Tjøme Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tjøme Historielag ble stiftet den 23. september 1981. Ved starten var det 22 medlemmer. En lokalhistorisk bølge gikk over landet på den tiden og mangt et historielag ble dannet. Det sies at det rundt 1980 kom tilbake en del utflyttede tjømlinger som ønsket seg et forum hvor de kunne snakke sammen om «gamle dager». Frem til 1988 lå medlemstallet på ca. 100 for så å stige til vel 150 i 2003. De siste årene frem til 2010 har økningen vært stor og laget har nå over 400 medlemmer. Historielagets medlemmer er sterkt engasjert i Tjømes historie. Laget har som formål å fremme interessen for, og øke kjennskapen til historie, kulturvern og tradisjoner.

Lagets aktiviteter består blant annet av å arrangere møter med foredrag, lokalhistoriske utstillinger, ekskursjoner og kurs, slektsgransking, transkribering av kildemateriale og registrering og publisering av gamle fotografier, utgivelse av årboken Tjúma, medlemsbladet og andre historiske skrifter, vedlikehold og videreutvikling av Øvre Haug gård og å arbeide for vern av kulturminner. Laget er medlem av Landslaget for lokalhistorie (LLH).

Helt siden starten i 1981 snakket en om utgivelse av årbøker eller temahefter. Men først i 2000 ble epoken med årboken Tjúma innledet. Den kom i begynnelsen ut annet hvert år. Det var forfatteren og lokalhistorikeren Gøthe Gøthesen som fikk dette igang og var redaktør for mange av de første utgivelsene. Fra 2006 har det vært årlige utgivelser. I Tjúma finner en lokalhistoriske stoff både fra fjern og nær fortid skrevet både av «glade amatører» og mer drevne skribenter. I årene 2001, 2003 og 2005 har laget hatt bøker med spesielle emner. Bøkene har gitt laget en del inntekter, men det viktigste er å få dokumentert den lokale historien.

Laget har siden 2006 arbeidet med prosjektet «Muséet». Bygningen ble opprinnelig oppført for å huse kirkeinteriøret fra gamle Tjøme kirke som ble revet i 1865. «Muséet» ble overlevert til kommunen av skipsreder Ole Larsen Røeds familie og innviet i 1904. Bygningen som i 2005 var i meget slett stand ble overtatt fra kommunen og laget flyttet den fra tomten syd for Tjøme kirke til tunet på gårdsbruket «Victor» på Øvre Haug der laget har huset sitt. «Muséet» er på ca. 55 m² og er tenkt brukt til lagets utstillinger. Takket være iherdig dugnadsinnsats er museet nå gjenreist. Prosjektet blir ferdig i 2010.

Mangeårig styremedlem og leder Bjørn Holt Jacobsen ble i 2009 utnevnt til lagets første æresmedlem.

8. mai 2019 ble et nytt Milorg-monument for hele Færder kommune avduket på Tjøme historielags eiendom på Haug. Tre veteraner var til stede.

Samme året ble også boka med historien om Milorg på Øyene 1942-1945 utgitt av laget, en bok på 372 sider og med over 300 bilder. Boka har fire forfattere.

Bokutgivelser

  • Årsskriftet Tjúma.
  • Gøthe Gøthesen (2001): Tjøme. Bilder for en nær fortid.
  • Gerd Brantenberg og Gøthe Gøthesen (red.) (2003): Bilder fra Tjøme. Utvalgte malerier og tegninger fra Tjøme.
  • Kirstine Dybvik (2005): Barndomsminner fra Tjøme.
  • Svein Morten Olaussen, Geir Sætevik, Bjørn Erling Bjørgan og Frank Andersen (2019): Milorg på Øyene 1942-1945.

Eksterne lenker