Bibliografi:Larvik kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Andebu · Hof · Holmestrand · Horten · Lardal · Larvik · Nøtterøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Re · Sande · Sandefjord · Stokke · Svelvik · Tjøme · Tønsberg
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Agerholt, Johan: Fredriksvern og Stavern. Med bidrag av Johan Agerholt m.fl. Utg. efter foranstaltning av Fredriksverns kommune. 1926. 372 s. Merknad: opptrykk i 1992. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Allum, Anund Iversen: Hedrum : bidrag til bygdens historie og litt av det enhver bør vite om fortida. Utg. 1956. 568 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Berg, Lorens: Brunlanes : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold med kart over Brunlanes, flere kartskisser og mange billeder. Utg. Cappelen. 1911. 538 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Berg, Lorens: Hedrum : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold. Utg. Cappelen. Kristiania. 1913. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Berg, Lorens: Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold. Utg. Cappelen, 1915. 517 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Bjørvik, Tor: Seterliv i Lågendalen. Utg. Østlands-posten. 2011. 176 s. ISBN 9788293048022.
 • Blikstad, Fritz: Larvik metodistmenighet 75 år : 1873-1948. Utg. 1948. 115 s.
 • Bugge, Kjeld: Ulrik-slekten Bugge : en gren av Larvik-slekten Bugge og en oversikt over de øvrige Bugge-slekter. Utg. 1948. 109 s.
 • Carlsen, Carl og Ivar Stavik: Heimen A/S: Avholdsfolkets kafe for Larvik og omegn gjennom 30 år 1914-1944. Utg. 1945. 36 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Castberg Lange, Petra: Led os ikke udi fristelse:Foredrag holdt på Vestfold ungdomsforbund av D.N.T.s stævne i Tjølling 5te august 1906, Sandefjord 1906
 • Fremover : fagforeningen, Larvik : beretning 1911-1951. Utg. Fremover (fagforening). 1951. 12 s.
 • Hedrum kirke : kirke og menighet i 900 år. Red. Sigrid og Håkon Christie, Andreas Seierstad. Utg. 1960. 133 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Henry, Carl: Larviks guttemusikkorps : 25 års beretning : 1917 - 26. april - 1942. Utg. 1943. 32 s.
 • Hesselberg, F.M.: Larvik og omegn : en håndbok og en veiviser. Utg. Joh. Preutz. Larvik. 1929. 50 s.
  • Melding: Scheel, Fr. i Heimen, b. II, s. 398.
 • Hunskaar, Leif: Larvik potetmelfabrikk A/L gjennom 50 år : 1920-1970. Utg. Larvik potetmelfabrikk. 1970. 160 s.
 • Høeg, Ths. Arbo: Larviks sjømannsforening 1849-1949 og byens skibsfart i samme tidsrum. Utg. 1949. 185 s. Digital utgaveNettbiblioteket
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. VIII, s. 177–178.
 • Industribedrifter i Larviksområdet. Utg. 1970. 32 s.
 • Irgens, Aage Henrik: Sandefjords broderforening under St. Johannes logen Oscar til den kronede bøg, Larvik : 1908-1958. Utg. 1958. 63 s.
 • Johannessen, Finn Erhard: Skjærgårdsflåte i solnedgang : Fredriksvern verft og kystforsvaret 1750-1814. Utg. Liv forlag. 2014. 231 s. ISBN 9788283300048.
 • Kihle, A.: Lardal herred i Jarlsberg og Larviks amt 1814-1914. En beskrivelse av bygden og dens utvikling. 1916. 100 s.
 • Knive, Rich.: Festskrift til Norsk jern- og metallarbeiderforbunds avd. 68 Larvik ved 50 års jubileet 2. juni 1961. Utg. 1961. 64 s.
Bind 1. Kulturhistorien. 1974.
Melding: Frøholm, Anders i Heimen, b. XVI, s. 671–673.
Bind 2. Gårder og slekter. 1970.
Melding: Frøholm, Anders i Heimen, b. XV, s. 499–501.
Bind 3. Gårder og slekter. 1972.
Melding: Frøholm, Anders i Heimen, b. XV, s. 618–620.
 • Kvelde mølle & kornsilo 50 år : 1916-1966. Utg. Kvelde Mølle & kornsilo. 1966. 68 s.
 • Langeland, Alv St.: Byen vår : minner fra Larviks 275 års jubileum. Utg. Joh. Preutz boghandels forl. 1946. 64 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Langs Lågen (kvartalsvis). Utg. Forlaget Langs Lågen 1979-2004. ISSN 0332-7019
 • Langs Lågen (årlig). Utg. Forlaget Langs Lågen, 2005-. ISSN 0809-8182
 • Larvik schackklub : 15 års-beretning, 1919-1934. Utg. Larvik schakklub. 1934. 16 s.
 • Larviks Aktiemeieri & Handelssamlag i 25 aar : 1898-1923. Utg. Larviks Aktiemeieri & Handelssamlag. 1923. 44 s.
Bind 1. Oscar Albert Johnsen m.fl: Larviks historie indtil 1814. 1923. XIV, 623 s. 1.utgave: Digital utgaveNettbiblioteket. 2. utgave 1962: Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 2. A. St. Langeland, Halvdan Koht, A. Weyergang Nielsen m.fl.: 1814-1885. 1953. 569 s. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 3. A. St. Langeland, Gunnar Christie Wasberg, A. Weyergang Nielsen, Lars Sørhus m.fl: 1885-1940. 1963. 463 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Ludvik Isachsen mek. verksted A/S 50 år : 1916-1966. Utg. Ludvik Isachsen A/S. 1966. 43 s.
 • Norsk murerforbund, avd. 33 Larvik : 1907-1957. Utg. Norsk murerforbund Larvik avdeling. 1957 15 s.
 • Nyhus, Per: Med blikket mot havet i 11.000 år : Larviks maritime historie. Utg. Liv forlag. 216 s. ISBN 978-82-8330-055-0
 • Næss, Øyvind: Hvalfangerselskapet Globus A/S 1925-1950 : et kapitel av den moderne hvalfangsts historie. Utg. Hvalfangerselskapet Globus. 1951. 214 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Næss, Øyvind: Larvik handelsstands forening 100 år. Utg. 1950. 121 s. Digital utgaveNettbiblioteket
  • Melding: Langeland, A. St. i Heimen, b. IX, s. 363–365.
 • Næss, Øyvind: A/S T.M. Nielsen og Søns Tobaksfabrik 1855-1955 : et kapitel av tobakkens historie i Larvik. Utg. 1955. 44 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Rieck, Kristofer Weidemann: Laurvigs Byes Historie, tilligemed Beskrivelse af de mærkeligste Gaarde og Oldtidsminder i Jarlsberg og Laurvigs Amt med dertil knyttede historiske Notitser. Utg. Laurvigs Blad. 1992. 86 s.
 • Simonsen, Kristen: Laurvigs Borgerchor vedkommende : lidt til Belysning af Korpsets Historie og Personel. Utg. 1906. 42 s.
 • Simonsen, Kristen: Laurvigs Sparebank : 1838 - 1913. Utg. Laurvigs Sparebank. 1913. 82 s.
 • Sletsjø, Eldar: Postens historie i Kvelde og Hvarnes. Utg. 2014?. 128 s. ISBN 9788299748452.
 • Sommerfelt, Vilhelm: Larviks grevskaps historie. 1916. 44 s.
 • Tjølling kirke. Ved Bjørn Sandberg og Olav Flæten. Utg. Tjølling kommune. 1951. 87 s.
 • Tjølling sparebank 1898-1923. Utg. Tjølling sparebank. 1923. 57 s.
 • Wasberg, Gunnar Christie: Larvik. Hva byen var og slik den ble. Utg. Larvik kommune. 1971. 213 s.
 • Årbok. Utg. Larvik sjøfartsmuseum. 1968-74

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Archer, James Ronald: Hvem av oss skal gå i høst? Losene i Larvik losoldermannskap 1850-1911. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Etnologi. Kommune: Larvik
 • Berg, Kirsten M.: Hovedtrekk ved vokalismen i diplom fra Brunlanes og Tjølling 1400-1450. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Nordisk. Kommune: Larvik
 • Bjerke, Odd: Fra herredsstyre til herredsting (Hedrum kommune). Universitetet i Oslo 1994. Fag: Historie. Kommune: Larvik
 • Brandsberg, Harald: Grevskapet Laurvigen. Borgerinteresser mot greveprivilegier. En studie av grev F.A.Danneskiold Laurvigs konflikter med borgerskapet i Larvik og Sandefjord i perioden 1727-1747. Oslo 1976 Fag: Historie
 • Dahl, Arne: Kommunestrukturen i Larviksdistriktet 1946-1986. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Historie. Kommune: Larvik
 • Dybvig, Mette: Larvik-målet. En dialektologisk og sosiolingvistisk analyse. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Nordisk språk. Kommune: Larvik
 • Hansen, Atle Ørbeck: "En rusletur på nye veier". En systemteoretisk tilnærming til turgåing som sosialt system og en analyse av hvordan systemet kommer til uttrykk i Kyststien i Larvik kommune. Høgskolen i Telemark/Norges Idrettshøgskole 2000. Fag: Idrett. Kommune: Larvik
 • Helle, Torunn: Kommuner i tvangsekteskap. En analyse av kommunesammenslutningene i Larvik, Tønsberg og Borre. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Borre [Merknad: Larvik: se også Borre, Tønsberg: se også Borre]
 • Holm, Anne-Brit: Stebarnet nynorsk. Om holdninger til nynorsk i Larviksskolen. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Nordisk språk. Kommune: Larvik
 • Høegh, Annelise: Stortingsvalgene i Jarlsberg og Larvik amt 1814-1832. Oslo 1976 Fag: Historie
 • Johnsen, Kjell Olaf: Larvik bymål, en oversikt over det sterke verbalsystemet, med innledning om lydverket. Oslo 1966 Fag: Norsk??
 • Klingan, Per Øyvind: Kampen om jernbaneforbindelse til det indre av Jarlsberg og Larvik amt. NTNU 1998. Fag: Historie. Kommune:
 • Langsæter, Unni Grønn: Stenene og Karlsrødningen på 1800tallet. En undersøkelse av byggeskikk. (Larvik.) Oslo 1978 Fag: Etnologi
 • Lindbekk, Jon Olav: "Støvler eller pælær?" En sosiolingvistisk analyse av språkholdninger og språkbruk blant unge i Larvik. Høgskolen i Agder 2000. Fag: Nordisk. Kommune: Larvik
 • Lønne, Audhild Hjellup: Ungdom i Larvik. En analyse av fritidsbruk og arenatilknytning blant ungdom i Larvik kommune. Universitetet i Oslo 1992. Fag: Sosiologi. Kommune: Larvik
 • Nordang, Tommy: Ny kommuneorganisering, endringer og betydning for idretten - case-studie i Larvik kommune. Hvilken betydning har ny organisasjonsstruktur i Larvik kommune for relasjonen mellom kommunen og idrettsorganisasjonene? Norges idrettshøgskole 1998. Fag: . Kommune: Larvik
 • Pedersen, Unn: Vektlodd - sikre vitnesbyrd om handelsvirksomhet? Vektloddenes funksjoner i vikingtid. En analyse av vektloddmaterialet fra Kaupang og sørøst-Norge. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Arkeologi. Kommune: Larvik [Merknad: Østlandet: Se også Larvik]
 • Skjold, Dag Ove: Kraft og politikk. Kraftforsyningen i Vestfold 1900-1920, med hovedvekt på forholdet Larvik kommune - Treschow-Fritzøe. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Larvik: Se også Vestfold]
 • Uppstad, Torbjørn: Lokalbibliografi for Larvikområdet 1970-1984. sax-sted 1985 Fag: sax


Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 190003 Fra: Halvor Hansen Bakke (far), Larvik, Vestfold Til: sønn, USA Eier: , Publisert i: Nesjar 1993-94
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, begravelse, Helg og høytid, savn, Materiell kultur, klær, Værforhold, Religiøsitet,
 • År: 19070424 Fra: ?, Larvik, Vestfold? Til: Yngvar Sønnichsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: maleri,
 • År: 19070506 Fra: Karen Smedsrud, Larvik, Vestfold Til: (tante, fettere, kusiner), USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: kondolanse, Religiøsitet, Amerikanske forhold, dødsfall, Familieforhold, Kvinnekår,gardsarbeid, Alderdom, boforhold, Helse og sykdom,
 • År: 19130327 Fra: Beda Co???, Larvik, Vestfold Til: N. A. Grevstad, Sør-Amerika Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, influensa, sjøbad, offentlig bad, sommerbyer, Familieforhold, dødsfall,
 • År: 19251209 Fra: Gustav Iversen, Larvik Sparebank, Larvik, Vestfold Til: Yngvar Sønnichsen, Seattle, WA, USA Eier: NAHA,
Stikkord: maleribestilling,
 • År: 19261022 Fra: H. G. Melsom, Larvik, Vestfold Til: N. A. Grevstad, USA Eier: NAHA,
Stikkord: hvalfangst, avisartikkel, fangstskute, Økonomiske kår,
 • År: 19310309 Fra: Harald Brun, Larvik, Vestfold Til: Yngvar Sønnichsen, Seattle, WA, USA Eier: NAHA,
Stikkord: malerikjøp,
 • År: 19510814 Fra: Halvor H. Einung, Larvik, Vestfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, lokalhistorie, Alderdom,


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 ; skattemanntal - koppskatt 1743 (879 VESTFOLD)
Fra Vestfolds byer år 1743. Av samtidens papirer. Utg. Vestfold historielag. 1934. 214 s. Red. Roar Tank. Merknad: "43 spørsmål" for Strømsø, Tønsberg med Holmestrand og Larvik + koppskattmanntal for Strømsø, Holmestrand, Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Langestrand.
 • Amerikabrev (896 LARVIK)
Et Amerikabrev. Litt om utvandringen til Amerika. Utg. Brunlanes historielag. I: Nesjar. Årsskrift. 1983/84. S. 62-66. Red. Tove Hansen. Merknad: Avsendar: H.A. Hansen 1891.
 • Amerikabrev (897 LARVIK)
The strange American way. Letters of Caja Munch from Wiota, Wisconsin, 1855-1859 with.... Utg. Southern Illinois University Press. 1970. Red. Helene Munch, Peter A. Munch. Merknad: Breva er omsett til engelsk. Dei fleste er adressert til Caja Munch sine foreldre, som budde på Hovland i Tjølling.
 • Brev (898 LARVIK)
Fra krigsårene 1807-1814. I: Vestfoldminne. Tidsskrift for arkeologi, historie og folkeminner utgitt av Vestfold historielag. B.1 (1923-26). S. 80-83, 135-143, 266-274. Red. Oscar Albert Johnsen. Merknad: 14 brev til kancelliråd O.G. Schwingel. Avsendarar: Kaptein Niels B. Kloed 3 (1807), konsul Niels Moe 11 (1808-09).
 • Dagbok (899 LARVIK)
Frk. Weidemanns dagbok 1838-39 med supplerende bemerkninger. Utg./ Red. T.K. Olafsen. U.å. 106 s. Merknad: Stensiltrykk. Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek.
 • Diplom (900 LARVIK)
En gårdhandel i Hedrum i 1368 - og litt til. Utg. Hedrum historielag. I: Heidarheim. Årsskrift. 1972/73. S. 6-10. Red. Tormod Hægeland. Merknad: Gjeld Bergan.
 • Eigedomsdokument - skøyte (901 LARVIK)
Claus Bertelsen. I: Heidarheim. Årsskrift for Hedrum historielag. 1964/65. S. 33-36. Red. Leif Asbjørnrød. Merknad: Skøyte på 7 gardar i Hedrum 1692.
 • Føderådskontrakt (902 LARVIK)
Føderåd i eldre tider. Korn, humle, tobakk og lin til de gamle. Utg. Hedrum historielag. I: Heidarheim. Årsskrift. 1984/85. S. 40-43. Merknad: Frå Nordkvelle 1830. Modernisert ortografi.
 • Herslebs 20 spørsmål c. 1732 (903 LARVIK)
Tjølling anno 1732. I: Vestfoldminne. Vestfold historielags årbok. 1951. S. 50-59. Merknad: Sokneprest Kristoffer Gregerssøns svar på biskop Herslebs 20 spørsmål. Flesteparten av spørsmåla gjeld kyrkjelege tilhøve.
 • Kallsbok (904 LARVIK)
Niels Seiersløv Stephansens kallsbok. Utg. Vestfold historielag, Vestfold fylkesmuseum. I: Vestfold-minne. 1970. S. 5-80. Red. Astri Jahnsen. Merknad: Utdrag.
 • Kongebrev - ekteskapsløyve ; soldatbrev (905 LARVIK)
To brev. I: Heidarheim. Årsskrift for Hedrum historielag. 1964/65. S. 18-19. Merknad: Kongebrev 1758. Soldatbrev 1760, avsendar: Paal Jacobsen Lie.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (906 LARVIK)
Forslag til Skyldlægning for Hedrums Præstegjæld. 1867. 65 s.
 • Skattelikning (907 LARVIK)
Hedrums skatteligning 1884. Utg. Hedrum historielag. I: Heidarheim. Årsskrift. 1990/91. S. 25-29.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (908 LARVIK)
Skatten. Utg. Hedrum historielag. I: Heidarheim. Årsskrift. 1966/67. S. 30-33. Red. Toralf Gjone.
 • Skifte (909 LARVIK)
Gårdsarkiv - bygdearkiv. I: Heidarheim. Årsskrift for Hedrum historielag. 1966/67. S. 15-19. Red. Toralf Gjone. Merknad: Arvebrev utstedt av Even Halsteensen Utklev 1746.
 • Topografi (910 LARVIK)
Laurvigen Bye. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. 1949/50. S. 4-6. Merknad: Skrive mellom 1741-52 av ukjent forf. Har også med skildring av Stavern.
 • Norgesbrev (920 STOKKE)
Fra Vestfold til Vesterheimen. Litt om Amerika-emigrasjonen fra Jarlsberg og Larvik amt. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. 1987. S. 24-31. Red. Hans Christian Mamen. Merknad: 2 brev. Avsendarar: H.M. Hansen Horntvedt og Berthe Marie Horntvedt 1888.

Aviser

Eksterne lenker