Bibliografi:Tønsberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Andebu · Hof · Holmestrand · Horten · Lardal · Larvik · Nøtterøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Re · Sande · Sandefjord · Stokke · Svelvik · Tjøme · Tønsberg
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Borchgrevink, Reidunn Groll: Borgerbok for Tønsberg 1661-1734. Omfatter også Holmestrand og Åsgårdstrand. Utg. [R. G. Borchgrevink], 1986. 29 s.
 • Brendalsmo, A. Jan: Tønsberg før år 1000. Fra gård til by. Utg. Universitetets oldsaksamling, 1994. 123 s. ISSN 0333-1296 E-bok på nb.no
 • Dittmann, Erling: "Det hender så møe i Tønsberg om da'n". Erling ser tilbake. Utg. Cicero grafisk, 2009. 184 s. ISBN 978-82-991767-4-3
 • Erichsen, Ulf; Berg-Hansen, Jon Erik: Vallø, verket og menneskene. En historisk oversikt over Vallø. Utg. Tønsberg undervisningskontor, 1995. 46 s.
Bind 4. Slottsfjellet. 1971. 59 s.
Bind 5. Middelalderbyen. 1976. 74 s.
Bind 6. Bod og brygge. 1978. 40 s.
Bind 8. Nedre Langgate 27. "Britanniagården". 1982. 64 s.
Bind 9. Jarlsberg. 1984. 67 s.
Bind 10. Fra Buskeroa til Semsbyen. En stasjonsby blir til. 116 s.
 • Gjessing, Helge: Tunsbergs historie i middelalderen til 1536. Utg. av Tønsberg museum med bidrag av Tønsberg sparebank. 1913. VIII, 182 s. E-bok
 • Grieg, Sigurd: Industriredet: Vallø tapetfabrik a/s 1891-1966. Utg. Vallø Tapetfabrikk, 1966. 175 s.
 • Holt, Kåre: Kristina av Tunsberg. Utg. Mykle illustrasjoner, 1991. 48 s.
 • Hoff, Johan Albert: Tønsberg. Bidrag til Byens Historie. 1900. 253 s.
 • Hoff, Johan Albert: Tønsberg i hundre aar 1814-1914. Utg. av komiteen for byens deltagelse i jubilæumsutstillingen 1914. 328 s.
Bind 1. Middelalderen. 1929. XV, 479 s.
Bind 2. Tidsrummet 1536-1814. 1934. XVII, 624 s.
Bind 3, del 1. Tidsrummet 1814-ca. 1880. 1952. XVIII, 579 s.
Bind 3, del 2. Tidsrummet ca. 1880-ca. 1940. 1954. XXIII + s. 581-1292
 • Luthen, Eivind: Pilegrimsbyen Tønsberg. Utg. Stiftelsen Gamle Tønsberg, 1996. 32 s.
 • Moe, Thorleif: Utsyn fra Slottsfjellet. Glimt fra dagliglivet i Tønsberg på 18-hundretallet. Utg. Thorleif Moe. 2007. 58 s.
 • Müller, Jens: Beskrivelse over den ældste Kjøpstad i Norge: Tønsberg. Utg. J.M. 1842. 140 s.
 • Paulsen, Carl E.: Gamle Tønsberg. Boken om folk og de gamle gater. Utg. Thorleif Landbergs forlag, 1953. 251 s.
Bind 1. Red. Oscar Albert Johnsen: Sem og Slagens gårdshistorie (2 bind), 1945-1948. [?] og 1264 s.
Bind 2. Red. H. Blom Svendsen: Kulturhistorie (2 bind), 1959-1963. 510 og 606 s.
 • Stavseth, Reidar: Av repslagerens saga. Tønsberg reperbane gjennem 150 år 1796-1946. Utg. 1948. 207 s.
Nr. 5. Christoffersen, Finn-Aage: En vandring (rusletur) langs stranden fra Teien til Lille Bogen. Litt av hvert om historie, bosetting, mennesker - deres liv og virke og ellers ting og tang fra stedet. 2005. 67 s.
Nr. 6. Hverdag under krigen 1940-45. 2006. 83 s.
Nr. 7. Kulturminner fra industristedet Vallø. 2007. 69 s.
Nr. 8. Christoffersen, Finn-Aage: Skip og sjøfolk. Fra Teien til Lille Bogen. En del av vår skibsfartshistorie. Skib og sjøfolk for utviklingen av vårt distrikt. 2008. 107 s.
Nr. 9: Kulturminner fra Søndre Slagen. Red. Inger Bülow-Berntzen ofl. 2008.
 • Vallø & omeng: historie og historier. Utg. Vallø & omegn historielag, 2004. 205 s.
 • Vallø & omeng historielag: fem fine år. Utg. Vallø & omegn historielag, 1999. 16 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Abrahamsen, Guro Braanaas: " ... en tilnærming til kulturlandskap i Tønsberg ...". Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Tønsberg
 • Belsvik, Cato: Tønsberg som administrativt sentrum for kongedømmet 1100-1380. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Historie. Kommune: Tønsberg
 • Birkeland, Torleiv: Vallø saltverk. En studie i dansk-norsk bedriftshistorie 1739-1807. (Tønsberg.) Oslo 1979 Fag: Historie
 • Botnmark. Karl Wilhelm: Tønsberg bymark - fra beitemark til byggetomt. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Jordskifte. Kommune: Tønsberg
 • Brendalsmo, A. Jan: Tønsberg før år 1000. Fra gård til by? Universitetet i Oslo 1993. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling). Kommune: Tønsberg
 • Engelien, Ola: "Vi Tønsbergmenn lever mye av handel". En undersøkelse av Tønsbergs ressursgrunnlag i siste del av høymiddelalderen. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Historie. Kommune: Tønsberg
 • Gabrielsen, Anne Brit: Codex Tunsbergensis. Universitetet i Trondheim 1986. Fag: Historie. Kommune: Tønsberg
 • Galleberg, Otto: Viktige faktorer for arealbruken i Tønsberg kommune. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune: Tønsberg
 • Gulbrandsen, Per P.: Nye drag i Tønsberg bymål. Oslo 1975 Fag: Norsk??
 • Haglund, Svein: Gunde Lange. Lensherre i Tønsberg len 16121633. Oslo 1977 Fag: Historie
 • Helle, Torunn: Kommuner i tvangsekteskap. En analyse av kommunesammenslutningene i Larvik, Tønsberg og Borre. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Borre [Merknad: Larvik: se også Borre, Tønsberg: se også Borre]
 • Hellerud, Synnøve Veinan: Rådmennene: i byens tjeneste eller kongens? Om rådmennene i Tønsberg i seinmiddelalderen. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Historie. Kommune: Tønsberg
 • Johnsen, Arne Odd: En krisetid. Tønsbergs økonomiske historie 1814 - ca. 1840. Oslo 1936 Fag: Historie
 • Kierulf, Johanne Cecilie: Njotarøy og Tunsberg: lokalbibliografi 1964-1992. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1993. Kommune: Nøtterøy [Merknad: Tønsberg: se også Nøtterøy]
 • Kolstadløkken, Turid: Bygården i norsk middelalder. Boforhold og romfunksjoner i bygårder i Bergen, Oslo, Tønsberg og Nidaros 1300-1450. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Oslo: Se også Bergen, Tønsberg: Se også Bergen, Trondheim: Se også Bergen]
 • Larssen, Finn: Bosteds-arbeidsstedsanalyse i Tønsberg og omland 1966. Oslo 1969 Fag: Geografi
 • Lund, Bitte Fosseid: Inn- og utvikling ved arbeidsformidlingen i Tønsberg. Universitetet i Oslo 1992. Fag: Sosiologi. Kommune: Tønsberg
 • Mathiesen, Per: Tønsbergregionen - en flytteundersøkelse. Oslo 1960 Fag: Geografi
 • Mikkelsen, Are: Byrådet i Tønsberg 1536-1660. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Historie. Kommune: Tønsberg
 • Nordeide, Sæbjørg Walaker: Tegl i Tønsberg i middelalderen. Produksjon og produksjonsforhold. Oslo 1983 Fag: Arkeologi
 • Olsen, Sigmund: Brukere av bynære naturområder. En studie av Grevestien - Ilene ved Tønsberg. NTNU 2000. Fag: Geografi. Kommune: Tønsberg
 • Poppe, Noëlle Helene: Periferi uten sentrum? En komparativ studie av hovedstadsfunksjoner i de fire største norske byene 997-1319. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Oslo: Se også Bergen, Trondheim: Se også Bergen, Tønsberg: Se også Bergen]
 • Reinholdt, Lasse: Sjømenns lønnsforhold i Tønsberg 1814-1914. NHH 1975 Fag: Økonomisk historie
 • Røthe, Gunnhild: Osebergfunnet: en religionshistorisk tolkning. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Religionshistorie. Kommune: Tønsberg
 • Solli, Brit: Dyrebein: problemer og muligheter knyttet til et arkeologisk materiale. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Arkeologi. Kommune: Tønsberg
 • Solerød, Erling: Tønsberg seminar. Et skoleholderseminar for Akershus stift omkring 1800. Oslo 1967 Fag: Pedagogikk
 • Thoresen, Per: Om den verdslige lokaladminstrasjon i "Vestfold" (byen Tunsbergs oppland) på 1300-tallet. Oslo 1970 Fag: Historie
 • Ulriksen, Eli: "Utkantens håndverkere og arbeidere". En aktivitetsanalyse av "Nordre bydel" i middelalderens Tønsberg. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling). Kommune: Tønsberg
 • Undrum, Erling: Pendling i Tønsbergregionen. En pendlingsstudie på kretsnivå. Bergen 1984 Fag: Geografi
 • Vigrestad, Vigdis: Utsmykking av Sentralsykehuset i Vestfold, Tønsberg. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Tønsberg


Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1961 Fra: Borghild (niese), Søndre Eik, Tønsberg, Vestfold Til: Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: jetfly, Nærmiljø, hjerteinfarkt, Helse og sykdom, høyt blodtrykk,


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 ; skattemanntal - koppskatt 1743 (879 VESTFOLD)
Fra Vestfolds byer år 1743. Av samtidens papirer. Utg. Vestfold historielag. 1934. 214 s. Red. Roar Tank. Merknad: "43 spørsmål" for Strømsø, Tønsberg med Holmestrand og Larvik + koppskattmanntal for Strømsø, Holmestrand, Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Langestrand.
 • Dagbok (921 TØNSBERG)
Omkring et Tønsberg-miljø. Med utdrag av dagbok 1857-67 for Kirstine Marie Lindeman, født Lerche. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. 1971. S. 47-58. Red. Olav Hoff.
 • Kjeldesamling (922 TØNSBERG)
Tønsberg seminarium. Utvalg av aktstykker til Seminariets historie. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. Tidsskrift for historie, arkeologi og folkeminner. B.2 (1927-31). S. 285-302, 352-371, 494-516. Red. Oluf Kolsrud. Merknad: 60 dokument 1791-1800.
 • Lov/forordning (923 TØNSBERG)
Her begyndisz Tonszbergisz ByeRtt Schrevitt Anno 1614. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. 1954. S. 1-41. Red. Oscar Albert Johnsen. Merknad: Avskrift av Codex Tunsbergensis.

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kallske S. 4 592 :
Tønsbergs Byeret skr. 1614 95
 • Gl. kongl. S. Fol. 1154 :
a) Christ. I mi constitutio pro pace publica in regno Norvegiæ stabilienda. Berg. 1453. Norvegice.b) Ejsd. Confirmatio compositionis inter Magnum Regem et Johannem Archiepiscopum Nidrosiensem 1458.c) Ejsd. Edictum de libertate commerciorum in regno Norvegiæ 1460.e) Compositio inter Magnum Regem Norvegiæ et eundem Archiepiscopum Johannem data Tunsbergæ An[n]o Regis Magni XIV, Archiepiscopi X.g) Aphographa variarum constitutionum a tempore Haconis Magni Filii ad tempora Regis Johannis, partim Norveg. partim Danice. 120
 • Thotts S. Fol. 1277 :
Biarkøe-Ret eller Tunsbergs Loug, danice ( Bibl. Langeb. p. 547, No. 282.) 130 b
 • Ny kongl. S. 4 1642 :
Codex membranaceus, vulgo dictus Tunsbergensis, continens Legem Borgarthingensem R. Magni Legum Emendatoris, cum aliis Legibus & edictis norvegicis. 130 b
 • Thotts S. Fol. 1277 :
Biarkøe-Ret eller Tunsbergs Loug, danice. (Bibl. Langeb. p. 547, No. 282.) 130 b
 • Ny kongl. S. Fol. 1086 :
Tunsbergs-Log; ex cod. chart. Magnæi 326 fol. 130 b
 • Ny kongl. S. 4 1642 b:
Codex membranaceus,vulgo dictus Tunsbergienis,antinens Legem Borgarthingensem R. Magni Legum Emendateris, cum aliis Legibus & edictis norvegicis. 130 b
 • Ny kongl. S. 4 1608 :
Sættargørd Theirra Magnusar Kongs oc Jons Ercke-Byskups i Nidarosi,): Transactio inter R. Magnum & Jonam Archiepiscopum Nidrosiensem. Tunsbergæ 1277. 155 b