Strandgata 9 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er ikke mye som minner om de gamle trehusene i dag. Nergård har vært her lenge, optiker Jacobsen flyttet hit i 2017 da Fredrik Langes gate 20 ble revet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Strandgata 9-19, ca. 1958. Det hvite huset til høyre er nr. 9b.
Foto: H. A. Brandt (ca. 1958).

Strandgata 9 i Tromsø besto av to små bolighus, nr. 9a og 9b, til de ble revet en gang etter krigen. Det nye nr. 9 er et kontor/forretningsbygg bygd i 19??

Nr. 9a

Målebrev til Søren Andersen, tinglyst 30. mars 1875.

Skjøte til A. Ebeltoft sr., 1889.

Auksjonsskjøte til Johannes Sørensen og Olai Nilsen på denne eiendommen og matr.nr. 347 (Storgata 27), frasolgt A. Ebeltoft sr. Eftf.s konkursbo, 1904. Ebeltofts forretning i Strandgata 36 gikk konkurs i 1902/03. Det var da det eldste firmaet i Tromsø.

Målebrev, hvorved det ble utskilt en del av denne eiendommen, kalt Strandgata 7b, i 1915.

Eid av Olai Nilsen og Johs. Sørensen i 1918.

Eid av Olai Nilsen og Mathilde Sørensen i 1932 og 46.

Revet i 19?

Nr. 9b

Eid av Margrethe Andersen i 1904. Hun var trolig tjenestepike hos bryggeformann Petter Sørem over gaten, i Storgata 23.

Enken Rakel Oxos, understøttet av Fattigvesenet, bodde her i 1910.

Fisker Hans Karolius og Hansine Petra Edvardsen, fisker Hans Martin og Maren Magdalene Klaudiussen, samt erindsgutt Edvard Hagerup Hansen, bodde her i 1916.

Eid av Hans Edvardsen i 1918/46.

Sjåfør Edv., arbeider Kåre, kontordame Laila Hansen, (1946).

Revet i 19??

Nr. 9

Målebrev- kartforretning avholdt 25. feb. 1949. Grunnbokhjemmel gitt Tromsø kommune i 1950.

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Telegrafverket i 50 år, i 1968.

Telenor Forskning og Utvikling, (1996/99), Telenor Nett, (1999).

Skanska Norge AS, (2010), Bianco footwear, Nergård AS, (2010).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Folketellingen for Tromsø 1910.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1996/99/2010.