Bibliografi:Tønsberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur for Re

 • Brandtzæg, Bent Aslak: Folks syn på kommunepolitikk og forvalting før sammenslåingen av Våle og Ramnes kommuner. Utg. Telemarksforsking-Bø. Bø. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dop, Th. A.: Et afskedsord til Vaale og Undrumsdals Menigheder Allehelgenssøndag 1850. Paa Familiens Vegne af Th. A. Dop, Ordineret Catechet. O. Steen, 1850. 22 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Edvardsen, Gro og Kjell Erik Sønsterud: Mindre arkeologiske overvåkinger og undersøkelser i middelalderbyene Tønsberg og Skien 1997. Utg. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.

 • Hoff, Bjarne: Vaale sparebank : 1853 - 6. april - 1953 : spredte trekk fra 100 års bankvirksomhet. 1953. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holt, Kåre: «Hønsegjeteren fra Fon som ble landets første arbeidsdirektør» i Vestfold Arbeiderblad 2. februar 1953.
 • Ramnes bygdebok. Ramnes kommune, 1960-1994.
  • Bind 1: Sanner, Egil Kristoffer (red.): Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle inntil ca. 1540. 1960, 341 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Hexeberg, Thor i Heimen, b. XII, s. 325–326.
  • Bind 2, del 1: Unneberg, Sigurd H., Christoffer Holt: Gårds- og slektshistorie. 1970. 654 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Bjørkvik, Randi og Halvard i Heimen, b. XVI, s. 218–221.
  • Bind 2, del 2: Unneberg, Sigurd H., Christoffer Holt: Gårds- og slektshistorie. 1970. 704 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Bjørkvik, Randi og Halvard i Heimen, b. XVI, s. 218–221.
  • Bind 3: Rønningen, John: Bygdehistorie for Ramnes fra ca 1540 til ca 1990. 1994. 509 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Re-minne. Årsskrift for Ramnes historielag og Våle historielag. Ramnes historielag, Våle historielag. 2003-. ISSN 1503-772x
 • Ånestad, Svein (red.): Våle bondelag 1884-1984. Våle bondelag, 1984. 149 s.

Lokalhistorisk litteratur for Tønsberg

Byhistorie

 • Hoff, Johan Albert: Tønsberg i hundre aar 1814-1914. Utg. av komiteen for byens deltagelse i jubilæumsutstillingen 1914. 328 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johnsen, Arne Odd: En krisetid : Tønsbergs økonomiske historie : 1814-ca. 1840. Utg. Vestfold historielag, 1937. 157 s.
 • Larssen, Svein Døvle: Tønsberg : 50 år i fokus : Peder L. Stangebyes bilder fra Tønsberg og omegn. Utg. Kulturhistorisk forlag, 2000. 144 s. ISBN 8292069062. Digital versjonNettbiblioteket
 • Paulsen, Carl E.: Gamle Tønsberg. Boken om folk og de gamle gater. Utg. Thorleif Landbergs forlag, 1953. 251 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Hazeland, Arnold J. i Heimen, b. XI, s. 150–151.

Bygdebøker

Bydelshistorie

 • Bülow-Berntzen, Leif, Erling Dittmann: Nå tutær'em på Kaldnes : stedet, menneskene og bedriften. Utg. Cicero grafisk, 1995. 192 s. ISBN 8299372801. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, Jan Viggo: Fra Bjørn Farmand til Farmandstredet : glimt fra en bydel som ble vekk - og en som kom til. Utg. J.V. Sørensen, 1990. 96 s. ISBN 8299223407. Digital versjonNettbiblioteket

Fornminner og middelalder

 • Belsvik, Cato: Tønsberg - kongens by : Tønsberg som administrasjonssentrum for kongedømmet i middelalderen. Utg. 1997. 176 s. ISBN 8299452708. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brendalsmo, A. Jan: Tønsberg før år 1000. Fra gård til by. Utg. Universitetets oldsaksamling, 1994. 123 s. ISSN 0333-1296. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dittmann, Erling; Thoresen, Per: Sagabyen forteller. Tunsberg fra dronning Åsa til Kloster-Lasse 850-1550. Utg. 1992. 190 s. ISBN 82-991767-2-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fischer, Gerhard: Tunsberghus' ruiner : kort historikk og fører over "Slottsfjellet" i Tønsberg. Utg. Tønsberg, 1932. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerpe, Lars Erik: Hauglagt : vikingenes gravskikk på Gulli. Utg. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, 2011. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johannessen, Charlotte: Runematerialet fra Tønsberg. Masteroppgave i vikingtid og nordisk middelalder, Universitetet i Oslo, 2011. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Russ, Helene: Spedbarnsgraver i Norge i middelalderen : belyst gjennom arkeologisk og skriftlig kildemateriale. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2007. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Seip, Jens Arup: Sættargjerden i Tunsberg og kirkens jurisdiksjon. Utg. I kommisjon hos Jacob Dybwad, 1942. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ulriksen, Eli: Funnet i Tønsberg. Utg. Kulturhistorisk forlag for Norsk institutt for kulturminneforskning, 2000. 27 s. ISBN 8292069011. Digital versjonNettbiblioteket

Kirkehistorie

Foreninger

 • Asplin, Tore: Det handler om å leve : A/L Tønsberg og omegn boligbyggelag 50 år. Utg. BBL[-senteret], 1996. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Asplin, Tore: Tønsberg maskinistforening 1899-1999 : en 100-års beretning. Utg. Tønsberg maskinistforening, 1999. 96 s. ISBN 8299502005. Digital versjonNettbiblioteket
 • Asplin, Tore: TOT i hundre : Tønsberg og omegn turistforening 1906-2006. Utg. Tønsberg og omegn turistforening, 2005. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Asplin, Tore, Øyvind Skotte, Leif Halvorsen: Turisme gjennom 70 år : Tønsberg og omegn turistforening 1906-1976. Utg. Foreningen, 1976. 97 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Aulie, Isak, Henrik Roberg, Gunnar Sørensen: Eik idrettsforening : jubileumsberetning 1928-1978. Utg. Eik idrettsforening, 1978. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjermundsen, Tom A.: Tønsbergs turnforening 150 år : 1864-2014. Utg. Tønsbergs turnforening, 2014. 152 s. ISBN 9788299372886. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hauge, Mauritz: I.O.G.T. Losje "Aftenstjernen" nr. 29, Tønsberg, gjennem 50 år. Utg. Tønsbergs aktietrykkeri, 1930. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hopen, Bård, Knut A. Kværne: Sem idrettsforening 75 år : 1921-1996. Utg. Sem idrettsforening, 1996. 309 s. ISBN 8299380006. Digital versjonNettbiblioteket
 • Larssen, Svein Døvle, Tore Dag Thune (red.): "Værs'go neste-" : handel og vandel i Tønsberg gjennom tidene : Tønsberg handelsstands forening 1849-1999. Utg. Tønsberg handelsstands forening, 1999. 126 s. ISBN 8299532205. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mortensen, Sverre E.: Samorg i fellesskap og samhold : Tønsberg og omland faglige samorganisasjon gjennom 80 år. Utg. Organisasjonen, 1996. 104 s. ISBN 8299400201. Digital versjonNettbiblioteket
 • Steenstrup, Petter Christian: Tønsberg rotary klubb : ved 70-årsjubileet 19. juni 2001. Utg. Tønsberg rotary klubb, 2001. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østby, Gunnar, Knut A. Kværne, Bård Hopen (red.): Sem idrettsforening 75 år : 1921-1996. Sem idrettsforening, 1996. 309 s. ISBN 8299380006. Digital versjonNettbiblioteket
 • Øvrebø, Asbjørn: Bilen og byen : en bok i anledning Tønsberg automobilklubs 75-årsjubileum i 1999. Utg. Tønsberg automobilklubs, 1999. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket

Bedrifter

 • Baggethun, Rolf: Tønsbergs sparebank 1947-1972 : et supplement til 100 års beretningen. Utg. Tønsbergs sparebank, 1972. 73 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fiskaa, Haakon M.: Aktieselskapet Tønsberg papirindustri 1898 - 7. mars - 1948 : av konvoluttens og papirposens saga. Utg. Tønsberg papirindustri, 1948. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fra Revodden til Jarlsø : Tønsberg harpunfabrik A/S 6. november 1912, Jarlsø fabrikker A/S 6. november 1962. Utg. Jarlsø fabrikker, 1962. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Grue, Sverre G., Sigurd G. Nestande: Esso-raffineriet på Slagentangen : et industrieventyr gjennom 50 år. Utg. Esso Norge, 2011. 189 s. ISBN 9788230317600. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hals, Harald (II): Handel i Tønsberg gjennom 100 år. Utg. Tønsberg handelsstands forening. 1949. 153 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Langeland, A. St. i Heimen, b. IX, s. 363–365.
 • Hoff, Bjarne: Tønsberg håndverk- og industriforening gjennem hundre år : 1849 - 20. februar - 1949. Utg. Tønsberg håndverk- og industriforening, 1948. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johnsen, Oscar Albert: Tønsbergs sparebank gjennem hundre år : 1847-1947 : med innledende beretninger om bankvesenets oprinnelse og om Tønsbergs eldste sparebank. Utg. Tønsbergs sparebank, 1951. 482 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kolltveit, Bård: Wilh. Wilhelmsen 150 år : 1861-2011 : historien og historier. Utg. WW/Dinamo, 2011. 532 s. ISBN 9788280712035. Digital versjonNettbiblioteket
 • Olafsen, Arnet: Løveapoteket i Tønsberg 1732-1932 : historisk belyst ved Arnet Olafsen. Utg. Knut Spæren, 1932. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stavseth, Reidar: Klokkestøpere i hundre år : O. Olsen & søns klokkestøperi Nauen ved Tønsberg 1844-1944. Utg. Tanum, 1944. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wasberg, Gunnar Christie: Femti år i konkurranse og fremgang : aktieselskapet Tønsbergs Hvalfangeri 1907-1957. Utg. Tønsbergs Hvalfangeri. Styret, 1958. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket

Institusjoner

 • Dyrhaug, Tore: Tønsberg politikammers historie : 1866-1996. Utg. Tønsberg politikammer, 1996. 171 s. ISBN 8299402506. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoff, Bjarne: Tønsberg bibliotek : sentralbibliotek for Vestfold : 1909 - 21. desember - 1959. Utg. Tønsberg bibliotek, 1960. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Husøy - øya vår : et gruppearbeid om hjemstedet av elever og lærere ved Husøy skole. Husøy skole, 1980. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jacobsen, Erik: Feirer fortiden - former fremtiden : Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 1909-2009. Utg. Erik Jacobsen media-produksjoner, 2009. 136 s. ISBN 9788299749336. Digital versjonNettbiblioteket
 • Steenstrup, Petter Christian: Fra middelskolen til danseplassen : Tønsberg gymnas 1970-1995. Utg. Tønsberg gymnas, 1995. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket


Krig og forsvar

 • Bugge, Svein: Skyggene fra Quislings hønsegård : den norske konsentrasjonsleiren på Berg i Vestfold. Utg. Færder forlag, 2001. 254 s. ISBN 8279110356. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Erlend: 1905 - året som endret våre liv : dagbok fra Tønsbergfjordens befestninger. Utg. Erlend Larsen, 2006. 191 s. ISBN 9788299748605. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ryen, Anders: Berg Interneringsleir: Fangevoktere og administrasjon. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2014. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.

Sjøfart

 • Sivertsen, Kjell André: Historien om D/S Ramø's forlis i Henningsvær i Lofoten 1946 : de fleste omkomne var fra Tønsberg-distriktet. Utg. 1999. 248 s. ISBN 8299515408. Digital versjonNettbiblioteket

Valløy

 • Bradt, D.E.: Beskrivelse over Walløe-Saltverk, beliggende i Jarlsberg Grevskab i Norge, en halv Miil fra den ældgamle Kiøbstad Tønsberg. Trykt hos Johan Frederik Schultz, Hof- og Universitetsbogtrykker, 1790. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Christoffersen, Reidar, Ragnar Dahl, Gerd Fæste Ellefsen (red.): Vallø & omegn : historie og historier. Utg. Vallø & omegn historielag, 2004. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høiback, Harald: Angrepet på Vallø : bombeoffensivens epilog i Europa. Utg. Institutt for forsvarsstudier, 1996. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vallø & omegn. Utg. Vallø & omegn historielag.
  • Nr. 4. Torgersøya, Tørfest, Ormø, Ormøbåten : en beretning om bosetting, mennesker, deres liv og virke. 2004. 66 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Nr. 5. Christoffersen, Finn-Aage: En vandring (rusletur) langs stranden fra Teien til Lille Bogen. Litt av hvert om historie, bosetting, mennesker - deres liv og virke og ellers ting og tang fra stedet. 2005. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Nr. 6. Hverdag under krigen 1940-45. 2006. 83 s.
  • Nr. 7. Kulturminner fra industristedet Vallø. 2007. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Nr. 8. Christoffersen, Finn-Aage: Skip og sjøfolk. Fra Teien til Lille Bogen. En del av vår skibsfartshistorie. Skib og sjøfolk for utviklingen av vårt distrikt. 2008. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Nr. 9. Kulturminner fra Søndre Slagen. Red. Inger Bülow-Berntzen ofl. 2008.
  • Nr. 10.
  • Nr. 11. Dahl, Ragnar: Fra Jarlsø, Vallø og Tønsberg til Berlin : historie og fortellinger. 2010. 63. s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vallø & omeng: historie og historier. Utg. Vallø & omegn historielag, 2004. 205 s.
 • Vallø & omeng historielag: fem fine år. Utg. Vallø & omegn historielag, 1999. 16 s.
 • Zakariassen, Vidar (red.): Valløy - et industristed med tradisjoner og mangfold : 1999 - 100 år med petroleumsvirksomhet. Utg. Esso Norge, 1999. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Infrastruktur

 • Jakobsen, Asbjørn N.: Jernbaneminner fra Vestfold : fra Drammen til Brevik, Skoppum-Høyjord-Vivestad-Svarstad, Vittingfossbanen og Eidsfosbanen. Utg. A.N. Jakobsen, 1996. 304 s. ISBN 8299291403. Digital versjonNettbiblioteket
 • Klingan, Per Øivind: Kampen om jernbaneforbindelse til det indre av Jarlsberg og Larvik amt. Utg. P.Ø. Klingan, 1998. 179 s. Digital versjonNettbiblioteket

Person- og slektshistorie

 • Asplin, Tore: Journalist i gamle Tønsberg : intervjuer og reportasjer gjennom 40 år. Utg. Cicero grafisk, 1990. 128 s. ISBN 8299223504. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjar-Kessler, Inger: Fru Koch og konsul Wilhelmsen og andre tønsbergensere i gamle dager. Utg. Tønsbergs blad, 2006. 143 s. ISBN 8279110534. Digital versjonNettbiblioteket
 • Christiansen, Erling N. (red.): En Tønsberg-slekt fra seilskutetiden : Johan Henrik Christiansen - forfedre og etterkommere. Utg. E.N. Christiansen, 1998. 186 s. ISBN 8299490200. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dittmann, Erling: "Det hender så møe i Tønsberg om da'n". Erling ser tilbake. Utg. Cicero grafisk, 2009. 184 s. ISBN 978-82-991767-4-3
 • Hoff, Johan Albert: Mennesker jeg traff : øieblikksbilleder av store menn og små. Utg. Tønsbergs aktietrykkeris forlag, 1940. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jacobsen, Erik: Tønsbergminner : oppvekstskildringer med glimt i øyet. Utg. Norgesforlaget, 2004. 208 s. ISBN 8291986703. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jacobsen, Erik: Tønsbergminner : oppvekstskildringer med glimt i øyet. 2. Utg. Norgesforlaget, 2005. 208 s. ISBN 8291986800. Digital versjonNettbiblioteket
 • Moe, Thorleif, Erling Dittmann: Med gutteøyne under Fjellet : Tønsberg i en førkrigstid. Utg. Stiftelsen, 1989. 135 s. ISBN 8299176700. Digital versjonNettbiblioteket
 • Paulsen, Carl E.: Glimt fra gamle Tønsberg : fortellinger og bilder av hus, folk og de gamle gater : for alle tønsbergere hjemme og ute. Utg. 1957. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjold, Gunnar: Sandeåsen : barndom og oppvekst på et småbruk i Vestfold 1926-45. Utg. G. Skjold, 2005. 268 s. ISBN 8299507529. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørlie, Rune, Per Thoresen: Barneminner : barn under Slottsfjellet 1860-1990. Utg. Vestfold fylkesmuseum, 1996. 96 s. ISBN 8290944012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wollstonecraft, Mary: "Tønsberg var blit et hjem for mig" : den engelske forfatterinne Mary Wollstonecraft om sine inntrykk fra 1790-årenes Norge. Utg. Tønsbergs blad, 1972. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket

Diverse

 • Andreassen, Mari Pettersvold: Jarlsberg hovedgård: 1000 bein i fjøset og 40 mann i arbe'. Utg. Jarlsberg hovedgård, 1990. 155 s. ISBN 8299227003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Asplin, Tore: Kolonihagen : en oase i Tønsberg. Utg. Tønsberg kolonihageforening, 2002. 80 s. ISBN 8299502007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borchgrevink, Reidunn Groll: Borgerbok for Tønsberg 1661-1734. Omfatter også Holmestrand og Åsgårdstrand. Utg. [R. G. Borchgrevink], 1986. 29 s.
 • Dittmann, Erling, Andreas Søyland: Gamle Tønsberg evig ny : vår nærhistorie i diktning, musikk og bilder. Utg. E. Dittmann, 1998. 248 s. ISBN 8299176735. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksson, Helena Ingegerd: Branntakster som kilde til byhistorie og sosial geografi : Tønsberg 1797 til 1827. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2010. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Glette, Kåre: Høvesdiktning (leilighetsdikting) i Tønsberg i perioden 1840 til 1890 : hovudsakleg med utgangspunkt i Carl Henrich Mørchs dikting : ein studie i prosjektet "Vestfold og litteraturen". Utg. Novus, 1995. 151 s. ISBN 8270992429. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kavli, Guthorm, Carsten Hjelde, Gunnar Hopstock (red. Stephan Tschudi-Madsen): Jarlsberg : en norsk grevelig residens. Utg. Universitetsforlaget, 1983. 398 s. ISBN 8200063240. Digital versjonNettbiblioteket
 • Luthen, Eivind: Pilegrimsbyen Tønsberg. Utg. Stiftelsen Gamle Tønsberg, 1996. 32 s.
 • Moe, Thorleif: Utsyn fra Slottsfjellet. Glimt fra dagliglivet i Tønsberg på 18-hundretallet. Utg. Thorleif Moe. 2007. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solberg, Sven A.: Teien gård : et herresete i Vestfold : historikk og mennesker. Andresen & Butenschøn, 2002. 125 s. ISBN 8276941303. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tank, Roar: Jarlsberg hovedgaard og dens besiddere gjennom tiderne : studier og karakteristikker. Utg. Gyldendal. 1930. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. III, s. 49–50.
 • Torød, Aage Chrf.: Svend Foyns arbeiderboliger 1857 – 1982. Svend og Lena Foyns Missionsfond 1982. 63 s., ill.

Hovedoppgaver

 • Abrahamsen, Guro Braanaas: " ... en tilnærming til kulturlandskap i Tønsberg ...". Landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Belsvik, Cato: Tønsberg som administrativt sentrum for kongedømmet 1100-1380. Historie, Universitetet i Oslo 1995.
 • Birkeland, Torleiv: Vallø saltverk. En studie i dansk-norsk bedriftshistorie 1739-1807. Historie, Oslo 1979.
 • Botnmark. Karl Wilhelm: Tønsberg bymark - fra beitemark til byggetomt. Jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1990.
 • Brendalsmo, A. Jan: Tønsberg før år 1000. Fra gård til by? Arkeologi, Universitetet i Oslo 1993.
 • Christiansen, Trygve Høgseth: Re-organisering av Ramnes og Våle kommuner : en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse av kommunesammenslåingen mellom Ramnes og Våle i 2002. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2007. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Engelien, Ola: "Vi Tønsbergmenn lever mye av handel". En undersøkelse av Tønsbergs ressursgrunnlag i siste del av høymiddelalderen. Historie, Universitetet i Oslo 1996.
 • Gabrielsen, Anne Brit: Codex Tunsbergensis. Historie, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Galleberg, Otto: Viktige faktorer for arealbruken i Tønsberg kommune. Økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Gulbrandsen, Per P.: Nye drag i Tønsberg bymål. Norsk (?), Oslo 1975.
 • Haglund, Svein: Gunde Lange. Lensherre i Tønsberg len 16121633. Historie, Oslo 1977.
 • Haugen, Asta: Lokalbibliografi for Ramnes og Våle i Vestfold. Hovedoppgave i bibliotek- og informasjonsfag, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1994.
 • Helle, Torunn: Kommuner i tvangsekteskap. En analyse av kommunesammenslutningene i Larvik, Tønsberg og Borre. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1996. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Hellerud, Synnøve Veinan: Rådmennene: i byens tjeneste eller kongens? Om rådmennene i Tønsberg i seinmiddelalderen. Historie, Universitetet i Oslo 1995.
 • Jervan, Hilde: Muligheter for spredt boligbygging. Med praktisk eksempel fra Våle kommune i Vestfold. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole, 1982.
 • Johnsen, Arne Odd: En krisetid. Tønsbergs økonomiske historie 1814 - ca. 1840. Historie, Oslo 1936.
 • Jonsen, Solveig Haugan: Jordressurser i sentrale deler av Vivestad, Ramnes kommune. Hovedoppgave i jordfag, Norges landbrukshøgskole, 1981.
 • Kierulf, Johanne Cecilie: Njotarøy og Tunsberg: lokalbibliografi 1964-1992. Nøtterøy, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1993.
 • Kolstadløkken, Turid: Bygården i norsk middelalder. Boforhold og romfunksjoner i bygårder i Bergen, Oslo, Tønsberg og Nidaros 1300-1450. Historie, Universitetet i Oslo 1999.
 • Langøien, Britt: Geo-hydrologiske faktorer i fem små nedbørfelt i Vestfold. Med variasjon i noen fysiske parametre på leirjord i Ramnes. Hovedoppgave i jord- og plantefag, Norges landbrukshøgskole, 1994.
 • Larssen, Finn: Bosteds-arbeidsstedsanalyse i Tønsberg og omland 1966. Geografi, Oslo 1969.
 • Lund, Bitte Fosseid: Inn- og utvikling ved arbeidsformidlingen i Tønsberg. Sosiologi, Universitetet i Oslo 1992.
 • Mathiesen, Per: Tønsbergregionen - en flytteundersøkelse. Geografi, Oslo 1960.
 • Mikkelsen, Are: Byrådet i Tønsberg 1536-1660. Historie, Universitetet i Oslo 1996.
 • Nordeide, Sæbjørg Walaker: Tegl i Tønsberg i middelalderen. Produksjon og produksjonsforhold. Arkeologi, Oslo 1983.
 • Olsen, Sigmund: Brukere av bynære naturområder. En studie av Grevestien - Ilene ved Tønsberg. Geografi, NTNU 2000.
 • Poppe, Noëlle Helene: Periferi uten sentrum? En komparativ studie av hovedstadsfunksjoner i de fire største norske byene 997-1319. Historie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Reinholdt, Lasse: Sjømenns lønnsforhold i Tønsberg 1814-1914. Økonomisk historie, NHH 1975
 • Røthe, Gunnhild: Osebergfunnet: en religionshistorisk tolkning. Religionshistorie, Universitetet i Oslo 1994.
 • Solli, Brit: Dyrebein: problemer og muligheter knyttet til et arkeologisk materiale. Arkeologi, Universitetet i Oslo 1988.
 • Solerød, Erling: Tønsberg seminar. Et skoleholderseminar for Akershus stift omkring 1800. Pedagogikk, Oslo 1967.
 • Svanæs, Svanhild: Stedsnavn i Ramnes. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 1960.
 • Thoresen, Per: Om den verdslige lokaladminstrasjon i "Vestfold" (byen Tunsbergs oppland) på 1300-tallet. Historie, Oslo 1970.
 • Ulriksen, Eli: "Utkantens håndverkere og arbeidere". En aktivitetsanalyse av "Nordre bydel" i middelalderens Tønsberg. Arkeologi, Universitetet i Oslo 1995.
 • Undrum, Erling: Pendling i Tønsbergregionen. En pendlingsstudie på kretsnivå. Geografi, Bergen 1984.
 • Vigrestad, Vigdis: Utsmykking av Sentralsykehuset i Vestfold, Tønsberg. Kunsthistorie, Universitetet i Oslo 2000.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19181026 Fra: Bergit Flaati, Ramnes, Vestfold Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: spanskesyken, Helse og sykdom, dødsfall, Nærmiljø, Værforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1752
 • År: 19190406 Fra: Bergit Flaati, Ramnes, Vestfold Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Hverdagsliv, tjeneste, husmorskole, Værforhold, Religiøsitet, Nærmiljø, dødsfall, Helse og sykdom, spanskesyken,
 • År: 1961 Fra: Borghild (niese), Søndre Eik, Tønsberg, Vestfold Til: Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: jetfly, Nærmiljø, hjerteinfarkt, Helse og sykdom, høyt blodtrykk,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 ; skattemanntal - koppskatt 1743 (879 VESTFOLD)
Fra Vestfolds byer år 1743. Av samtidens papirer. Utg. Vestfold historielag. 1934. 214 s. Red. Roar Tank. Merknad: "43 spørsmål" for Strømsø, Tønsberg med Holmestrand og Larvik + koppskattmanntal for Strømsø, Holmestrand, Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Langestrand.
 • Brev (912 RAMNES)
Vår skole er 250 år. I: Ramnesiana. Årsskrift for Ramnes historielag. 1989. S. 33-37. Red. Kaare Frøland. Merknad: Frå pantebok for Søndre Jarlsberg sorenskriveri
 • Dagbok (921 TØNSBERG)
Omkring et Tønsberg-miljø. Med utdrag av dagbok 1857-67 for Kirstine Marie Lindeman, født Lerche. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. 1971. S. 47-58. Red. Olav Hoff.
 • Kjeldesamling (922 TØNSBERG)
Tønsberg seminarium. Utvalg av aktstykker til Seminariets historie. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. Tidsskrift for historie, arkeologi og folkeminner. B.2 (1927-31). S. 285-302, 352-371, 494-516. Red. Oluf Kolsrud. Merknad: 60 dokument 1791-1800.
 • Lov/forordning (923 TØNSBERG)
Her begyndisz Tonszbergisz ByeRtt Schrevitt Anno 1614. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. 1954. S. 1-41. Red. Oscar Albert Johnsen. Merknad: Avskrift av Codex Tunsbergensis.
 • Husmannskontrakt (924 VÅLE)
Husmannskontrakt. I: Våle-minne. 1990. S. 24-26. Utg. Våle historielag. Merknad: Kalsrudstuen under Kalsrud 1817.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kallske S. 4 592 :
Tønsbergs Byeret skr. 1614 95
 • Gl. kongl. S. Fol. 1154 :
a) Christ. I mi constitutio pro pace publica in regno Norvegiæ stabilienda. Berg. 1453. Norvegice.b) Ejsd. Confirmatio compositionis inter Magnum Regem et Johannem Archiepiscopum Nidrosiensem 1458.c) Ejsd. Edictum de libertate commerciorum in regno Norvegiæ 1460.e) Compositio inter Magnum Regem Norvegiæ et eundem Archiepiscopum Johannem data Tunsbergæ An[n]o Regis Magni XIV, Archiepiscopi X.g) Aphographa variarum constitutionum a tempore Haconis Magni Filii ad tempora Regis Johannis, partim Norveg. partim Danice. 120
 • Thotts S. Fol. 1277 :
Biarkøe-Ret eller Tunsbergs Loug, danice ( Bibl. Langeb. p. 547, No. 282.) 130 b
 • Ny kongl. S. 4 1642 :
Codex membranaceus, vulgo dictus Tunsbergensis, continens Legem Borgarthingensem R. Magni Legum Emendatoris, cum aliis Legibus & edictis norvegicis. 130 b
 • Thotts S. Fol. 1277 :
Biarkøe-Ret eller Tunsbergs Loug, danice. (Bibl. Langeb. p. 547, No. 282.) 130 b
 • Ny kongl. S. Fol. 1086 :
Tunsbergs-Log; ex cod. chart. Magnæi 326 fol. 130 b
 • Ny kongl. S. 4 1642 b:
Codex membranaceus,vulgo dictus Tunsbergienis,antinens Legem Borgarthingensem R. Magni Legum Emendateris, cum aliis Legibus & edictis norvegicis. 130 b
 • Ny kongl. S. 4 1608 :
Sættargørd Theirra Magnusar Kongs oc Jons Ercke-Byskups i Nidarosi,): Transactio inter R. Magnum & Jonam Archiepiscopum Nidrosiensem. Tunsbergæ 1277. 155 b