Suphammergården

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stasjonsparken under Strømmenvandringen 2009. Suphammergården i bakgrunnen.
Foto: Svein O. Arnesen
Strømmen stasjon 1915 sett fra Suphammergården, Sagdalsveien 8

Sagdalsveien 8, gnr 78 bnr 27, har siden krigens dager gått under navnet Suphammergården. Gårdens adresse er i dag Bråtebrua 5. Eiendommen har hatt disse eierne:

Sorterer Johan Hansen fikk i november 1900 skjøte på gnr 78 bnr 27 fra «ingeniør Ihlen», etter at skylddelingen hadde blitt tinglyst 18. januar 1899. Det skal ha vært virksomhet der før den tid, og det antas at gården er bygd noe før 1895.

I grunnboken er det oppført en kontrakt mellom Johan Hansen og H. Olaussen fra 14.04.1900 til 14.04.1905. Dette harmonerer med opplysninger i Skedsmo bygdebok om at Olaussen en tid drev kolonialforretning ved Strømmen stasjon før han bygde forretningsgården i Strømsveien 43 i 1909.

Johan Hansen var født i Tune i 1849 og bodde der under folketellingen i 1865. I folketellingen for 1900 bodde han sammen med kone og tre barn under gnr 78 bnr 1 Berg. Der bodde da også enken Hille Olaussen, husbestyrerinde, født 1848. og hennes voksne barn Hakon Olaussen, kjøbmand, født 1874, Henriette Olaussen, husbestyrerinde, født 1876 og Arthur Olaussen, kjøbmand, født 1878. Disse tre var da ugifte.

Neste registrerte skjøte er fra Johan Hansen til kjøpmann Johan Amb som drev Ambs landhandel i Sagdalsveien 7, tinglyst 21. februar 1912. Deretter skjøte fra Johan Amb til Olai Christiansen Vestby for kr. 20.000,- tinglyst 23. januar 1918. Den 15. juni 1929 ble det utstedt skjøte fra «Skifabrikant Olai Westby» - Olai Westby skifabrikk - til Olav Suphammer, undertegnet av Olai Westby «med iholden penn».

Skifabrikken opphørte gradvis mot slutten av 1920-årene da Westbys svigersønn Olav Suphammer overtok og et par år drev sitt firma under navnet Olai Westbys efterflg. O. Suphammer. I 1930 startet han Strømmens Bygningssnekkeri som han drev som enkeltmannsfirma til [[1975], og deretter overdro bedriften til sønn og sønnesønn. Firmaet ble nedlagt i 2000.

Litteratur

  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2004: Sagelva med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Hefte utgitt av Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-0-6
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2008: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-2-0
  • Bunæs, Steinar 2010: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas Venner og Strømmen Vel. ISBN 987-82-997416-6-8
  • Haavelmo, Halvor 1955: Fra bondegårder til by: vannsaga – storindustri. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind I. Oslo 1929. Digital versjonNettbiblioteket.