Stor myrfiol i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stor myrfiol
Viola epipsila Ledeb.
Fiolfamilien
Stor myrfiol BH.JPG
Tjålbbe, Sulithjelma. Dato: 26.6.2011

Foto: Bård Haugsrud

Kart og graf oppdatert: 2.9.2022
Viola epipsila.png
27 av 228 5x5 km-ruter
Viola epipsila 1.png
27 av 4680 km-ruter
18 av 445013 0,1 km-ruter
Først funnet: 1875
Sist funnet: 2021


Stor myrfiol er en ganske sjelden art som finnes i sumppregede skogsmiljøer hovedsakelig øst i Østfold.

Hyppighet og utbredelse

Stor myrfiol er ganske sjelden i 5x5 km-skalaen og sjelden-spredt med østlig utbredelse[1][2]. Den er imidlertid funnet i de fleste kommuner i Østfold.

Økologi

Stor myrfiol finnes gjerne i noe rikere sumppregede skoger både med bartre- og løvtredominans.

Oppdagelseshistorikk

Arten ble først samlet av Christian Sommerfelt den 30. mai 1875 i Trøgstad[3]. Den eldste angivelsen fra litteratur er så langt ukjent [sjekk de eldste utgavene av norsk flora].

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Siden stor myrfiol er knyttet til sumppregede skogsmiljøer som har vært gjenstand for inngrep i form av grøfting må vi anta at arten har vært i tilbakegang. Trolig har grøftingen avtatt etter år 2000. I Bohuslän finnes det ikke troverdige funn av stor myrfiol[4].

Forvaltningsstatus

Arten er i Norge vurdert som livskraftig (LC)[5]. Arten betraktes som nær truet (NT) da Østfold er et av de tidligere fylkene som har høyest andel skoggrøfting i forhold til skogsareal.

Østfold har ca. 2 % av km-rutene stor myrfiol er registrert i Norge, og har dermed ikke noe nasjonalt ansvar for arten.

Kilder og litteratur

  1. Artsdatabanken. Stor myrfiol i Østfold (grense 2019), historisk utbredelse pr. dato. Nettsiden Artskart.
  2. Østfold botaniske forening. Stor myrfiol i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  3. Sommerfelt, Christian 30.05.1875. Herbarieark digitalt på GBIF.
  4. Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns Flora. - Föreningen Bohusläns Flora, 731 s.
  5. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av stor myrfiol Viola epipsila for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker