Tårnvillaen (Gjøvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tårnvillaen, Sigurd Solheims veg 4 på Gjøvik.
Foto: Pål Kjelstad (2012).

Tårnvillaen, offisielt kalt Villa Solhaug, er en av de mest kjente villaene på Gjøvik. Den ligger på Kirkeby, med adressa Sigurd Solheims veg 4.

Det var Alf Mjøen som fikk satt opp bygningen. Han kjøpte gården Øvre Kirkeby i 1900, og allerede året etter skilte han ut tomta til Tårnvillaen (gnr. 62/5; seinere ble gnr. 62/20 skilt ut som tilleggstomt). Han fortsatte å dele opp gården Øvre Kirkeby til småbruk og bygde hus på dem før han solgte både villaene og småbrukene. Alf Mjøen hadde eget sagbruk og trevarefabrikk på denne tiden.

Tårnvillaen er sannsynligvis tegna av Hjørdis Grøntoft, en av Norges første kvinnelige arkitekter.

Beboere

Tårnvillaen sommeren 1910. Vi ser medlemmer av familien Nesje på verandaen i 2. etasje, og Wergelandfamilien står på verandaen i 1. etasje.
Foto: Georg Kjellerød

I et avisintervju i 1905 forteller Alf Mjøen at han på det tidspunktet eier tre villaer inne i byen i tillegg til Kontorbygningen (som nå kalles Sandsgården), og han fortsetter: «ligesom jeg utenfor Bygrænsen har Villa Solhaug, hvor Vardals Lensmand har Kontor og Bopæl».

Den første tida leide Mjøen ut Villa Solhaug – først til lensmann Carl Meinich i Vardal som altså hadde både kontor og bolig der - og siden til Martinius Skarkerud, Norges første skytterkonge. I 1906 ble villaen solgt til eiendomsmegler Even Kolberg. Året etter kjøpte lærer Bernt Nesje Tårnvillaen, og i folketellingen for 1910 er både Nesje-familien og lærer Haakon Wergeland med familie registrert som beboere.

I 1912 solgte enka Inga Nesje eiendommen til Gunder Kjelsrud. J. Møller Henrichsen kjøpte eiendommen i 1917, men villaen ble solgt videre mange ganger fram til 1969 da Odmund Skjølberg og familie flyttet inn. Denne familien hadde ansvaret for den særpregede eiendommen fram til 2018, da den ble solgt videre.

Arkitekturen

Villa Solhaug – i dag kalt «Tårnvillaen» på grunn av sitt spirlignende tårn, framstår som en vakker og særpreget bygning. Bygningen har i dag en blanding av flere stilarter: historisme med tempelgavler og søyler, sveitserstilen med framhevede gavler og stor, seinere innbygd veranda og jugendstilen med asymmetrisk komposisjon, med vakre glassmalerier og buede linjer både utendørs og innendørs. Bygningen er noe ombygget. Fotoet fra sommeren 1910 viser nok den opprinnelige utformingen.

Arkitekten Hjørdis Grøntoft

Den unge Hjørdis Grøntoft.
Foto: Ukjent/Mjøsmuseet

Arkitekt Hjørdis Grøntoft g. Raknerud var en av pionerene blant de kvinnelige arkitektene i Norge og Sverige. Hun var født i Kristiania i 1878 og hadde blitt kjent med familien Mjøen da Alf Mjøen bodde på hybel hos moren hennes i studietida i Kristiania. Hjørdis og broren oppholdt seg sommeren 1889 hos Augusta MjøenGjøvik gård, så hun hadde et forhold til Gjøvik by også. Hun ønsket å bli arkitekt og var elev ved Den kongelige kunst- og haandverksskole 1895-97 på «Det toaarige Kursus for Bygningshaandværkere». Grøntoft hadde praksis hos de to kjente arkitektene Ove Ekman og Holger Sinding-Larsen i Kristiania, før hun reiste til London for å studere videre. Dessverre fikk hun ikke fullført studiene sine på grunn av økonomiske problemer. Hun arbeidet seinere i Malmø, før hun endte opp i Drammen.

I 1898 og 1901 ble det laget typetegninger av «Villa for en familie» og «Villa for to familier» til Alf Mjøen av Hjørdis Grøntoft. Det er bevart fire tegninger som viser utkast til tre forskjellige bygninger. Disse tegningene har et slektskap med utformingen av Tårnvillaen som bruken av tårn, hjørneveranda med tak, formen på utbyggene, samt detaljer i fasaden. Dette gjør det aktuelt å tenke at Tårnvillaen er bygd med utgangspunkt i Grøntofts tegninger. Fotoet fra sommeren 1910 viser en bygning som ligner svært mye på en av de bevarte typetegningene. Noen ombygginger har det vært opp gjennom tiden, men hovedtrekkene ser ut til å være beholdt. Innvendig finnes en rekke vakre detaljer som må være tegnet av arkitekten. På den tiden var det vanlig at husets arkitekt tegnet alt – også vinduer, og dører og interiørdetaljer. Ja, til og med vindushaspene, dørvridere og møbler kunne være tegnet av husets arkitekt. For Alf Mjøen tegnet hun Sandsgården (plantegning datert 1898) som ble bygget i perioden 1898 - 1904. Sannsynligvis er det hun som har hovedansvaret for utformingen av Tårnvillaen også, ut fra hennes bevarte typetegninger og foto fra ca 1910.

Gjøvik by har i dag to svært særpregede bygg satt opp av Alf Mjøen rundt år 1900, og høyst sannsynlig er begge tegnet av arkitekt Hjørdis Grøntoft.

Kilder

 • Manuskript av Heidi Froknestad, som bygger på:
  • Eike, Christine: «Kirkebykolonien og arbeiderbruk», i Årbok for Gjøvik nr 6, 1988.
  • Froknestad, Heidi: «Sandsgården i Gjøvik og arkitekten Hjørdis Grøntoft» i Årbok for Mjøsmuseet 2012.
  • Intervju med Alf Mjøen 11. mai 1905, antagelig en Hamar-avis. Utklipp i utklippsbok fra Alf Mjøen, Gjøvik gård.
  • Norland, Lissie: «Kirkeby gard nr. 62 i Vardal», i Årbok for Gjøvik nr. 6, 1988.
  • Tegninger av Hjørdis Grøntoft, Mjøsmuseets arkiver.
 • Panteregister nr. 23, 1901, for Vardal, Hunn sogn.
 • Solhaug i folketelling 1910 for Vardal herred fra Digitalarkivet.
 • Solbakken, Aass Bente: Konstruert kontinuitet. Hermann Schirmer og gjenreisingen av nasjonal arkitektur, Universitetet i Oslo, Humanistisk fakultet, doktorgradavhandling 2018 - 243 sider.