Tormod Knutson (1863-1955)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 24. september 1953: Utsnitt av notis om Tormod Knutsons 90-årsdag.
Landsstyret i Det Norske Totalavholdsselskap 1919. Fra Venstre: Ole Steffensen Isene, Sven Aarrestad, Tormod Knutson, Bernt Støylen, Nils Høgevold, Kaia Sunde og Fredrik Enge. Fra boka Det Norske Totalavholdsselskap 1909-1919 av Ole St. Isene.

Tormod Knutson (født 25. september 1863 i Fyresdal, død 19. oktober 1955) var skolemann, i en årrekke tilknyttet Grorud skole i Aker. Han var også en dedikert avholdsmann - i Det Norske Totalavholdsselskap.

Familie

Tormod Knutson var sønn av Knut Bergve (d. 1899) og jordmor Signe Halvorsdatter (1843-1931), og var gift med Gunhild (1867-1953). Han var bror av lærer og embetsmann Hallvard Bergve (1880-1928).

Liv og virke

Tormod Knutson begynte som lærer i hjembygda da han var 19 år gammel. Senere var han noen år lærer i Holt i Aust-Agder (nåværende Tvedestrand kommune), og i Fjære i Aust-Agder (nåværende Grimstad kommune), før han i 1902 kom til Grorud skole i Aker herred som lærer. Grorud skole var opprettet i 1900.

Knutson var tilknyttet Grorud skole resten av yrkeskarrieren, helt til han gikk av med pensjon i 1934. Fra 1913 var han overlærer.

Ved folketellingen for Fjære i Aust-Agder for 1900 er Knutson oppført som Lærer ved Folkeskolen og Gaardbruger Selveier på gården Grøm. Ved folketellingen for Aker i 1910 er Knutson oppført som Lærer ved folkeskole, med bostedsadresse Rommen skole. Ved Rommen skole, som var naboskole til Grorud skole, var det lærerleiligheter. Rommen skole opphørte som skole i 1911, og all skolevirksomhet ble flyttet til Grorud skole. I adresseboka for Oslo for 1955, samme år som han døde, er Knutsen oppført som pensjonist på adressen Trondheimsveien 557, kjent som Gamle Rommen skole, altså samme sted han var oppført på i folketellingen 45 år tidligere. Knutsen ble altså boende på Rommen livet ut.

Avholdsmannen

Knutson var en dedikert avholdsmann som sto tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap, og gjorde et stort og oppofrende arbeid innen Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund. I perioden 1908-1919 var han medlem av DNTs landsstyre - oppnevnt fra DNTB. På DNTs landsmøte 1917 i Horten, fremmet Knutson forslag om å opprette et pensjonsfond for agitatorer og andre medarbeidere i organisasjonen. Forslaget ble vedtatt og møtet satte ned en komite på fem, der Knutson fikk en sentral rolle, til å utrede spørsmålet videre. Resultatet ble til slutt (i 1918), at gjennom en utlodning komiteen iverksatte på toppen av andre tiltak, så klarte man å reise 100 000 kroner til formålet.

Ettermæle

Tormod Knutsen er gravlagt på Grorud kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

8. oktober 1932, to år før han gikk av med pensjon, feiret Knutson sitt 50-årsjubileum som lærer, og Aftenposten refererte fra begivenheten i sin utgave 10. oktober samme år:

Overlærer Tormod Knutson feiret lørdag sitt 50-års jubileum under meget stor opmerksomhet. I Grorud skoles gymnastikklokale overrakte formannen i Akers skolestyre ham om formiddagen en vakker sølvpokal. Om aftenen holdtes en sjelden vakker fest i ungdomslokalet til ære for jubilanten.

I en nekrolog i Aftenposten 20. oktober 1955 ble Tormod Knutson beskrevet slik (utdrag):

Knutson var en fremragende skolemann, og han var også meget benyttet i det offentlige liv. Gjennom en årrekke gjorde han en god innsats som medlem av Akers herredsstyre og skolestyre. Utenom lærergjerningen var han en ivrig friluftsmann, og han utgav også et par meget leste guttebøker.

Tormod Knutson er gravlagt på Grorud kirkegård i Oslo.

Tormod Knutsons vei på Grorud ble oppkalt etter ham i 1955.

Kilder

Motiv fra Tormod Knutsons vei i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
  • Adressebok for Oslo 1955.
  • Aftenposten 23. november 1931, nekrolog over Signe Bergve, Tormod Knutsens mor.
  • Aftenposten 10. oktober 1932, omtale ved Knutsons 50-årsjubileum som lærer.
  • Aftenposten 24. september 1953, omtale ved Knutsons 90-årsdag.
  • Aftenposten 20. oktober 1955, nekrolog.
  • Christiansen, Haakon Odd, Arne Fjørtoft, Stein Fossgard, Per Fuglum og Jens Risdal: 125 år for Alles Vel: Det norske totalavholdsselskap 1859-1984, Oslo 1984
  • Isene, Ole St.: Det Norske Totalavholdsselskap 1909-1919, Kristiania 1919
  • Tormod Knutson i folketelling 1900 for Fjære herred fra Digitalarkivet
  • Tormod Knutson i folketelling 1910 for Akers herred fra Digitalarkivet

Eksterne lenker