Storgata 13 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 13 lå her på hjørnet, der Mackkvartalet breier seg nå.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nærmest ser vi Storgata 11, deretter nr. 13 med Emilie Iversens kolonialbutikk.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).
Midt i bildet har vi nr. 13 med «Mella» Iversens kolonial på hjørnet. I bakgrunnen Macks Ølbryggeri og til høyre hjørnet på Storgata 19.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960)
Nytt møter gammelt. Storgata 25 la beslag på et helt kvartal, men nr. 13 har holdt stand til nå. Samme år ble huset revet.
Foto: Knut Stokmo (1968).

Storgata 13 i Tromsø var et bolighus som etter hvert fikk en kolonialbutikk på hjørnet. Huset ble revet i 1968. - Gammelt matr.nr. 382.

Svenskene

Den 12. aug. 1844 tinglyses en erklæring fra Kommunebestyrelsen om at husets eier også skal eie grunnen det står på.

I 1846 utstedes en erklæring om at Christofer Bertheussen har bygd huset. Samme år tinglyses et skjøte til Kåre Gÿlcke i Christofer Bertheussens bo – og videre – et skjøte fra Kåre Gÿlcke til Isak Nielsen.

I 1865: Auksjonsskjøte til August Degermark på Isak Nielsens eiendom.

I 1865 bodde farver Carl Johan Degermark og hans kone Eva Catharina Salamensdotter her. De kom fra Piteå og bodde her med sine to barn. Tømmermann Johan Peter Sundqvist og kona Maria Magdalene Larsdotter kom fra Luleå og hadde tre barn, daglønner Carl Jacobsen Hohta og kona Maria Johansdotter hadde en datter og kom også fra Sverige, det samme gjorde tømmermann Isak Jernberg og hans to døtre og daglønner Hendrik Anderson Dorfi, hans kone Marie Erikka Jansdotter og deres to barn. Familiene hadde vært i Norge fra 1 til 35 år.

Huseier og farver Degermark bodde her fremdeles med sin familie i 1875. Tømmermann Johan Salomonsen og hans kone Johana var kommet fra Haparanda med sine to barn, fisker og tranbrenner Nils Andersen og kona Ane Larsdatter og deres to barn var fra Tromsøsund.

I 1877 overføres skjøtet på eiendommen fra August Degermark til Carl Johan Degermark.

I 1883 tinglyses auksjonsskjøte til Sofie Lilieberg på Kåre Degermarks eiendom.

I 1885: Huseier Sofie Lillieberg, urmakermester Jakob Martin Jacobsen med kona Anna Franciska, fem barn og tjenestepiken Elen Olsen, sjømann Jens Olsen Wetbø med kona Johanne Karoline og fem barn.

I 1891: Jens Olsen Vestbø med kona Johanna, hennes mor Johanna Sofie Liljeberg og sju barn, Johan Adolf Jakobsen med kona Sofie Johanna og sønnen Olav Julius, Kristoffer Mathisen med kona Anne Ovida (f. Nervig).

Hanna Vestbø

Sofie Lilieberg døde i 1897. I testamentet bestemte hun at datteren Johanne Karoline, gift med Jens Olsen Vestbø, skulle overta eiendommen som særeie.

Urmakermester Johan Wilhelm Lydersen bodde her med sin Aminda og tre barn i 1900. Han skal ha hatt butikk først ved gammelmoloen, senere oppe i byen. 1890-1910? Han døde i 1927 og forretningen opphørte da. Gråstensmurer Jens Olsen Westbø var gift med Johanna Karoline fra Nedre Torneå og de hadde 6 barn i 1900.

Eid av Hanna Vestbø i 1904.

Steinarbeider Jens Vestbø ble enkemann og bodde her med 4 barn i 1910. Gullsmedsvend Axel T. og Sofie Jensen hadde 7 barn.

I 1912 solgte Jens Vestbø til baker Iver Iversen.

«Mella» Iversen

I 1916 bodde Edith og Emilie Kristine Iversen her, det gjorde også handelskar Salomon Sakolsky og kystlos Ole Skorstad og hans familie; Alfhild Eleonora, Kristine Birgitte og kontorbetjent Bjarne Anker Skorstad.

Eid av Iver Iversen i 1918/32. Han var telegrafist/radiofullmektig ved Vervarslinga.

Eid av Emilie Iversen i 1946.

E. Iversen (Edith Iversen), frukt- og tobakksforretning, (1946).

Edith Iversen

Hjemmelsoverføring fra Emilie Kristine Olufine Iversen, som døde i 1947, og før avdøde mann Iver Iversen, til datteren Edith Iversen, i 1951.

Los Skorstad leide i 1. etg. Så kom Emilie ”Mella” Iversens kolonialbutikk på hjørnet mot Peder Hanssens gate (1941), drevet av Edith Iversen i 1957.

”Quest” Skips-A/S, selfangst, (disp. O.A. Jakhelln, Bodø), (1957). Firmaet eide den berømte ishavsskuta «Quest» som forliste i 1962 på vei hjem fra New Foundland.

Tromsø kommune

Ved dom i Tromsø namsrett av 3. okt. 1962 eksproprierte Tromsø kommune eiendommen.

Ur-service, (Jan S. Nilsen og Olaf Figenschou), urmakerforretning, (1966). Nilsen kom fra Skippergata 3a og flyttet forretningen senere til Storgata 97. Ottar G. Andersen, Bjørnar Olsen, (1966).

Mack

Skjøte fra Tromsø kommune til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1968.

Revet i 1968 for å gi plass til det nye Mackkvartalet i Storgata 5-13.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.