Trondenes Brandassuranseforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Omslag til 100-års-beretningen.

Trondenes Brandassuranseforening (TBAF) ble stiftet i 1866. En av initiativtakerne var Lars Mikal Hansen som drev Kulseng gård og var en sentral person i Trondenes Herred. Slike bygdebrannkasser ble dannet på bygdene tidlig på 1800-tallet. Allerede i 1767 var Norges Brandkasse blitt dannet, et selskap som bare virket i byene. Bortsett fra en mindre brannassuranseforening på Helgeland, var Trondenes Brandassuranseforening enerådende i Nord-Norge de første årene. I disse årene var det så få branner at foreningen stod i fare for å bli nedlagt.

I stedet vokste virksomheten, og foreningen fikk konsesjon for assuransesalg i Senjen fogderi (kommunene i Sør-Troms). Etter hvert ble det mange slike assuranseforeninger rundt om i landet, og de fleste organiserte seg i Samtrygd. Trondenes Brandassuranseforening gikk inn i dette forsikringsfellesskapet i 1957, og da ble det også mulig å tegne andre forsikringer enn bare mot husbrann.

Etter at selskapet hadde vært drevet på dugnad ble den første forretningsfører ansatt på full tid i 1967. Det ble Jens Wang, han fungerte til han gikk av i 1990, men de siste månedene vikarierte Svanhild Klausen Arild, da Wang var sykemeldt. Jarle Nordahl var assurandør.

Foreningens styre ved 100 årsjubileet 1966

  • Kristian Kulseng, Røkenes, formann
  • Ottar Øverland, styremedlem
  • Harry Hardersen
  • Kornelius M. Bjørnå
  • Ragnvald Ingebrigtsen, Høgfors
  • Kristian A. Kristiansen, Høgfors
  • Konrad Pedersen
  • Andor Amundsen, Tofta


---

  • Erling Ingebrigtsen, Høgfors (revisor)
  • Jens Wang (inspektør, tiltrådte 1967.)

Trondenes Brandassuranseforening er historie, og arkivet til selskapet oppbevares av Trondarnes Distriktsmuseum.

Kilder