Bibliografi:Færder kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur fra Nøtterøy

 • Andersen, Eie og Hans Gerhard Sørensen: Mer om øyfolket : fra Vallø og Vasskalven til Husvik Harbour. Utg. E. Andersen. 1996. 149 s. ISBN 82-993333-2-6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andersen, Eie og Hans Gerhard Sørensen: Øyfolket : bilder fra Tørfest i nord til Ildverket i syd. Utg. E. Andersen. 1994. 160 s. ISBN 8299333318. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andersen, Rune Frank og Tom-Olaf Norheim Kjær: Essoraffineriene ved Slagentangen og Valløy og deres betydning for Tønsbergdistriktet. Utg. 1976. 71 s. Merknad: Utredning - Norges handelshøyskole.
 • Askeland, Lise Cathrine: Planlagt utvikling i pleie- og omsorgssektoren – tilpasning til overordnet plankrav eller utvikling basert på lokale behov. En studie av planleggingsprosessen i Nøtterøy kommune under utarbeiding og implementering av Omsorgsplan 1998-2001. Hovedoppghave. Volda, 2001. Fag: Samfunnsplanlegging.
 • Asplin, Tore: Nøtterø sjømannsforening 100 år, Breidablikk sjømannshjem 75 år. Utg. Tore Asplin. 2001. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Badski, Tor: Algevegetasjonen i ytre Oslofjord øst for Tønsberg. Hovedoppgave. Oslo, 1971. Fag: Biologi
 • Brendalsmo, Jan: "Een øe langt fra landet" : kulturminneregistrering i skjærgården. Utg. Nøtterøy kommune. 1993. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bugge, Anders: Byggeskik (paa Nøtterø). Utg. 1922.
 • Bugge, Anders: Nøtterø kirke. Utg. 1922.
 • Bugge, Mogens: Stamtavle over skibsfører Gunder Madsens descendenter indtil 1906 : nogle Nøtterøslægter. Utg. 1906. 18 s.
 • Christophersen, Egil: Nøtterøys historie: 1900-tallet. Utg. Nøtterøy kommune 2009-2010.
Bind 1. Nøtterøy 1914-1940. Krig og kriser - vekst og fornyelse. 2009. 447 s. ISBN 978-82-991504-5-3. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Nøtterøy 1940-2000. Krig og okkupasjon - velstand - makt og avmakt. 2010. 543 s. ISBN 978-82-991504-6-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • de Seue, C. M.: Topografisk-statistisk beskrivelse over Nøtterø herred : Efter det i Norges geografiske opmaaling værende topografiske materiale og Norges officielle statistik m.m.. Utg. 1893. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Evensen, Arne R.: Nøtterø sparebank i fem og sytti år : 1857-1932. Utg. Nøtterø sparebank. 1932. 37 s.
 • Forsth, William S.: Verdivurdering av Nøtterøy Kjøtt A/S. Hovedoppgave. Oslo, 2005. Fag: Finansforetak; styring og fondsmegling
 • Foynland skole 100 år : 1877 - 2. september - 1977. Utg. Foynland skole. 1977. 26 s.
 • Frem til kamp- : Teie IF 1924-2014. Red. Odd Willy Steen, Øyvind Grette og Anne S. Bonde. Utg. Teie idrettsforening. 2014. 112 s.
 • Gundersen, Kim Halvor Hartvig: Arealbruk på øya Nøtterøy gjennom hundre år fra 1902-2002. Offentlig forvaltning av arealressurser og naturverdier i Norge. Hovedoppgave. Oslo, 2003. Fag: Geografi.
 • Hansen, Inger Dahl: Stedsnavn på Nøttland. Hovedoppgave. Oslo, 1996. Fag: Nordisk
 • Hansen, Svein Harding: Opplevelser fra Lille-Sverige. Utg. Lokalavisen Øyene. 2005-2007.
 • Hermansen, Svein: 50 glade speiderår : et jubileumsskrift : [1931-1981]. Utg. Norsk speiderguttforbund, 2. Nøtterøy speidertropp. 1981.
 • Hovland, John M.: Såtid - grotid - høstetid : 1884-1984 : Nøterø landboforening - Nøtterø landbrukslag 100 år. Utg. Nøtterø landbrukslag. 1984. 204 s.
 • Jerve, Eivind: Thoresen : en familie fra Nøtterøy. Utg. 1966. 14 s.
 • Maagerø, Eva: En språksosiologisk undersøkelse av talemålet til en del barn og ungdom på Nøtterøy. Hovedoppgave. Oslo 1978. Fag. Nordisk
 • Orre, Eivind: Slitasje i skjærgårdsmiljø. Skjøtelses- og tiltaksplan for skjærgårdsområdet øst for Nøtterøy. Hovedoppgave. Ås, 1985. Fag: Landskapsarkitektur
Melding: Bøhmer, Anne Marie i Heimen, b. XXVII, s. 46–48.
 • Rødland, Reinert: Sjø- og strandnavn fra Nøtterø og Tjøme. Hovedoppgave i norsk - Universitetet i Oslo, 1941.
 • Skjerve, Rakel Margrete: Landskapsskjøtsel som pedagogisk verkemiddel. Med forslag til skjøtselstiltak i landskapet ved Brattås skole og Håvet gård, Nøtterøy, Vestfold. Hovedoppgave. Ås, 1998. Fag: Landskapsarkitektur
 • Solberg, Rolf og Elisabeth Ditmansen: Underlige skruer og annet folk : liv og skjebner på vår ø, bok 2. Utg. R. Solberg. 1999. 160 s. ISBN 8299409713.
 • Teie idrettsforening 60 år : 1924-1984. Red. Helge-C. S. Bjerke, John Arne Edvardsen og Ludwig Wannemacher. Utg. Teie idrettsforening. 1984. 55 s.
 • Torød kirke. Utg. Torød menighetsråd. 1986. 35 s.
 • Unneberg, Sigurd H.: Nøtterøy. Gårds- og slektshistorie. Utg. Nøtterøy kommune, 1971.
Bind 1. [Ingen tittel] III-XV + 655 s.
Bind 2. [Ingen tittel] VIII + s. 660-1356
Melding (av b. 1–2): Bjørkvik, Randi og Halvard i Heimen, b. XVI, s. 218–221.
 • Wang, Finn Asbjørn: Skjærgårdsfolk : med Ellef fra losskøyta til Junaiten. Utg. Scandinavian Roots. 2001. 256 s. ISBN 8299603501. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistorisk litteratur fra Tjøme

 • Andersen, Eie og Hans Gerhard Sørensen: Mer om øyfolket : fra Vallø og Vasskalven til Husvik Harbour. Utg. E. Andersen. 1996. 149 s. ISBN 82-993333-2-6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andersen, Eie og Hans Gerhard Sørensen: Øyfolket : bilder fra Tørfest i nord til Ildverket i syd. Utg. E. Andersen. 1994. 160 s. ISBN 8299333318. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andersen, Eva Vefald: Forslag til friluftsanlegg. Norges Røde Kors – Eidene på Tjøme. Hovedoppgave. Ås, 1985. Fag: Landskapsarkitektur
 • Asplin, Tore: Historien om Årøysund og øyene utenfor. Utg. T. Asplin. 2008. 110 s.
 • Berg, Lorens; Brøgger, A.W.: Tjømø. En bygdebok. Historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold. Med særavsnitt av A.W. Brøgger m.fl. Utg. 1920 [Nytt opplag 1980]. 562 s. ISBN 82-990679-0-1. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berggren, Arne m.fl.: Stemmer ved verdens ende. 86 Tjøme-portretter. Utg. Færder forlag, 1999. 156 s. ISBN 82-7911-020-8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bilder fra Tjøme. [billedtekster ved: Gerd Brantenberg, Helge Knudsen Strømme, Gøthe Gøthesen]. Utg. Tjøme historielag, 2003. 48 s.
 • Blom, Tonje: Subglasiale erosjonsformer på Vasskalven, Tjøme. Hovedoppgave. Oslo, 2002. Fag: Geografi
 • Brøgger, Waldemar: Litt historikk ved åpningen av en ny bru over Vrengen. Utg. Tjøme kommune. 1981. 18 s.
 • Bugge, Anders: Hustyper og bygmestre paa Tjømø. Utg. 1920.
 • Erlingsen, Einar Chr. ofl: Los på Hvasser : stort og smått fra loslivet. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2012. 157 s. ISBN 9788299839419.
 • Erlingsen, Einar Chr.: Los ved Færder : losvesenets historie i det sønnenfjelske Norge. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2010. 253 s. ISBN 9788299839402
 • Erlingsen, Einar Chr. og Asbjørg Økland: Telegrafstasjonen, tollstasjonen, sentralen, posten - som ble historie. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2001. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Erlingsen, Einar Chr. og Kari Sundsåsen: Øyboere i krig. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2007. 160 s. ISBN 9788230308608
 • Faye, Kirsten Solberg: Sverre Fehns utkast til kunstgalleri på Verdens Ende: Konfrontasjon og samhandling mellom arkitektur og natur. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 2014. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Fjeld, Odd T. og Hans Petter Kolstad: Oslofjord festnings historikk 1916-1962 : og fortene Rauøys, Bolærnes og Torås' historikker 1963-2005. Utg. Odd T. Fjeld. 2019. 531 s. ISBN 9788230341216.
 • Flinder, Ida Marie Refsum: Sandø : vår øy i havgapet. Utg. I.M.R. Flinder. 1992. 269 s.
 • Gynnild, Merete: Strandsonen. Vurdering av et landskap i konflikt. Hovedoppgave. NTNU, 2007. Fag: Geografi
 • Hanson, Trine: Tjømebilder. Et gløtt inn i fortiden. Utg. Tjøme kulturkontor, 1995. 32 s. ISBN 82-993364-1-4
 • Hanson, Trine: Pensjonatdriften på Tjøme. Utg. Tjøme kulturkontor, 1994. 34 s.
 • Hestnes, Kjell: Vegetasjon og flora på øvre Rød og Dirhue. Med vegetasjonskart og et resyme av fredningshistorien for disse to områdene på Tjøme i Vestfold. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo, 1977. Fag: Biologi
 • Hoff, Mimi Heyerdahl: Turisme på Tjøme, bebyggelsesutvikling og arealanvendelse. Hovedoppgave. Oslo 1965 Fag: Geografi
 • Holtvedt, Reidar: Ferder fyr. Utg. 1946. Merknad: Særtrykk av Kystvakt, 1948, nr 8.
 • Hovland, John M.: Sjøbrott og nybrott : Tjøme landbrukslag 100 år 1895-1995 : primærnæringene landbruk og sjøfart, spredte trekk fra bondeyrket, foreningsliv og bygdeliv. Utg. Tjøme landbrukslag. 1995. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hvassers historie. Utg. Forlaget Media.
  • B. 1: Einar Chr. Erlingsen og Erik S. Reinert: "- likesom et kongerike for sig selv" : Hvasser 1891-1941. Utg. 1992. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Høkedal, Odd: Vindåsens historie. Utg. Norges Banks Funksjonærforbund. 1968. 35 s. Merknad: Bilag til Vår bank, nr. 2 - 1968.
 • Lenes, Sigurd: Faktisk nedbygging av 100-metersbeltet sett i relasjon til innvilgede dispensjonssaker. Hovedoppgave. Ås, 2010. Fag: Naturforvaltning
 • Nordland, Andreas og Per Hallundbæk: Tiden på Engø gård. Utg. Engø gård. 2006. 224 s. ISBN 8230304815
 • Pedersen, Thor: Sandøsund : havna før og nå - liv og virksomhet. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2004. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Thor og Kari Sundsåsen: Hvasserveien : folk og hus fra Sandøsund til Øra. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2006. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rødland, Reinert: Sjø- og strandnavn fra Nøtterø og Tjøme. Hovedoppgave. Oslo 1942 Fag: Norsk
 • Store Færder fuglestasjon gjennom 50 år. Red. Terje Axelsen, Kurt Pedersen og Hans Erik Karlsen. Utg. Store Færder ornitologiske stasjon. 2016. 205 s. ISBN 978-82-303-3322-8
 • Sundsåsen, Kari: Avhold, misjon, fest og glede : foreningsliv på Hvasser og Brøtsø i mer enn 100 år. Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2015. 210 s. ISBN 9788299839426.
 • Tjøme I.L. 1926-1986. Utg. Tjøme Idrettslag. 1986. 88 s.
 • Tjøme kirke 100 år. Utg. 1967. 15 s.
 • Økland, Asbjørg og Kari Sundsåsen: Fiske på Hvasser, Brøtsø og omliggende øyer i "de gode gamle dager". Utg. Hvasser og Brøtsø historieforening. 2005. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Innburegistrering (911 NØTTERØY)
Et embedsmannsbo fra Ørnes 1771. I: Vestfoldminne. 1977. S. 20-23. Utg. Vestfold historielag. Red. Johan Knap. Merknad: Frå pantebok for Søndre Jarlsberg sorenskriveri.

Aviser

 • Øyene på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek