St. Magnus menighet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
St. Magnus kirkeLillestrøm er sognekirken.
Foto: Menigheten

St. Magnus menighet er en katolsk menighet i kommunene Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Lørenskog og Skedsmo i Akershus. Den tilhører Oslo katolske bispedømme, og ble opprettet i 1957. Sognekirken er St. MagnusLillestrøm.

Kimen til menigheten ble lagt i 1949. Den 23. oktober det året ble det feiret katolsk messe hjemme hos en familie i Lillestrømområdet. Året etter begynte pater Fischedieck å planlegge kjøp av lokaler, etter nok en messefeiring i området. Den 7. mai 1950 fikk kirken leie Folkets hus som fast messested, og i november fikk biskop Jacob Mangers forkjøpsrett på en tomt i Lillestrøm. Tomta, Halvdansgate 5, ble innkjøpt i mars 1951, og byggingen av et kapell begynte. Det ble innviet 16. april 1952 av biskop Mangers, med Alf Ingvald Høgh som ansvarlig prest. St. Elisabethsøstrene åpnet en barnehage i samme bygg som kapellet. De flyttet i 1963 til Alexander Kiellands gate, og i 1979 la de ned barnehagen. I 1996 forlot søstrene Lillestrøm.

I mai 1957 startet byggingen av St. Magnus kirke i Romeriksgata, og ble innviet på festen for Jomfru Marias uplettede unnfangelse, 8. desember 1957, også denne av biskop Mangers. St. Magnus ble samtidig opprettet som egen menighet. En ny kirke ble innviet i 1988 av biskop Gerhard Schwenzer og kirkerommet til den første St. Magnus kirke lå i menighetshuset og er i dag et møte-/festlokale med navn «Gamle St. Magnus».

I 2004 ble kapelldistriktet St. Klara i Kongsvinger lagt under St. Magnus menighet. Sta. Clara kirke sto klar i 2006, og i 2007 ble distriktet skilt ut fra St. Magnus og opprettet som egen menighet. Samme år ble også kommunene på Øvre Romerike skilt ut som St. Gudmund menighet, med adresse Jessheim.

Menigheten i Lillestrøm

Omkring 1980 hadde menigheten ca. 700 medlemmer, i 1989 var tallet 950, i 2004 var det steget til 5500 og i 2014 er medlemstallet 7000. Den sterke veksten skyldes i første rekke den store innvandringen fra Polen og Vietnam. 120 nasjoner er representert i menigheten, og de kommer fra seks kommuner på Romerike. Da distriktet ble delt i 2004, mistet menigheten 3000 medlemmer, og disse fordelte seg på de to nye kapelldistriktene.

Hovedvekten av medlemmene er fra Polen, Filippinene, Sri Lanka, Vietnam og flere land i Latin-Amerika. I denne flerkulturelle menigheten er norsk fellesspråket, men hver søndag holdes det fire til fem messer på vietnamesisk, polsk, spansk og tamilsk i tillegg til norsk.

Drift av kirken

Den daglige ledelsen av kirken i Lillestrøm består av soknepresten og tre deltidsansatte. Presten konsentrerer seg om det åndelige, resten er ivaretatt av omkring 200 lekfolk. Menighetsrådet består av 15 personer fra 10 forskjellige land. Lekfolkene tar seg av det omfattende arbeidet som foregår i menigheten, blant annet ungdomsarbeidet, konfirmasjonsundervisningen, korvirksomheten (menigheten har i 2014 syv forskjellige kor), flere årlige konserter der inntekten blant annet går til ulike barnehjem i fattige land, ulikt menighetsarbeid, aktivt integreringsarbeid blant innvandrere, innsamlingsaksjoner til nødstilte i andre land m.m.

Bygningene og utearealet

Kirken fra 1957 med 72 sitteplasser ble snart for liten. Da den nye kirken sto ferdig i 1988, ble den gamle benyttet til kontorlokaler og møterom, og i menighetssalen foregår mange av kirkens ulike møter og annet av kirkens virksomhet. Et nytt kjellerlokale under den nye kirken ble innviet til festlokale og møterom i 2007. Det åpne arealet mellom presteboligene og de to kirkebyggene, Mariahagen, ble innviet og velsignet i 2009. I sommerhalvåret blir Mariahagen mye benyttet i sammenheng med gudstjenester, konfirmantforberedelser, større arrangementer o.a.

Kilder