Smedbraaten Nedre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Det har ikke lykkes å skaffe bilder av bnr 15 Smedbraaten Nedre under Vestby. Ved forlengelsen av Statsråd Ihlens vei var det nødvendig å komme seg gjennom en leirerygg, og dette ble i 1930-årene utført som nødsarbeid med hakke, spade og trillebår. Det ble også nødvendig å rive Smedbraaten Nedre.

Dette er dokumentert av Nils N. Ihlen i Haavelmo: Skedsmo I 1929 side 470:

«Strømmen Vel har på den korte tid den har bestått satt mange ting i sving. Blant annet har den arbeidet frem en ny veiforbindelse fra Smedbråten til Strømmen stasjon istedenfor den gamle planovergang ved Gressrud.»

Fram til den tid var det en usikret jernbaneovergang til Gressrud, den ble da nedlagt. Bjørn Paus har i boken «Trevar’n - Bygningen og livet der i mer enn hundre år» utdypet dette nærmere på side 56:

«Planovergangen var farlig. Jeg husker det kom en kar med hest og slede fra vedutsalget på branntomta i Sagdalsveien, og at det var skikkelig hålkeføre. For å bremse i bakken fra Gressrud ned mot planovergangen festet han en kjetting på tvers av begge sledemeiene. Men det gikk ikke bedre enn at kjettingen kilte seg fast mellom plankene og skinnegangen, og det tok tid å få den løs. Det gikk bra den gangen. Men NSB ønsket å fjerne den farlige overgangen, og for å få til dette påtok NSB seg det meste av utgiftene til å anlegge Statsråd Ihlens vei fra Bråte bru til butikken ved Niels Høeghs vei. Litt senere ble veien videreført tvers gjennom en leirerygg – dette ble utført som et nødsarbeid med hakke, spade og trillebår. Plassen Nedre Smedbråten ble da revet, men plassen Øvre Smedbråten er påbygd flere ganger, og står fortsatt i Niels Høeghs vei 37. Først etter krigen ble Statsråd Ihlens vei videreført til Stavtoppen.»


Litteratur og kilder

  • Bunæs, Steinar 2010: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas Venner og Strømmen Vel. ISBN 987-82-997416-6-8
  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind I. Oslo 1929. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bjørn Paus, (1918-)