Trygve Utheim

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 16. juni 1952: Utsnitt av nekrolog over Trygve Utheim.

Trygve Utheim (født 16. september 1884 i Grytten, død 15. juni 1952) var jurist, embetsmann og politiker (V), fylkesmann i Møre og Romsdal fra 1928, sosialminister 1933-1935, og stortingsrepresentant fra 1945.

Familie

Trygve Utheim var sønn av Bergsvein Utheim (1844-1921) og Anette Toenberg (1847-1924) og forble ugift.

Liv og virke

Trygve Utheim vokste opp i Grytten, hvor han gikk på folkeskole og hadde huslærer en vinter, før han som privatist tok middelskoleeksamen i Molde i 1900. Samme år flyttet familien til Kristiania, hvor de ved folketellingen samme år var oppført på adressen Cort Adelers gate 2. Utheim begynte på Aars og Voss skole, hvor han tok eksamen artium i 1903. I 1907 ble han cand. jur.

Utheim var amtsfullmektig i Nordre Bergenhus amt 1908-1910. Ved folketellingen for 1910 er han oppført på Leikvang i Leikanger. Etter blant annet å ha vært edsvoren fullmektig på Ringerike og vært tilknyttet kriminaldommeren i Aker, ble han i 1912 ansatt i Justisdepartementet, hvor han ble i flere år. I 1920 ble han utnevnt til byråsjef der. I denne perioden hadde han konstitusjoner som byfogd og senere borgermester (rådmann) i Drammen fra 1913 til 1914, og som amtmann i Nedenes og i Romsdal i 1916.

I 1928 ble Utheim utnevnt til fylkesmann i Møre og Romsdal, et embete han hadde til sin død, avbrutt av politisk virke og av krigen. Han var statsråd og sjef for Sosialdepartementet i Johan Mowinckels tredje regjering fra 3. mars 1933 til 20. mars 1935. Etter å ha blitt avskjediget som fylkesmann av tyskerne i 1941 kom han seg over til Storbritannia, hvor han ble krigen ut. Han tiltrådte embetet igjen i 1945, men ble samme høst innvalgt på Stortinget for Venstre fra Møre og Romsdal. Han døde inne i sin andre periode.

Utheim var dessuten medlem av Venstres landsstyre fra 1937.

Ettermæle

Trygve Utheim er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en usignert nekrolog i Aftenposten 16. juni 1952 ble Trygve Utheim beskrevet slik som stortingspolitiker (utdrag):

Alle som lærte Trygve Utheim å kjenne som stortingsmann fikk respekt for ham. På talerstolen var det noe usedvanlig kategorisk i hans knappe, tilmålte setninger. Gjennom sin personlige stil røpet han ikke bare juristens sans for klarhet, men også en urokkelig sikkerhet og høyt utviklet politisk dømmeevne. Han talte hurtig, men fant likevel alltid en klar og konsis uttrykksform. ... Utenfor debattene var han alltid elskverdig og imøtekommende, et menneske i besiddelse av en ekte og særegen charme.

Trygve Utheim er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo sammen med foreldrene. Tittelen Fylkesmann er benyttet på gravminnet.

Kilder