Bibliografi:Sandefjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur for Andebu

 • Andebu sparebank 1863-1988 : bygdas bank i 125 år. Utg. Andebu sparebank. 1988. 42 s.
 • Berg, Lorens: Andebu. En Vestfold-bygds historie i 1600-aarene. Med en række almenskildringer af Vestfolds økonomiske forhold og folkekultur i dette tidsrum, dets stormands-etter og jorddrotter. 1905. VII, 345 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berg, Ragnar: Andebu elverk: 1920-1970. 1971. 112 s.
 • Berg, Ragnar: Av samme rot : 2 : Slektene Norendal, Flåtten, Sem, Moland, Sukke, Kjærås, Nes, Kleppan og Ås/Jerpekjønn : Kristoffer Hansen Norendal 1780-1840 og Tonette Torsdatter 1786-1842 : forfedre og etterslekt. Utg. 1985. 236 s.
 • Bergh, Oscar: Høyjord stavkirke. 1953. 7 s.
 • Brattvoll, Halvard A.: Festskrift for nytt orgel i Andebu kirke april 2008. Utg. Andebu kirkelige fellesråd. 2008. 35 s.
 • Endresen, Odd: "Heia" : et leirskolealternativ. Utg. Pedagogisk senter. 1980. 48 s.
 • Firing, Rune: Lauvåsdalen i Andebu kommune : totalfredning eller fortsatt plukkhogst? : hovedfagsoppgave i skogskjøtsel. Hovedoppgave i Skogfag - Norges landbrukshøgskole, 2004.
 • Gallis, Arne: Andebu bygdebok. Utg. Andebu kommune. 1975-82
  • B.1. Kulturbind. 1975. XIV, 597 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Thoresen, Per i Heimen, b. XVII, s. 433–435.
  • B.2. Gårds- og slektshistorie. Andebu hovedsogn. 1982. XI, 785 s.
  • B.3. Gårds- og slektshistorie. Høyjord og Kodal. 1979. X, 827 s.
  • Melding: Grøvik, Ivar i Heimen, b. XVIII, s. 325–327.
 • Grotdal, Sven og Gro Midttun: Vidaråsen : livet i en Camphill-landsby. Utg. Purgatorio forlag. 2005. 127 s. ISBN 8299573920
 • Gulli skoletun. Utg. Andebu kulturstyre. 1987. 16 s.
 • Hoff, Bjarne: Andebu brannkasse : Spredte trekk gjennom 100 års virksomhet. 1870-1970. Utg. 1970. 74 s.
 • Larsen, Erlend: Tre kommuner blir til én : suksesskriteriene bak nye Sandefjord. Utg. E-forlag. 2016. 243 s. ISBN 978-82-93057-26-0
 • Livland, Haakon Graffer og Elin Halvorsen: Banken hime : bygda og banken gjennom 150 år. Utg. Andebu sparebank. 2013. 256 s. ISBN 978-82-303-2457-8.
 • Parmann, Øystein: Skjebnemøter : Vidaråsen og Camphill - en spire for fremtiden. Utg. 1996. 234 s. ISBN 8250423143 Digital versjonNettbiblioteket
 • Remøe, Kristin: Kodal idrettslag 100 år : jubileumsberetning 2015. Utg. Jubel forlag. 2015. 104 s. ISBN 978-82-8336-000-4
 • Thorrud, Laila Emma: Tepper og ryer i Andebu kommune. Utg. Andebu fortidslag. 2014. 35 s.
 • Storsletten, Ola: En gotisk stavkirke! : oppmåling og undersøkelse av Høyjord stavkirke. Utg. NIKU. 2008. 28 s. Merknad: Rapport Bygninger og omgivelser; 17/2008
 • Tangen, Håvard: Elvelangs ved Svartoa : om kulturminner og eldre leve- og arbeidsmåter langs elva Svartoa. Andebu 1994. 92 s.

Lokalhistorisk litteratur for Sandefjord

Byhistorie

 • Hougen, Knut: Sandefjords historie. Utg. efter kommunal foranstaltning. 1928-1932
 • Sandefjords historie - sett gjennem Sandefjord Blads spalter 1861-1983. Utg. Sandefjords blad og trykkeri, 1983-1984.

Bygdebøker

 • Berg, Lorens og A.W. Brøgger: Sandeherred. En bygdebok. Historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid til kjendte nutidsforhold. Med særavsnitt av A.W. Brøgger m.fl. 1918. 690 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirker og kirkehistorie

 • Sandar kirke 1792-1942 : et minneskrift til kirkens 150-årsdag, 15. august 1942. Utg. Sandar menighetsråd, 1942. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Smidt, Johannes: Vor arv : en Vestfoldmenighets historie : utgit til Sandefjords kirkes 50 aarsfest 10. december 1922. Utg. i kommission paa Lutherstiftelsens forlag, 1922. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, S.A. (red.): Om Sandeherreds kald : nogle notiser nedskrevne af sognepræst Peter Flor i 1774. Utg. Sandefjords og Sandeherreds fortidslag, 1903. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østenstad, Th.: Sandar kirke : et minneskrift 175-årsdagen, 15. august 1967. Utg. Sandar menighetsråd, 1967. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket

Lag og foreninger

 • Abrahamsen, Albert og A. Hansen: 50-årsberetning for Avholdslaget "Venskap" 1887-1937, Sandefjord Aktietrykkeri, Sandefjord U.Å.
 • Berntsen, Odd: Sandefjord turn & idrettsforening : tekst og bilder gjennom 75 år. Utg. Sandefjord turn & idrettsforening, 1975. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berntsen, Odd, Tor Z. Børresen: STIF i hundre : Sandefjord turn & idrettsforening 100 år : 1900-2000. Utg. STIF, 2000. 212 s. ISBN 8299571103. Digital versjonNettbiblioteket
 • Broms, Jan: Boligbygging i Sandefjord : Sandefjord boligbyggelag 1947-1997. Utg. Sandefjord boligbyggelag, 1997. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bygg og steinarbeiderforeningen, Larvik - Sandefjord : 100 år i år 2000! : "Ett hundre år i kamp - for medlemmenes interesser". Utg. Bygg og steinarbeiderforeningen, 2000. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Emanuelsson, Søren: Sandefjord Drosjeeierforening 50 år 1926-1976. Utg. Sandefjord Drosjeeierforening, 1976. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Frisk seilas : Sandefjord seilforening 100 år : 1890 - 1990. Utg. Sandefjord seilforening, 1990. 161 s. ISBN 8299220203. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hougen, Knut: Beretning om handelsklassens virksomhet 1904-1910. Utg. Sandefjords komm. høiere almenskole, 1910. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Klavenes, Nils Roar (red.): Heia Runar! : idrett og miljø i 50 år. Utg. Idrettslaget Runar, 1998. 247 s. ISBN 8299495318. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kruse, Bård: 100 år i trekantens tegn : Sandefjord KFUK-KFUM. Utg. Sandefjord KFUK-KFUM, 1998. 71 s. ISBN 8291645078. Digital versjonNettbiblioteket
 • Marum, Eva, Roar L. Tollnes, Roger Davidsen. Sandar historielag 40 år : 1966-2006. Utg. Sandar historielag, 2006. 63 s. ISBN 9788299456760. Digital versjonNettbiblioteket
 • Det Norske Totalavholdssselskap: Landsmøter D.N.T. 1963 D.N.T.U. Sandefjord, Forlaget Ariel, Oslo U.Å. (1963)
 • Sandar skogeierlag 75 år : jubileumsbok og oversikt over skogeierlagets aktiviteter gjennom 75 år. Utg. Sandar skogeierlag, 2009. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandefjord og Sandeherad mållag i 20 år : utgjeve til årsmøtet i Noregs mållag 1927. Red. L. Høvren, H. Midttun og N. Røer. Utg. Sandefjord mållag. 1927. 39 s.
 • Tarjem, Kåre: Sangforeningen og byen : Sandefjords sangforenings 150 års jubileumsbok. Utg. Sandefjords sangforening, 2003. 120 s. ISBN 8230300755. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tjomsland, Audun: En hjelpende hånd : Sandefjord sanitetsforening i 100 år. Utg. Sandefjord og Virik sanitetsforening, 2009. 160 s. ISBN 9788230313480. Digital versjonNettbiblioteket

Bedrift

 • Bogen, Hans S.I.: Privatbanken i Sandefjord A/S : 10-12-1928 - 10-12-1953 : spredte trekk til privatbankvesenets historie i Sandefjord. Utg. 1953. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Galteland, Odd: Hvalfangst på Syd-Georgia : A/S Sandefjords hvalfangerselskab/A/S Vestfolds fangst fra landstasjonen Strømnes 1906-1931. Utg. O. Galteland, 2009. 352 s. ISBN 9788230314036. Digital versjonNettbiblioteket
 • Groth, Erling: Verket og kommunen : Sandefjord kommunale elektrisitetsverk 1909-1959. Utg. Sandefjord kommunale elektrisitetsverk, 1961. 197 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holtan, Abr.: Sandefjords sangforening : 1853 - 8. september - 1953 : byens eldste forenings historie. Utg. Sandefjords sangforening, 1953. 365 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Klaveness, Thor: Sparebanken Vestfold : verdiskaper og veiviser 1860-2010. Utg. Sandefjord: Sparebank 1 Buskerud-Vestfold, 2010. 240 s. ISBN 9788230315002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Larsen, Einar Krohn: Halvhundre år i et kremmerhus : Sandefjord og Omegns Kjøpmannsforening 1913-1963 : Gode varer i fritt valg : suppl. til jubileumsbok 1963. 1963. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Magdahl, Jørn: Framnæsarbeidernes historie. Utg. Sandefjord jern og metallarbeiderforening, 1993. 550 s. ISBN 8299306604. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, S.A.: Sandefjord og Omegns Industri og Næringsliv i gammel og ny tid : i tekst og billeder. Utg. Hanche, 1900. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vogt, L.J.: Rødsværven i Sandefjord og kommandør Chr. Christensen : A/S Framnes mek. værksteds grunnleggelse. Utg. Cammermeyers Boghandel, 1942. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket

Institusjoner

 • Groth, Erling: Sandefjord handelsgymnasium : 1917 - 1967. Utg. 1967. Supplement til Ole Lind: Sandefjord kommunale handelsgymnasium og handelsskole 1904-1954, utg. 1954. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Grønstad, Egil: Administrativt reformarbeid i den kommunale forvaltning, deltakelse og vurderinger. En undersøkelse av organisasjons-utviklingsprosjektet i Sandefjord kommune. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1974.
 • Hov, Ivar: Leverandør av livsglede gjennom 125 år! : Skiringssal folkehøyskole 1876-2001 : tekst og bilder fra skolens historie med hovedvekt på de siste 25 år. Utg. Skiringssal folkehøyskole, 2001. 127 s. ISBN 8299592100. Digital versjonNettbiblioteket

Slekts- og personhistorie (biografier, memoarer, festskrift mm.)

 • Davidsen, Roger: Fra Flatskjær til Granholmen : en lokalhistorisk fortelling samlet av og fortalt til Roger Davidsen. Utg. R. Davidsen, 2001. 144 s. ISBN 8299456711. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kaldager, Johan: Glimt fra dagliglivet i Sandefjord etter 1900 : (noen personlige småtterier). Utg. 1983. 84 s. ISBN 8299052025. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mitt kjære Sandefjord. Utg. Norgesforlaget. 2002-.
  • Bind 1. Red. Anne Thuve Høst og Per Ramberg: Rumpetroll og hvalunger. 2002. 192 s. ISBN 82-91986-42-8. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 2. Red. Anne Thuve Høst og Per Ramberg: Hestekrefter og kalvedans. Barndomshistorier fra Sandefjord. 2003. 168 s. ISBN 82-91986-56-8. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 3. Red. Anne Thuve Høst og Per Ramberg: Hanegal og vipereir. 2004. 174 s. ISBN 82-91986-63-0. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 4. Red. Anne Thuve Høst og Per Ramberg: "Hele Rukla og litt til". 2005. 155 s. ISBN 82-91986-76-2. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 5. Red. Anne Thuve Høst og Per Ramberg: Gnistregn og pengelukt. 2006. 176 s. ISBN 978-82-92765-00-5. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 6. Red. Anne Thuve Høst og Per Ramberg: Lutefisk og gobelenger. 2007. 160 s. ISBN 978-82-92765-08. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 7. Red. Heidi Meen Johansen og Per Ramberg: Svetteperler og blanke pokaler. 2008. 197 s. ISBN 978-82-92765-21-0. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 8. Red. Heidi Meen Johansen og Per Ramberg: Dannelse og muntre påfunn. 2009. 218 s. ISBN 978-82-92765-33-3. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 9. Red. Heidi Meen Johansen og Per Ramberg: Gullstruper og glade toner. 2010. 249 s. ISBN 978-82-92-765-38-8. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 10. Red. Unni Wiig Fensgård og Per Ramberg: Dønninger og tidevann. 2011. 165 s. ISBN 9788292765494. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 11. Red. Anne Thuve Høst og Per Ramberg: Pågangsmot og kongelig lunsj. 2012. 232 s. ISBN 9788292765579. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 12. Red. Anne Thuve Høst og Per Ramberg: Tøffe tjenester og varige vennskap. 2013. 160 s. ISBN 9788292765616.
  • Bind 13. Red. Anne Thuve Høst og Per Ramberg: Kunstnersinn og skaperkraft. 2014. 167 s. ISBN 9788292765661. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 14. Red. Anne Thuve Høst og Per Ramberg: Sandefjord! Sandefjord!. 2015. 184 s. ISBN 9788292765715. Digital versjonNettbiblioteket
 • Paulsen, Knut Vidar. Dagligliv på Raet - før og nå. Utg. Stiftelsen natur og kultur, 2004. 68 s. ISBN 8299632617. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rogstad, Carl: Cristopher Hvidt og hans samtid : Sandefjords fremste mann under Napoleonskrigene og de vanskelige etterkrigsårene. Utg. Sandefjord kommune, 1996. 92 s. ISBN 8299379709. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandberg, Henrik: Gatenavn i Sandefjord med tilknytning til kjente personer. Utg. Sandefjords blad, 1974. 62 s. ISBN 8299035007. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, Marianne: Konsul Fredrik Høsts tegninger : Sandefjord i 1840-50 årene. Utg. Sandefjordmuseene, 2007. 74 s. ISBN 9788299379786. Digital versjonNettbiblioteket

Årbøker og tidsskrifter

 • Ambra. Sandefjordmuseene årbok. 1999-[2001]. ISSN 1502-5861

Språk og dialekt

 • Dahl, Marianne: Talemålstrategier blant barn og unge i Sandefjord. Masteroppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo, 2002. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Gulliksen, Maria: "Jeg pratær sånn som jeg pratær": En folkelingvistisk studie av vikværingers holdninger til dialekt. Masteroppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo, 2019. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Jensen, Iselin Hegdahl: Språkholdninger i Sandefjord : en kvantitativ sosiolingvistisk undersøkelse av språkholdninger og språkbruk blant unge i Sandefjord. Masteroppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo, 2006. Digital versjon hos DUO vitenarkiv

Havn og sjøfart

 • Thorvaldsen, Gunnar: «Rekruttering til seilskuteflåten fra Sandefjord». I: Heimen, b. XXX, s. 175–185.

Hvalfangst

 • Bogen, Hans S.I.: Fem hundre år og femti : fra tollsted til ladested : fra badeby til hvalfangst-sentrum : linjer i Sandefjords økonomiske historie gjennem 550 år. Utg. 1951. 175 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Garmel, Hanne: "Det må gå!" : en kulturhistorisk studie av hvalfangerhustruer i Vestfold 1930-1968. Masteroppgave i kulturhistorie, Universitetet i Oslo, 2010. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Hoffstad, Arne: Sandefjord - byen vår : trekk fra Sandefjordsdistriktets historie under hvalfangsteventyret 1905-1968. Utg. 1976. 217 s. ISBN 8299038413. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hvalfangernes assuranceforening, Gjensidig : 50 år : 1911-1961. Utg. Hvalfangernes assuranceforening, 1961. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vartdal, Hroar: Bøker, fangstjournaler og manuskripter i kommandør Chr. Christensens hvalfangstmuseum : systematisk katalog. Utg. 1936. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wexelsen, Einar: Vel blåst! : kommandør Chr. Christensens hvalfangstmuseum 75 år : 1917-1992. Utg. Kommandør Chr. Christensens hvalfangstmuseum, 1993. 116 s. ISBN 8299059558. Digital versjonNettbiblioteket

Bad

 • Christensen, Egil: Kurbadet 1837-1987 : Sandefjord Bad, Kuranstalt, Svovl- og Søbad : Sandefjord i Norge. Utg. Kurbadets venner, 1987. 135 s. ISBN 8299158303. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ebbesen, J.: Sandefjord og dens Badeanstalt i 1870 : en populær Veileder for Badegjæster. Utg. Feilberg & Landmark, 1870. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket

Annet

 • Akselsen, Olaf, Vilhelm Møller: Sandefjord - sett fra luften. Utg. Sandefjords blad, 1980. 80 s. ISBN 8299070406. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andresen, Vidar: Følger av teknologisk utvikling på landbruket i et pressområde. Belyst ved undersøkelser i deler av Sandefjord og Stokke kommune. Hovedoppgave ved NLH, 1977.
 • Bjørvik, Oddvar: Byen under Bierget 1865-1900. Fra homogenitet til variasjon. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 1974.
 • Brandsberg, Harald: Grevskapet Laurvigen. Borgerinteresser mot greveprivilegier. En studie av grev F.A.Danneskiold Laurvigs konflikter med borgerskapet i Larvik og Sandefjord i perioden 1727-1747. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1976.
 • Eriksen, Elisabeth: Kosmografi i bronsealder : en analyse av det sørvestlige Sandefjord. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2003. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Gjerløw, Hans I.: Sandefjord kommune, en lokalhistorisk bibliografi. Hovedoppgave i SBH, Universitetet i Oslo (?), 1973.
 • Isachsen, Marie: Sandefjord: lokalbibliografi 1973-1993. Hovedoppgave ved HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag, 1995.
 • Johannessen, Heidi Bjørvik: Sivil motstand i Sandefjord under okkupasjonen 1940-45, med hovedvekt på flyktningtransporten til Sverige. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2007. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Langørgen, Aase-Turid og Gustav Gustavsen: Sandefjord rundt år 1800 : undervisningsopplegg. Utg. Pedagogisk senter, 1977. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Larsen, Erlend: Tre kommuner blir til én : suksesskriteriene bak nye Sandefjord. Utg. E-forlag. 2016. 243 s. ISBN 978-82-93057-26-0
 • Lundh, Gro Laheld: Verd å se : skulpturer, monumenter og større dekorative arbeider i Sandefjord. Utg. Sandefjord kommune, 2003. 104 s. ISBN 8299671701. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ohrem, Sigurd: Kulturfestivalen Hvalråkken 1986 : Hvalråkkfestivalen i Sandefjord, av ungdom, for alle. Utg. STUI. Oslo. 1987. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skogsfjord, Anne: Spiralen i bronsealderen : ein analyse av helleristningane på Haugen i Sandefjord. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2005. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Sørensen, S.A.: Det gamle Skiringssal. 1 : Stedets Beliggenhed. Utg. i Kommission hos Cammermeyers Boghandel, 1900. 99 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tarjem, Kåre, Gro Laheld Lundh: Slekt følger slekt : bedrifter i generasjoner i Sandefjord. Utg. G.L. Lundh, 2005. 416 s. ISBN 8230305034. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tollnes, Roar L.: Byvandring i Sandefjord. Utg. Fortidsminneforeningen, Vestfold avd., 2001. 127 s. ISBN 8299599903. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tollnes, Roar L.: Landstad og lokalmiljøet. Utg. Hovedkomitéen for Landstadjubiléet 2002 i Sandefjord, 2002. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tollnes, Ivar, Olaf Akselsen: Sandefjord : den lille storbyen. Utg. Sandefjords blad, 1994. 151 s. ISBN 8299070449. Digital versjonNettbiblioteket
 • Trømborg, Dagfinn: Vesterøya : geologi og landformer. Utg. Høgskolen i Vestfold, Færder Forlag, 1998. 32 s. ISBN 8279110097. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østmo, Einar: Auve : en fangstboplass fra yngre steinalder på Vesterøya i Sandefjord. 1 : Den arkeologiske del. Utg. Kulturhistorisk museum, 2008. 562 s. ISBN 9788280840431. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistorisk litteratur for Stokke

 • Andresen, Vidar: Følger av teknologisk utvikling på landbruket i et pressområde. Belyst ved undersøkelser i deler av Sandefjord og Stokke kommune. Hovedoppgave ved Norges landbrukshøgskole 1977.
 • Berg, Lorens ofl.: Stokke. En bygdebok. Historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold. Stokke kommune, 1928. 586 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bratli, Kjell Arne, Yngvar Olsen: Brunstad : paradis rett forut. Utg. Skjulte skatters forlag, 2000. 208 s. ISBN 8291305676. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Døvle, Henning: Stokke og omegn travforening gjennom 100 år : en jubileumsbok. Stokke og omegn travforening, 2009. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønnerud, Bjørg Randi: Sånn var det : 23 år som bakerkone på Stokke. Ars longa, 2005. 188 s. ISBN 8292059148. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hunskaar, Kristian: Jordeiendom i Stokke 1624-1750 : interesser knyttet til å eie jordegods. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo 2007. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Larsen, Erlend: Tre kommuner blir til én : suksesskriteriene bak nye Sandefjord. E-forlag, 2016. 243 s. ISBN 978-82-93057-26-0.
 • Lofthaug, Olav, Ola Bjelland: Trekk fra Gjennestad gartnerskoles historie 1946-1990. Gjennestad gartnerskole, 1994. 158 s. ISBN 8299334101. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oftedal, Jorunn: Bondekoners arbeid. En undersøkelse fra Stokke, Time og Jølster. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 1982. Utg. Geografisk institutt, UiO, 1983. 193 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18790704 Fra: L. K. Aaker (far), Sandefjord, Vestfold Til: "Kjære Børn", USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesreise, jernbane, hesteskyss, dampbåt, fotografi, reisebrev, badstue. Fulltekstversjon av brev nr. 322
 • År: 1888 Fra: Berthe Marie Horntvedt (mor), Stokke, Vestfold Til: Ludvik Christian Hansen Horntvedt, Kalispeli, Montana, USA. Publisert i: Vestfoldminne 1987
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse
 • År: 1888 Fra: Hans M. Hansen Horntvedt (far), Stokke, Vestfold Til: Ludvik Christian Hansen Horntvedt, Kalispeli, Montana, USA Publisert i: Vestfoldminne 1987
Stikkord: Religiøsitet
 • År: 18880228 Fra: Berthe Marie Osmundsdatter (mor), Stokke, Vestfold Til: Ludvig Christian Hansen Horntvedt, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, foreldreansvar, amerikareise
 • År: 18880228 Fra: Hans Mathias Hansen (far), Stokke, Vestfold Til: Ludvig Christian Hansen Horntvedt, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, amerikareise, foreldreansvar
 • År: 19030907 Fra: L. Klaveness (fetter), Sandefjord, Vestfold Til: Eivind Klaveness, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bryllup, Helg og høytid, Helse og sykdom, skipsfart,
 • År: 19050718 Fra: Johan Tidemansen (bror), Oslo Til: Ole Tidemansen, Australia Eier: Arne Trygve Jacobsen, Stenbakken, 3160 Stokke
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, unionsoppløsning
 • År: 19051114 Fra: A.F. Klaveness (bror), Sandefjord, Vestfold Til: Eivind Klaveness, USA Eier: NAHA,
Stikkord: fødsel,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743; skattemanntal - koppskatt 1743 (879 VESTFOLD)
Fra Vestfolds byer år 1743. Av samtidens papirer. Utg. Vestfold historielag. 1934. 214 s. Red. Roar Tank. Merknad: "43 spørsmål" for Strømsø, Tønsberg med Holmestrand og Larvik + koppskattmanntal for Strømsø, Holmestrand, Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Langestrand.
 • Auksjon (914 SANDEFJORD)
Auksjon på Gjekstad i 1720. I: Årbok. Sandefjord bymuseum. 1958/59. S. 12-15, 30-32.
 • Husmannskontrakt (915 SANDEFJORD)
Øvre Myra - vår siste husmannsplass. Sandefjordmuseene. Utg. Sandefjord bymuseum, Sandefjord sjøfartsmuseum, Kommandør I: Årbok. 1976/78. S. 1-8. Red. Chr. Christensens hvalfangstmuseum. Red: Henrik Sandberg. Merknad: Øvre Myra under Sandeherreds prestegard 1844. Modernisert ortografi.
 • Brev (916 STOKKE)
Dengang koppene herjet i Arnadal. Utg. Stokke bygdeboknemnd. I: Stokke. Jord og arv. Gård og slekt. [Nr 1]. 1970. S. 48-52. Red. Sverre Solum. Merknad: Avsendar: Kapellan Frederik Anton Dop 1808.
 • Føderådskontrakt (917 STOKKE)
En kontrakt fra 1778. I: Stokke. Arv og ætt. Årsskrift for Stokke historielag. 1985. S. 7. Merknad: Frå Døvle.
 • Føderådskontrakt (918 STOKKE)
En fletføringskontrakt fra 1705. I: Stokke. Arv og ætt. Årsskrift for Stokke historielag. 1991. S. 18. Merknad: Frå Østre Kihle.
 • Kongebrev - privilegium (919 STOKKE)
Et sagbruksprivilegium. Utg. Stokke bygdeboknemnd. I: Stokke. Jord og arv. Gård og slekt. [Nr 1]. 1970. S. 33-35. Red. Johan Liverød. Merknad: Frå Rømmingen 1741.
 • Norgesbrev (920 STOKKE)
Fra Vestfold til Vesterheimen. Litt om Amerika-emigrasjonen fra Jarlsberg og Larvik amt. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. 1987. S. 24-31. Red. Hans Christian Mamen. Merknad: 2 brev. Avsendarar: H.M. Hansen Horntvedt og Berthe Marie Horntvedt 1888.

Aviser

Eksterne ressurser