Snekkerverksteder i Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Etableringen av snekkerverksteder i Skedsmo skjøt fart fra 1900 og framover. De fleste trehåndverkerne slo seg ned i Lillestrøm, for der var det lett tilgang på materialer fra sagbrukene. I tillegg var det et stort marked for snekkervarer her.

I bondebygda Skedsmo syslet enhver nevenyttig bonde med snekkerarbeid. Han laget de fleste treredskapene han trengte til gårdsdrifta og husholdningen. Den første snekkeren vi hører om, er i et kirkeregnskap for Skedsmo kirke i 1620. Der får vi vite at en snekker har laget benker til kirkens våpenhus. I 1660-årene nevnes Anders Sledemaker, og i 1789 snekker Gunder Branderud.

I 1780-årene drev Jacob Jacobsen Haugen snekkerverksted på Stalsberghagen, og i skiftet etter han i 1802 er alt verktøyet han har etter seg, listet opp. I 1821 hører vi om Niels Andersen (1755-1830) på husmannsplassen Tømte, og etter han fortsatte Lars Nielsen med verkstedet der han laget forskjellig inventar.

I folketellingene fra 1865 og framover er snekkerne ført opp. I 1865 er det 14 snekkere i bygda. Se også Bedrifter i Skedsmo


Bedriftens navn Etableringsår Bransje Merknad Adresse Avviklingsår
Johan Andersens snekkerverksted 1924 Vinduer, dører, trapper, innredninger m.m. Strømsveien 18, Strømmen
Johan Andersen. Snekkerbedrift 1910 Sørumsgata 44, Lillestrøm
Leif Andersen. Møbelverksted Før 1947 Møbelverksted, stopping av biler Storgata 21, Lillestrøm
Magnar Andresen. Snekkeri Trapper, innredninger Skedsmogata 41, Lillestrøm
Johan Aule. Snekkerverksted 1908 Grunnlagt av Johan Aule. Produksjon av dører, trapper, vinduer, kjøkken- og butikkinnredninger. Bedriften totalskadet av brann i 1942, ble gjenreist i 1946 og hadde da fire ansatte. Sørumsgata 44, Lillestrøm
S. Bergersen. Snekkeri 1934 Kontormøbler, innredningsarbeider, settekasser for trykkerier, andre møbler.

Dører, vinduer, trapper.

Skedsmogata 61, Lillestrøm 1984
H. Bjørnstad. Snekkerifabrikk 1901 Bedriften ble opprette av Kristian Bjørnstad. Sønnen Harald Bjørnstad overtok i 1946. Vesentlig fabrikasjon av møbler og innredninger. Nittedalsgata 8, Lillestrøm
Ellingsrud trevare 1914 Produserte hjul, kjerrer, vogner, møbler, dører, vinduer, trapper og kjøkkeninnredninger Gården MidtskogSkedsmokorset
Georg Fjeld. Snekkeri Møbelsnekkeri, salongmøbler, radiolamper. St. Olavsgate 12, Lillestrøm
Havnen Trevarefabrikk 1928 Etablert av Edvard Andersen, Chr. Bakken og Magnus Karlsen Wahl. Bakken ble utløst i 1932 og i Andersen i 1937. I 1946 gikk Wahls sønn inn i bedriften, og den endret navn til Havnen Trevarefabrikk, inneh. Magnus Karlsen Wahl og sønn. Fabrikken produserte vinduer, dører, trapper, kjøkkeninnredninger til byggmestre og private i flere kommuner. Et moderne bygg på 480 kvadratmeter ble satt opp i 1946. I 1940 hadde bedriften 7 ansatte. P. A. Munchsgate 7, Lillestrøm
Oskar Johansen & Sønner. Snekkerifabrikk 1911 Grunnlagt av Oskar Johansen. Sønnen Rolf ble tatt opp i bedriften i 1942. Drev først med forskjellig snekkerproduksjon, senere ble den utvidet med skifabrikasjon. 1950: Åtte ansatte. Sørumsgata 66, Lillestrøm
Carl O. Johnsbraaten. Snekkerverksted 1913 Grunnlagt av C. O. Johnsbråthen fra Eidsvoll. Han drev bedriften til han døde i 1948. Da overtok sønnene Kåre og John. Bedriften var et av de første snekkerverksteder på Lillestrøm som ble utstyrt med maskiner, og utførte derfor en del leiearbeider for andre snekkerbedrifter. Produserte dører, vinduer, kjøkkeninnredninger, møbler på bestilling. Skimakere fikk høvlet og frest ut ski hos Johnsbråthen. Nittedalsgata 33, Lillestrøm
Olaf Kristiansen & Sønn. Skifabrikk 1914 Ski og flyski, fluktstoler, bjerkestoler. 1939: 9 ansatte. St. Olavsgate 18, Lillestrøm 1973
Johan Langaard. Møbelverksted 1915 Møbler og kjøkkeninnredninger, treverk til overstoppede møbler St. Olavsgate 28, Lillestrøm
Alfred Lunde & Sønn. Snekkerifabrikk 1919 Opprettet av Alfr. Lunde. I 1942 gikk Alf Normann Lunde inn i firmaet. Fabrikasjon av dører, vinduer, trapper, kjøkkeninnredninger, butikkinnredninger, bikuber. 1939: 13 ansatte. St. Olavsgate 26, Lillestrøm 1966
Fredrik Pettersen. Snekkerverksted 1901 (?) Bygde Lillestrøm Metodistmenighets kapell i 1902. Lokalpredikant i menigheten. Nesa, Lillestrøm
Alf Chr. Ruud. Snekkermester 1947 Bedriften produserte dører, vinduer, vevstoler og ulike slag møbler. En viktig del av produksjonen var kjøre- og draredskaper for jord- og skogbruket som kjerrehjul, høyvogner, gjødselskjerrer, trillebårer, sleder, geitdoninger og drag av forskjellig slag. Leirsund
Einar Ruud. Småindustri 1932 Paraplyunderstokker, rullegardinstokker, kosteskaft, alt i rundstokk. Varene leveres over hele landet. Eget lokale. Markveien 8 B, Lillestrøm
Sagdalen Trevarefabrikk A/S I drift i 1930-åra Spesialfabrikk for møbler og innredningsarbeider. P. A. Munchs gate 9, Lillestrøm
Joh. Syversen. Ski- og kjelkefabrikk 1904 Opprettet av Joh. Syversen. Sønnen Fredrik Syversen overtok i 1935 Produserte ski, kjelker, fluktstoler, taburetter.1946: 15 ansatte St. Olavsgate 25, Lillestrøm
O. Syversen - Møbelforretning 1896 Møbelfabrikk, male- og tapetserverksted. Se også under handel- og servicebedrifter. 1946: 19 ansatte Sørumsgata 3, Lillestrøm
Per Syversen. Møbelverksted 1904 Finerte møbler og kjøkkeninnredninger, garderobe. Senere rammeverksted. 1947-1961: tre ansatte. Lillestrøm
Harald Westby. Snekkerbedrift Elvegata 46, Lillestrøm
Aasland /& Co 1930 Salmaker, snekker- og tapetserverksted. Eier Johan Aasland. 1946: 15 ansatte Sørumsgata 5

Kilder og litteratur

  • Bangen, Olav: Vegviser for Lillestrøm. Kristiansand 1946/1947.
  • Folketellingene fra 1865 til 1910.
  • Lillestrøm. Bedriftstellingen 1936.
  • Lillestrøm: Produksjonsbedrifter/Håndverkere 1946/1947.
  • Sætherskar, Johs. (red.): Det Norske næringsliv. 12 : Akershus fylkesleksikon, Bergen 1952. Digital versjonNettbiblioteket.