Sundstuen (Kongsvinger gnr. 27/6)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sundstuen
Sundstuen gnr. 27 6 Kongsvinger kart 1822.jpg
Sundstuene på kart fra 1822, også holmene i Glomma er avmerket. Kartverkets historiske arkiv.
Først nevnt: 1850
Utskilt: 1910
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 27
Bnr: 6
Type: Nedlagt sundstue og husmannsplass

Sundstuen er en nedlagt husmannsplass under Nor vestre i tidligere Vinger kommune og er ikke så gammel. Men navnet Sundstuen – det var forresten to av dem – og ikke minst eksistensen av disse, er av gammel dato. Ved Traastadsundet var det stor trafikk over Glomma – mellom gårdene Traastad og Nor, og sundstuene like ved elvebredden ble bolig for de som driftet fergene. Etter at Kongsvinger bru sto ferdig i 1854, ble skyssbehovet betraktelig redusert og sundstuene kunne disponeres av andre.

Halvor Halsteinsen født 1808 på Kvernbakken i Brandval og kona Anne Poulsdatter bodde på en av sundstuene fra 1840, og fikk her to barn. Så døde Anne i 1848 og Halvor flyttet. Et innerstpar bodde her en kort tid rundt 1850, til der 34-årige kona døde i 1854, mens neste oppsitter var husmann - med jord.

Ole Hermansen, født 1834 på Bøslungen, og kona Olea Johannesdatter, født 1835 på Mentsrud, ble gift 1856 og kom da hit som husmenn. De hadde bare datteren Anne, født 1859, men tok til seg pleiebarn. Ved tellingen tituleres Ole husmann med jord, men det er ingen opplysninger om husdyr eller avling. Ved tellingen 1875 har plassen 1 ku og det settes 1 tønne poteter. Ole er fortsatt husmann med jord ved tellingen 1891 og er dagarbeider hos eieren på Nor vestre. Da han døde 1894 er han jernbanemann og bosatt på Norsengen, og her bor enka i 1900. Hun døde i 1907 hos svigersønnen på Mentsrud.

Ved tellingen 1900 er sundstua bolig for tømmermannen Sigvard Amundsen, født 1862 i Brandval og hans kone Mathilde Martinsen, og i tillegg en tallrik barnefamilie og en enslig leieboer, til sammen ni personer. Ved tellingen 1910 har Sigvard blitt enkemann og deler boligen med en ny barnefamilie på seks, så sundstua har åpenbart ikke vært så lita.

Plassen Sundstuen ble utskilt 1910 og matrikulert som 27/6 Sundstuen med en skyld på 10 øre, med skjøte året etter til foran nevnte Sigvard. 3 år senere gikk skjøte over til Einar Edvardsen, Mensrud. Han var eier fram til 1952 da Alma Svenningsen fikk skjøte på «hovedbruket» etter at plassen ble delt. I dag består eiendommen av en smal, ubebodd strandlinje – i tillegg til åtte små holmer ved Norets utløp.

Matrikkelutkastet av 1950:

6 Sundstuen 0 mark 06 øre Einar Mensrud

Kilder og litteratur