Thoralf Gilbrant

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile, omtale av Thoralf Gilbrant i forbindelse utgivelsen av Studiebibelen. Fra Nilsen (1981): Og Herren virket med. Pinsebevegelsen gjennom 75 år.

Thoralf Gilbrant (født Gulbrandsen 23. mai 1919 i Stavanger, død 11. februar 2006) var pinsemenighetsleder, redaktør, bibeloversetter og bibelutgiver, særlig kjent som forfatter og utgiver av Illustrert bibelleksikon og Studiebibelen, og som medoversetter av Norsk Bibel, selv om han ikke hadde noen formell teologisk utdannelse.

Familie

Thoralf Gilbrant var sønn av predikant Thoralf Gulbrandsen (1890-1970) og Rakel Johanna Håheller (1891-1979). Han ble gift i 1946 med evangelist Tobine Aadneram (1916-1991), deretter i 1992, som enkemann, med radiojournalist Kari Bakke f. Gundersen (f. 1929). Navneendring til Gilbrant foretatt rundt 1960.

Liv og virke

Thoralf Gilbrant, den gang Gulbrandsen, vokste opp i Stavanger i en familie der faren var predikant hos De frie venner, en bevegelse som ble etablert etter et brudd med Det norske misjonsforbund i 1890. Som 13-åring debuterte han som predikant, men fram til krigsutbruddet arbeidet han torghandler, var selger i en bokhandel og var ansatt i et engrosfirma.

Etter krigsutbruddet ble Thoralf Gulbrandsen heltidspredikant på heltid i pinsebevegelsen. Han var først pinsemenighetsforstander i Arendal, deretter virket han i Dalane, Kristiansand, Trondheim og Evangeliesalen i Oslo.

Mens Gilbrant var forstander i pinsemenigheten i Trondheim (1952-1967) kom ideen om å skrive det som skulle bli hans kanskje viktigste arbeid, Illustrert bibelleksikon. Han fikk oppgaven av Filadelfiaforlaget selv om han ikke hadde fagteologisk utdannelse. Arbeidet tok tid, og det første utgaven kom i tre bind mellom 1965 og 1969 (en ny utgave i 13 bind kom 1986-1992). Leksikonet inkluderte bibelordbok, bibelteologisk leksikon, hebraisk-norsk ordbok, gresk-norsk ordbok, bibelhistorisk atlas, satellittfoto-atlas og misjonsatlas.

I 1970, etter at første utgave av bibelleksikonet hadde kommet ut, startet Gilbrant på prosjektet Studiebibelen, som var en utgave av Det nye testamentes greske grunntekst, sammen med blant annet en ord-for-ord-oversettelse, tekstvitenskapelig apparat, gresk-norsk leksikon og bibelteologisk leksikon. Første utgave ble utgitt 1977-1982, med ny utgave i 10 bind i 1988. Gilbrant var redaktør for prosjektet, som hadde en rekke norske og nordiske bidragsyterne.

I 1978 startet Gilbrant, sammen med redaktør Arthur Berg og professor Carl Fredrik Wisløff, å arbeide med en norsk bibeloversettelse som et alternativ til Bibelselskapets oversettelse som kom samme år. Mens Bibelselskapets oversettelse benyttet det idiomatiske oversettelsesprinsippet (oversettelse av meningene i grunntekstene), ønsket Gilbrant, Berg og Wisløff en mer konkordant oversettelse (oversettelse av grunntekstens ord og uttrykk så bokstavelig som mulig). Arbeidet ble ferdig i 1988, og fikk navnet Norsk Bibel. Den ble særlig utbredt innen frivillig kristelig virksomhet og i frikirkelige miljøer.

Thoralf Gilbrant var i 18 år redaktør av den norske pinsebevegelsens hovedorgan, Korsets Seier. I tillegg til de store verkene utga han også flere bøker, særlig om kristne endetidsspørsmål. Han utga imidlertid ikke bare fagtekster, som 21-åring utga han romanen Imorgen er dommens dag, og etter krigen kom en diktsamling og enda en roman.

Som pensjonist var Gilbrant bosatt i Spania.

Ettermæle

Thorleif Gilbrandt er gravlagt på Høybråten kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016).

Thoralf Gilbrant er gravlagt på Høybråten kirkegård i Oslo sammen med sin første kone, som han var enkemann etter. På gravminnet står påskriften Jeg så en ny himmel og en ny jord (Johannes åpenbaring 21.1).

Kilder