Færder kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Færder kommune
Den nye kommunen har navn etter det kjente landemerket Færder fyr. Foto: Ole Gaasø (2008).
Basisdata
Kommunenummer 3911
Fylke Vestfold
Kommunesenter Borgheim
Areal 0  km²
Areal land 0  km²
Areal vann 0  km²
Folketall ukjent kode (2023)
Grunnlagt 2018
Sammenslåing(er) Oppretta ved sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme.
Målform Bokmål
Nettside Nettside
Ferder fyr 2008.jpg
Den nye kommunen har navn etter det kjente landemerket Færder fyr.
Foto: Ole Gaasø (2008).

Færder kommune ligger i Vestfold fylke. Kommunen ble oppretta den 1. januar 2018 ved sammenslåing av tidligere Tjøme og Nøtterøy kommuner. De to kommunene hadde 20. januar 2016 felles kommunestyremøte der ønske om sammenslåing ble vedtatt, og 18. mars samme år ble sammenslåinga formelt vedtatt av Kongen i statsråd. De to kommunene hadde til sammen 26 445 innbyggere per 1. januar 2015. Av disse bodde 21 483 i Nøtterøy og 4962 i Tjøme.

Forut for de kommunale vedtakene var det holdt folkeavstemning i Tjøme. Denne ble gjennomført på valgdagen i 2015. 45 prosent stemte for sammenslåing med Nøtterøy, 18 prosent for sammenslåing med Nøtterøy og Tønsberg og 36 prosent stemte for å forbli en selvstendig kommune. Den 28. oktober 2015 inviterte Tjøme nabokommunen til forhandlinger, og 4. november 2015 takka et enstemmig formannskap i Nøtterøy ja til dette.

I den kongelige resolusjonen av 18. mars 2016 går det fram at kommunene ønsker et ekstraordinært kommunevalg høsten 2017 for å velge et nytt, felles kommunestyre med 47 medlemmer. Dette ble godkjent av regjeringa.

Navnet Færder kommune er henta fra øygruppa Tristeinene med blant annet de to øyene Store og Lille Færder i dagens Tjøme kommune. Færder fyr er et kjent landemerke ytterst i Oslofjorden, og dermed er dette et navn mange forbinder med området. Begge kommuner foreslo dette som navn. Det er Kongen i statsråd som bestemmer kommunenavn, og det ble innhenta råd hos Språkrådet i forkant av resolusjonen. Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene var noe skeptiske til navnevalget, fordi det å bruke navnet på ei lita øygruppe som kommunenavn medførte en vesentlig navnefunksjonsendring. Dette er ikke i tråd med etablerte prinsipper for administrative inndelingsnavn. De mente at Nøtterøy språklig sett var et bedre navn. Skepsisen førte ikke til noen alvorlig innvending, og Språkrådet konkluderte med at ettersom navnet har lang tradisjon i området og siden det er ønske om å bruke det i begge kommuner måtte det være greit å velge navnet Færder kommune.

Færder nasjonalpark ligger i kommunen og omfatter 325 km² sjøareal og 15 km² landareal. Verneplanen for Færder nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i statsråd 23. august 2013. Den strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Øyene sør for Hvasser og Verdens ende inngår i nasjonalparken, sammen med Moutmarka, som er den viktigste lokaliteten for beitemarkssopp i Vestfold og et av landets viktigste insektområder. Også den fredete fyrstasjonen Færder fyr på øya Tristein og det gamle fredete fyrmiljøet på Store Færder er en del av parken.

Resolusjonen om sammenslåing forutsetter at Kulturdepartementet vedtar nødvendige endringer for å slå sammen Nøtterøy kirkelige fellesråd og Tjøme kirkelige fellesråd til nye Færder kirkelige fellesråd. I ettertid har statens forhold til Den norske kirke blitt endra, så det er per juni 2016 usikkert hvordan dette vil bli organisert i praksis i 2018.

Det ble våren 2016 nedsatt et utvalg som skal komme med forslag til nytt kommunevåpen. Nøtterøy kommunes våpen er i blått et sølv anker, mens Tjømes er i blått tre sølv tollepinner - det er dermed grunn til å se for seg en fortsettelse av dette felles fargevalget og et maritimt motiv.

Litteratur og kilder