Torridal historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lagets logo. Den er tegnet av Bjørn Aurebekk etter barneregla «Reven sidde på Skråstadheia og gaule».

Torridal historielag i Kristiansand kommune ble stiftet 17. oktober 1990, i kjølvannet av ei stor bygdeutstilling på Straitunet pleiehjem. I 2018 hadde laget 168 medlemmer.

Hovedaktiviteter

Innsamling og registrering av gamle bilder. Disse er lagt ut på nettstedet Agderbilder. Laget har også registrert og lagt ut gamle filmer fra bygda på YouTube.

Historielaget fullførte i 2018 innredningen av Torridal lokalhistoriske museum i Torridalsstova, som laget får leie av Kristiansand kommune for 1 kr i året mot å vedlikeholde huset utvendig og innvendig. I forbindelse med museumsarbeidet er det også registrert gjenstander.

I 2005 restaurerte laget ei gammel steinhvelvbru over Auglandsbekken. Brua er fra ca. 1820.

Et annet restaureringsprosjekt er linebua (2014). Etter initiativ av Kåre Brøvig og støtte fra daværende Vest-Agder fylke fikk linebua nytt spill, som ble brukt til å dra bommen for oppsamling av tømmer inn til land om vinteren.

I 2017 fikk laget satt i stand friområdet Ia ved Otra med hjelp fra Kristiansand kommune. Gamle slipesteiner fra det tidligere tresliperiet her ble lagt på plass på [nytt?] fundament.

Hvert år er det seks temamøter, tre i vårsemesteret og tre om høsten. Møtene pleier å være godt besøkt (70‒115 personer). Laget har også arrangert naturlosturer i bygda.

Laget har satt opp fem infotavler:

 • Pottemakersletta på Augland v/rv. 9, pottemakerverksted i folkevandringstida.
 • Kulia (mellom Augland og Nodeland), krigsminne, våpen ble lagret der under andre verdenskrig.
 • Torve, Mosby ved Otra, der den gamle dampskipsbrygga lå, sentralt transportknutepunkt før Setesdalsbanen kom.
 • Steinhvelvbrua over Auglandsbekken
 • Friområdet Ia ved Otra

Torridal historielag er en av seks organisasjoner som eier og drifter Torridalsposten, som deles ut til alle husstandene i Torridal fem ganger i året.

Publikasjoner

 • Torridal blir til. Naturgrunnlaget og spor etter mennesker. Temahefte nr. 1, 1995.
 • Folk og kulturminner i Torridal. Temahefte nr. 2, 1997.
 • Torridal i forandring. Temahefte nr. 3, 1999.
 • Torridal hjemme og ute. Temahefte nr. 4, 2001.
 • Komper, knirking og kubikk. Minner fra Mosby, av Knut Holt. Temahefte nr. 5, 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjemmestyrkene i Torridal 1945. Temahefte nr. 6, 2012.
 • Vandringer langs Straisbekken, av Kåre Brøvig. Temahefte nr. 7, 2016.
 • Aase Strai: Hverdagstanker. Samlet og tilrettelagt for utgivelse av Audun Leland og Inge Augland, 2003. (Diktsamling)
 • Auglandsbekken. Kulturkart, illustrert av Bjørn Aurebekk. Utgitt i 2002 med støtte fra Midt-Agder Friluftsråd og kulturkontoret i Kristiansand.
 • Torridals-kalenderen, med gamle bilder fra Torridal, gitt ut hvert år fra 1996

Ledere

 • Ingrid Berglund Johnsen
 • Ragnhild Aurebekk
 • Inger Hollerud
 • Kari Mestad
 • Inge Augland
 • Lars Hollerud
 • Tomas Andreas Lie

Inge Augland var i mange år drivkraft i laget. Han tok mange initiativ og var aktiv med i utarbeidelsen av temahefter og gjennomføringen av naturlosturer. Augland intervjuet gamle i bygda, skrev artikler i Torridalsposten og filmet alt fra laksefiske i Otra og Høie Fabrikkers historie til bygginga av Torridal kirke m.m. Som leder av laget gjenskapte han skatter og gjorde dem tilgjengelige for nye generasjoner. Han fikk i 2007 Frivillighetsprisen av Kristiansand kommune.

Kilder

 • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Videre lesing

 • Artikkel om Torridal historielag i Egde, nr. 1 - 2019.

Eksterne lenker