Kommisjonen skulle ha fire sivile og ett militært medlem, med visestattholderen som formann. Ved siden av ham besto den det meste av tida av to stiftamtmenn, en amtmann og en høyere offiser.

Bergråd Christopher Dietrich Witzhum von Eckstedt ble opptatt i Slottsloven ved behandling av bergverkssaker i 1711, og zahlkasserer Povel Weybye ble i 1721 opptatt i saker som berørte den planlagte matrikkelen.

Stattholderen/visestattholderen måtte ikke nødvendigvis være til stede for at det skulle kunne fattes beslutninger. Samtidig hadde stattholderen fortsatt sin vanlige myndighet, og kunne beslutte i saker uten å rådføre seg med Slottsloven.

Slottsloven ble i april 1722 bestemt oppløst så snart stattholder Ditlev Vibe kom til Christiania. Han ankom i mai 1722. Formelt var han utnevnt i 1721, og han står derfor oppført som formann for Slottsloven i perioden fram til sin ankomst.

Medlemmer av Slottsloven

Bestallinger for medlemmer av Slottsloven ble ekspedert gjennom Danske Kanselli. En kjenner bestallingene for alle de som er nevnt nedafor, med unntak av Barthold Heinrich von Lützow som møtte på en del møter i 1716 og 1718–1719 uten at det er kjent om han var formelt utnevnt eller ikke.

Stattholder/visestattholder

Stiftamtmenn/amtmenn

Militære medlemmer

Andre medlemmer

Sete i matrikkelsaker

Sete i bergverkssaker

Sekretær

Kilder