Bibliografi:Horten kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Andebu · Hof · Holmestrand · Horten · Lardal · Larvik · Nøtterøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Re · Sande · Sandefjord · Stokke · Svelvik · Tjøme · Tønsberg
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Andersen, Flávio Duarte: Apenes gjennom tidene. Fra marineboliger til verneverdig haveby. Semesteroppgave - historie mellomfag, Høgskolen i Vestfold, Avdeling for samfunnsfag, 2000. Fulltekst
 • Baggerød, Knut: Drømmer og virkelighet gjennom 140 år. Utg. Lokalhistorisk senter, 2009. 176 s. ISBN 9788292926031. Digital versjonNettbiblioteket
 • Baggethun, Rolf, Ole Branstad, Bjarne Bredesen (red.): Fotballklubben Ørns jubileumsskrift 1904 - 4.mai - 1979 : utgitt i anledning av Ørns 75 års jubileum 4. mai 1979. Utg. Fotballklubben Ørn, 1979.

173 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017100348222

 • Beck, Joh.: Horten. Kort omrids af stedets historie. Utg. Forlaget Norges forlag 1909. 116 s. Inneholder også Fra Hortens næringsliv ved begyndelsen af det 20. Aarhundrede. 1911. 28 s. ISBN 82-995048-0-5 Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjerva, Knut G. (red.): Ørnens flukt gjennom 100 år : 1904-2004. Utg. F.K. Ørn Horten, 2004. 528 s. ISBN 8292582010. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bratli, Kjell Arne: Drivende krefter : teknisk utdanning i Horten 1855-2005. Utg. Høgskolen i Vestfold, Avdeling for realfag og ingeniørutdanning, 2005. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bruusgaard, H.E.: Hortens sparebank gjennom 100 år : med utsnitt av byens og verftets historie. Utg. Hortens sparebank, 1945. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Buck, Ingrid Lajla: Friluftsliv i Borre kommune, Vestfold. En beskrivelse av Borrelandskapet. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Bugge, Svein: Bastøy : fengselsdriften på Bastøy 10 år : en liten orientering om Bastøys historie og natur, men mest om de siste års fengselsdrift. Utg. Bastøy landsfengsel, 1994. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Busland, H.K.: Norske bygder og byer. [4] : Hurum, Svelvik, Holmestrand, Horten. Utg. Kjenn ditt land, 1924. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Det Norske Totalafholdsselskab: Forhandlinger ved Det Norske Totalafholdsselskabs 20de Generalmøde paa Horten den 18de, 19de og 20de 1887, Oscar Anderssens bogtrykkeri, Kristiania 1887.
 • Eide, Arne, Knut Spilling: Åsgårdstrand : om hvite hus og løvkroner : spredt historikk. Utg. J.W. Eide, 1946. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fredheim, Rolf: Emigrasjonen fra Horten og omland fra ca. 1870 til 1914. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1989.
 • Gulliksen, Dagfinn Werner (red.): Horten sjømannsforening 120 år : 1884-2004 : jubileumsmagasinet. Utg. Sjømannsforeningen, 2004. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gulliksen, Dagfinn Werner og Rolf Baggethun: Historisk beretning for A. M. Nielssen, Colonial- og Fedevareforretning : 1909-1979. Utg. firmaet, 1979. 10 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Jan Ingar: "På opprørt hav" : 175 år med Marinemusikken : jubileumsskrift for Marinemusikken 1820-1995. Utg. Østlandets sjøforsvarsdistrikt og Marinemusikken, 1995. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Helle, Torunn: Kommuner i tvangsekteskap. En analyse av kommunesammenslutningene i Larvik, Tønsberg og Borre. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1996. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Horten og omegn turistforening : 75 år 1935-2010 : jubileumsberetning. Utg. Horten og omegn turistforening, 2010. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • 100 års biografisk jubileums-festskrift : Horten tekniske skole, 1855-1955. Utg. Horten tekniske skole, 1955. 557 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jerpåsen, Gro B.: Gunnerød: en arkeologisk landskapsanalyse. Hovedoppgave i arkeologi (magistergradsavhandling), Universitetet i Oslo, 1993.
 • Karlsen, Øistein Gjølberg: Omstilling i offentlig regi - hvem legger premissene? Omstillingen ved A/S Horten Verft. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen 1994. Digital versjonNettbiblioteket
 • Knudsrød, Eva: 80 år med elektrisitet i Horten : Horten elektrisitetsverk 1913-1987, Borre energiverk 1988-1993. Utg. Borre energiverk, 1993. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Koefoed, Holger: Horten og omegns privatbank : en oversikt over bankens virksomhet i 50 år : 1891-1941. Utg. 1942. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kristensen, Rolf og Knut Nergaard: Åsgårdstrand og sjøen : trekk fra Åsgårdstrands maritime historie. Utg. Åsgårdstrand sjømannsforening, 1999. 184 s. ISBN 8279110259. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kvaal, Arne: Fra omgangsskole til folkeskole : skoleutvikling i Horten, Borre og Åsgårdstrand fra 1700-tallet og fram til 1905. Utg. Lokalhistorisk senter, 2010. 144 s. ISBN 9788292926116. Digital versjonNettbiblioteket
 • Larsen, Gro: Fra fergested til framtidshavn. 2009.
 • Magnussen, Øyvind: Horten og omegn cykleklubb 50 år : 1953-2003. Utg. Lokalhistorisk senter, 2008. 289 s. ISBN 9788292926031, 9788292926017. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mastberg, Eilef: Hortens turnforening gjennom 90 år : 17. mai 1860 - 17. mai 1950. Utg. Hortens turnforening, 1950. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Moen, Stein: «Kgl. norske marines fartøyer. Hefte 25. Kanonbåt 1. kl. Viking» Marinemuseet 1994.
 • Myhre, Bjørn: Før Viken ble Norge : Borregravfeltet som religiøs og politisk arena. Utg. Vestfold fylkeskommune, 2015. 223 s. ISBN 9788280842022. Digital versjonNettbiblioteket
 • Myhre, Bjørn og Terje Gansum: Skipshaugen 900 e.Kr : Borrefunnet 1852-2002. Utg. Midgard forlag, 2003. 112 s. ISBN 8292464018. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nergaard, Knut: Foreningen Åsgårdstrand vel 1927-1987 : 60 års beretning. Utg. Olafsens bog- & papirhandel, 1987. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norske bygder og byer. [5] : Vestfold i vikingetiden : Gogstadskibet og Osebergskibet. Aasgaardstrand. Paa Tønsberg Slotsfjeld. Utg. Kjenn ditt land, 1924. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Oset, Hans Christian: Anekdoter og småstubber fra 50 glade Gjenganger-år. Utg. Lokalhistorisk senter, 2007. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Oset, Hans Christian: På stålskodd fot : jubileumsbok 1961 : Hortens skøiteklub stiftet 23. mars 1911. Utg. 1961. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Oset, Hans Christian: Verket og bygden : Borre elektrisitetsverk 50 år, 1919-1969. Utg. Borre elektrisitetsverk, 1969. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Endre: Byvandring : Horten som den var. 1 : Nordre Braarud, C. Andersen. Utg. Misteltein, 1999. 47 s. ISBN 8292080007. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Endre og Knut G. Bjerva: Gjengangeren : glimt fra Hortens historie. Utg. Lokalhistorisk senter, 2008. 112 s. ISBN 9788292926000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Tove Wefald: Gutter i uniform. Bastøy skolehjem 1900-1953. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 1996.
 • Ramberg, Kirsti Rye: Døpenavn. Borre inklusive Horten 1710-1852, Horten 1860-1979. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim, 1981.
 • Ryggvik, Helge, Espen Søilen: Bastøfergen : fra damplekter til brikke i pengespillet : en hundreårig historie om fraktfart og fergedrift mellom marked og myndigheter. Utg. Sandefjord: Gokstad AS, 1992. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Spilling, Knut: Fortegnelse over ordførere, viceordførere og formannskapsmedlemmer i AAsgaardstrand 1838-1940. Utg. 1942. 8 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Spilling, Knut: Åsgårdstrand - Holmestrand : forholdet mellem dem efter Formannskapsloven 1837. Utg. 1942. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Spilling, Knut: Aasgaardstrandiana, 1 : hvor bodde hvem? ; Aasgaardstrandiana, 2 : da Åsgårdstrand ble egen kommune under formannskapslovene av 14. januar 1837 : opptegnelser. Utg. Åsgårdstrand kommune, 1957. 360 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stuksrud, Brit Connie: "Kvinnen - Mannens medhjelper og vakreste smykke". En konservativ lokalavis' syn på kvinnerollen i tiden 1890-1913, belyst gjennom Hortens lokalavis, Gjengangeren. Hovedoppgave i historie, Oslo, 1983.
 • Stuksrud, Brit Connie: Kvinnestemmeretten i Horten og de andre Vestfoldbyene : mediedekning og organisasjonsarbeid. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen, 2007. 376 s. ISBN 9788230804933. Digital versjonNettbiblioteket
 • 75 års biografisk jubileums-festskrift : Horten tekniske skole, 1855-1930, skolens historie og de biografiske opplysninger over bestyrelsesmedlemmer, lærere og elever. Utg. Horten tekniske skole, 1930. 431 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tørnby, Kari: Folkets bibliotek i 100 år : Horten biblotek 1908-2008. Utg. Horten bibliotek, 2008. 62 s. ISBN 9788230310113. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ustvedt, Yngvar: Djeveløya i Oslofjorden : historien om Bastøy og andre straffeanstalter for slemme gutter. Utg. Cappelen, 2000. 292 s. ISBN 8202204321. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vilnes, Lillian Erichsen: Tverretatlig samordning av hjelpetjenester for barn og unge i Borre kommune. En studie av en reorganiseringsprosess. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1996.
 • Yvenes, Turid: Carl Johans Værn, Horten. Et marine-etablissement fra empiretiden. Hovedoppgave i kunsthistorie (magistergradsavhandling), Universitetet i Oslo, 1995.
 • Aas, Andres: Klem på! Tendensdikt og lyriske vers. Til Norges avholdsfolk, Oscar Eriksen & Søns trykkeri, Horten 1939

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19000511 Fra: Christina (kusine), Borre, Vestfold Til: Christina, Sverige Eier: Evi Christensen,
Stikkord: Hverdagsliv, kjolesøm, Helse og sykdom, Værforhold, Helg og høytid, bededag, Nærmiljø, bryllup,
 • År: 19001125 Fra: Christina (kusine), Borre, Vestfold Til: Christina, Sverige Eier: Evi Christensen,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, hjerneinflammasjon, Nærmiljø, Religiøsitet,
 • År: 19020728 Fra: ?, Borre, Vestfold Til: moster og kusiner, USA Eier: Evy Christenson, Santa Barbara, California, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, kirkegang,
 • År: 19110930 Fra: Maren Sofie (mor) (søster), Borre, Vestfold Til: sønner og brødre, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: Amerikanske forhold, tæring, Helse og sykdom, dødsfall, barsel, Nærmiljø, Årsvekst og avling, Hverdagsliv,
 • År: 19111113 Fra: Maren Sofie (mor) (søster), Borre, Vestfold Til: sønner og brødre, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: Amerikanske forhold, foto, Hverdagsliv,
 • År: 19111116 Fra: Maren Sofie (mor) (søster), Borre, Vestfold Til: sønner og brødre, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Værforhold, foto, Familieforhold,
 • År: 19111211 Fra: Kirsten Arnesen (søster), Borre, Vestfold Til: Søren og Kristen Arnesen, New York, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: skole, torvskjæring,
 • År: 19111212 Fra: Maren Sofie (mor), Borre, Vestfold Til: Søren og Kristen Arnesen, New York, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: Emigrasjon, Amerikanske forhold, Familieforhold, Nærmiljø, Helse og sykdom, kreft,
 • År: 1912 Fra: Maren Arnesen (mor), Borre, Vestfold Til: Søren og Kristen Arnesen, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: Helse og sykdom, nervesykdom,
 • År: 19120221 Fra: Maren Arnesen (mor), Borre, Vestfold Til: Søren og Kristen Arnesen, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, nervesykdom,
 • År: 19120221 Fra: Anton Arnesen (far), Borre, Vestfold Til: Søren og Kristen Arnesen, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: bursdag, Familieforhold, Økonomiske kår, priser, Årsvekst og avling,
 • År: 19120610 Fra: Maren Sofie Arnesen (mor), Borre, Vestfold Til: Søren og Kristen Arnesen, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, Emigrasjon,
 • År: 19120718 Fra: Maren Sofie Arnesen (mor), Borre, Vestfold Til: Søren og Kristen Arnesen, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, Religiøsitet, svulst,
 • År: 19121121 Fra: Maren Sofie Arnesen (mor), Borre, Vestfold Til: Søren og Kristen Arnesen, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: Religiøsitet, Helg og høytid, jul, ribbe, Emigrasjon, hjemreise,
 • År: 19130620 Fra: Maren Sofie Arnesen (mor), Borre, Vestfold Til: Søren Arnesen, USA Eier: Ellen Totland, Rosendal
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, Familieforhold,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (883 BORRE)
Fra tippoldefars dagbok. I: Borreminne. Årsskrift for Borre historielag. Årg. 6 (1990). S. 26-32. Merknad: Skrive av Peder Johnsen Aas. Utdrag frå 1870 og 1877.

Aviser