Toril Øie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Toril Marie Øie (født 17. juli 1960 i Oslo) ble i 2016 vår første kvinnelige høyesterettsjustitiarius.

Hun tok juridisk embetseksamen i 1986, og ble førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling. I 1988 ble hun fungerende lovrådgiver der.

Fra høsten 1988 til vinteren 1990 var hun dommerfullmektig ved Strømmen sorenskriverembete. I perioder fungerte hun da også som konstituert herredsdommer og sorenskriver. I 1990 gikk hun tilbake til Justisdepartementet, i samme stilling som tidligere. I 2000 ble hun avdelingsdirektør der.

Fra 1994 hadde hun også en bistilling som førstelektor II ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Den 1. august 2004 ble Øie dommer ved Høyesterett, og den 19. februar 2016 ble hun utnevnt til høyesterettsjustitiarius med tiltredelse 1. mars samme år.

Litteratur