Strandgata 23 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er vanskelig å forstille seg at det en gang lå en dobbelt husrekke herfra til Strandskillet. Strandgata 17 lå nærmest.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et vakkert bilde av husrekka med nr. 17 helt i høyre kant. Nr. 23 er det lysebrune til venstre.
Foto: H.C. Brandt (1958).
Strandgata 23, ca. 1958

Strandgata 23 i Tromsø var et treetasjes trehus som var med i husrekken i Strandgata som ble revet på 1960/70-tallet. - Gammelt matr.nr. 324.

Familien Norbye

Auksjonsskjøte til Ole Pedersen Lind, tinglyst 31. okt. 1864.

Enkemann og ringer Ole Lind og hans datter Karen bodde her i 1865.

I 1869 solgte Lind til Robert Norby.

Fisker og huseier Robert og Pedrikke Norby med to sønner, skomaker Christofer Hansen med kone Pedrinne, i 1875.

I 1885: Fisker Robert Dahl Norby med kona Pedrikke Elisabet og fem barn, deriblant læregutt i trykkeri, Peder Norby.

Fisker og huseier Robert og Petrikke Nordbye med fire barn i 1900, bl.a. trykkerilærlingen Nicolay Norbye. I 1903 overtok han Kirkegata 12 og startet papirhandel og boktrykkeri der.

Eid av fisker Robert Dahl Norbye i 1904.

Enke og huseier Petrikke Norby med tre barn, i 1910.

Huseier Petrikke, bokbinder Ragnvald, (forretning på Torvet) og butikkdame Agnes W. Nordby, Johanna K. Schjølberg, i 1916.

Eid av Robert Nordbyes enke i 1918.

Ishavskipper Isaksens gård(?), med en liten sjå ved siden.

I 1932 eid av Petrikke Norbyes bo.

Skjøte fra arvingene etter Robert Norbye, nemlig Nicolai Norbyes dødsbo v/Olufine Norbye, Peder Norbye m.p.p. v/Eivind Norbye, Agnes, Leif og Ragnvald Norbye, til kjøpmann Ragnvald Norbye, 1939.

Agnes Norbye, med forretning i Storgata 74, bodde her i 1940.

Norbye & Zachariassen, manufaktur- og trikotasjeforretning (Agnes Norbye), kjøpmann Ragnvald Norbye, (1946).

Kontorsjef Ottar Arntsen, (1957/66).

Hjemmelen gikk over til Ragnvald Næss Norbyes arving, Leif Norbye, i 1978.

Skjøte fra Leif Norbye til Tromsø kommune, i 1979.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.