Talvik kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Talvik)
Hopp til navigering Hopp til søk
Talvik kommune

Talvik kommune i Finnmark ble i 1863 sjølstendig kommune da Alten-Talvik kommune ble delt. 1. januar 1964 ble Talvik innlemmet i Alta kommune. Da var innbyggertallet 3266 og arealet 1650 km². Talvik hadde kommunenummer 2013. Den tilsvarte Talvik prestegjeld med Talvik sokn som eneste menighet. Soknet har fremdeles samme grenser som den tidligere kommunen.

Gyldendals konversasjonsleksikon fra 1933 omtalte kommunen slik: “Talvik, herred og prestegjeld i Alta prosti, Finnmark. Talvik er et kystdistrikt sørvest for Hammerfest og omfatter fastlandet omkring den ytre del av Altefjord, deler av Stjernøy og Seiland og en del mindre øer. Det er opfylt av fjell, som især i vest antar storslagne og ville former (Haldde, 1141 m.o.h.). Der er mange små vann; kysten er meget innskåret. Det er kjørevei fra Langfjord kapell over Alteidet. Tettbebyggelse ved Talvik kirkested, Kviby, Indre Langfjord og Storkorsnes (til sammen 703 innbyggere). Hovednæringsvei fedrift og fiskeri; kobber og jernforekomster.”

Arbeidernes leksikon supplerte med at herredet var 16+3,22 kvadratkilometer med 2913 innbyggere, slik at det ble 1,82 per kvadratkilometer. Herredet hadde 2214 mål dyrket jord, hvorav 846 mål åpen aker, 2192 sauer, 961 storfe, 238 geiter og 103 hester. Det produktive skogarealet var på 131057 mål lauvskog. Her var tre tranbrennerier og et elektrisitetsverk. Største ervervsgrupper (over 15 år): Fiske og fangst 682, gårdbrukere 127, forretningsvirksomhet 58, industri 47, immateriell virksomhet 43, tjenere og arbeidere ved jordbruk 43.

Stemmefordeling ved stortingsvalget i 1933 og (1930): Høyre 182 (324), Venstre 552 (515), Arbeiderpartiet 333 (149) Norges Kommunistiske Parti 6 (1).

Kommunens utvikling

År Innb. Hendelse
1863 Kommunen opprettes
1865 1 938
1875 2 158
1890 2 437
1900 2 577
1910 2 620
1920 2 657
1930 2 913
1946 3 482
1950 3 491
1960 3 416
1964 3 266 Innlemmes i Alta kommune


Stortingsvalg, fordeling stemmer, prosent

Parti 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1945 1949 1953 1957 1961
NS 1 0,2
SfP 2 2,6
H 3 17,6 24,6 13,8 32,8 17,0 13,5 6,7 7,8 13,1 13,0
KrF 9,6 10,8
V 70,5 54,3 48,1 52,1 51,4 45,0 11,2 16,6 8,3 14,7
NSA 4 3,3 16,9
DNA 7,8 2,8 38,2 15,1 31,0 38,7 63,2 68,0 55,9 64,5 62,6
NKP 1,3 0,0 0,1 0,6 18,9 7,7 13,2 7,9 9,4
S 5 0,8
H / V 6 16,8
Andre 0,3

1 Nasjonal Samling 2 Samfundspartiet 3 1921 til 1930: Høire og Frisinnede Venstre, 1933 og 1936: Høire og Frisinnede folkeparti 4 Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti 5 Samerne 6 Fellesliste Høyre og Venstre
Fra Talvik er følgende blitt innvalgt på Stortinget: Gårdbruker og ligningssekretær C. Karlstrøm, A (1949).


Kilder