Våle historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lagets logo.

Våle historielag er et historielag som dekker tidligere Våle kommune (i nåværende Tønsberg kommune) i Vestfold. Laget, som ble stifta 23. april 1952, er tilslutta Landslaget for lokalhistorie. Våle historielag ga ut årboka Våle-minne i årene 1982-1990. Fra 2003 er Re-minne årbok for både Ramnes historielag og Våle historielag.

I 2000 hadde laget nesten 300 medlemmer, men i 2019 er medlemstallet nede i ca. 160.

Formål og aktiviteter

«Bøkebestand i Vaale Præstegaardskog».
Foto: Universitetets geografiske undervisningsmateriell.

Våle historielag «vil vekke og styrke den historiske og kulturhistoriske sans i bygda og ta vare på den kulturarv som tidligere slekter har etterlatt seg. Laget vil verne om de historiske minnesmerker, så disse ikke blir ødelagt eller forfaller. Dette gjelder særlig bygninger som representerer god gammel byggeskikk, gamle bruksgjenstander, gammelt kirkeinventar og fornminner av enhver art».

Historielaget, sammen med Stiftelsen Våle prestegård, står for drift og vedlikehold av Våle prestegård.

Laget arrangerer blant annet medlemsmøter og rusleturer med ulike temaer. Det deltar også på Olsok-gudstjeneste, sensommerfestivalen, Den kulturelle skolesekken og julemarkedet i bygda. En annen arbeidsoppgave har vært å intervjue de eldre i Våle.

Våle historielag har bygd opp en samling med gamle gjenstander. Pr. 2019 har laget også registrert 660 gamle bilder som er skanna og ligger i en database.

Ledere

 • 1952-56: Jakob Solerød
 • 1956-69: Kåre Huseby
 • 1969-77: Jakob Solerød
 • 1977-79: Erling Gran
 • 1979-84: Alfred Danielsen
 • 1984-85: Arne Bekken
 • 1985-88: Bjarne Hisdal
 • 1988-90: Erling Søby
 • 1990-98: Solveig Røsholdt Bjørge
 • 1998-01: ingen leder
 • 2001-02: Svein Ånestad
 • 2002-05: Hans Gulli Gran
 • 2005-11: Marit Sollie
 • 2011-14: Knut Harald Evensen
 • 2014-??: Karl Anders Bråten
 • Pr.2022: Thorvald Hillestad

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Eksterne lenker