Statsgymnas II

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Statsgymnas II lå i lokalene til Sund Folkehøgskole i Flagvegen 95 ved Straumen i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag. Folkehøgskolens lokaler ble rekvirert og statsgymnaset ble opprettet den 15. august 1943 av Nasjonal SamlingNorsk Studentsambands initiativ som gymnas for evnerik ungdom eller begavet mannlig ungdom. Opprinnelig var det meningen at skolen skulle hete Nansenskolen, men Vidkun Quisling ønsket ikke å bruke Fridtjof Nansens navn på denne måten og skolen ble dermed navnsatt i forhold til statsgymnaset på Gjøvik som hadde startet året i forveien.

Opptakskravene var 1.) minst 16 års alder, 2.) kunnskaper og ferdigheter over gjennomsnittet og 3.) god helse. I tillegg tok de innledningsvis bare inn gutter. Gymnaset hadde to opptak: et fra folkeskolen og et fra middel- eller realskolen.

I motsetning til statsgymnaset på Gjøvik som tok opp elever i vanlig gymnasalder, hadde Statsgymnas II en øvre aldersgrense på 24 år da skolen skulle prioritere opptak av tidligere frontkjempere. Skolen skulle være en eliteskole og skulle skille seg fra statsgymnaset på Gjøvik ved at den i tillegg til satsingen på frontkjempere, også ønsket elever som hadde yrkeserfaring og at disse kunne bli løftet til et høyere nivå i sitt yrke, eksempelvis kunne en snekker bli en byggingeniør. Slik kunne skolen utdanne ledere innen flere sektorer i arbeidslivet.

Det var rundt 45 elevplasser. Foruten gymnas bestod skolegangen av pliktig høyskole- eller universitetsstudium etter examen artium. Gymnasets rektor het Sigmund Myhra. – Det nye statsgymnas for evnerik ungdom har oppnådd stor popularitet, skrev avisen Nord-Trøndelag og Inntrøndelagen et halvt år etter opprettelsen. Søkertallene var høye, og det var langt fra plass til alle som søkte.

Se også

Litteratur


Koordinater: 63.8578648° N 11.3152632° Ø