Trondheimsveien 5 (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bygningen i 5C-E, sett fra nord, 5 A-B til høyre.
Foto: Chris Nyborg (2014).
Herredsemblemet på fasadeveggen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Emblemene til de fire sognene som utgjorde Aker herred, innfelt i fasaden.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Trondheimsveien 5 ble bygget som rådhus for Aker herred i 1941-1942, arkitekt var kommunearkitekt Georg Jens Greve. På samme tomt sto det tidligere en eldre bygning, som da hadde adresse Trondheimsveien 3, hvor Aker hadde hatt sitt rådhus, eller herredbygning siden 1855, i leide lokaler av, og sammen med Akers sparebanks hovedkontor. På denne tiden var Akerselva kommunegrense, og bygget lå således i Aker herred, men etter byutvidelsen i 1859 ble rådhuset liggende innenfor Oslo kommunes grenser, men man valgte å ikke flytte av den grunn.

Bygningen bærer preg av å være oppført samtidig med Oslo rådhus, og har mange av de samme arkitektoniske uttrykk med ornamenter i tegl, bruk av norsk naturstein, kobberbeslag, samt en håndverksmessig og kunstnerisk forseggjort byrådsal, «Akersalen». Denne går over andre og tredje etasje, og er utsmykket med et stort maleri av kunstmaleren Thore Heramb (1916-2014). Fasaden er i teglstein, med sokkeletasje kledd med plater av kalkstein fra Porsgrunn.

Det var opprinnelig meningen å rive hele det resterende kvartalet, men dette ble lagt på is som følge av først krigstiden, og deretter diskusjonene om sammenslåing med Oslo. Etter kommunesammenslåingen i 1948 med Oslo har bygningen huset en rekke kommunale etater i Oslo kommune, fram til april 2003 som kontorer for plan- og bygningsetaten.

I 2003 omregulerte kommunen kvartalet fra offentlige bygg til boliger, næringsvirksomhet og bevertning. I 2005 ble 5A-B ombygget til boliger og serveringssted, og 5C-E til boliger og butikklokaler. Det er en tinglyst erklæring på Akerssalen i andre og tredje etasje som sikrer denne for allmennheten som servitutt på eiendommens grunnboksblad. Akerssalen disponeres nå av den vietnamesiske baptistmenigheten.

Borettslaget Trondheimsveien 5 omfatter 108 andelsleiligheter, hvorav 20 har tilhørende hybel.

Kilder