Ungskogen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ungskogen hadde et svært moderne avishode. (Skannet av Gunnar E. Kristiansen

Avisa Ungskogen kom med et prøvenummer 6. desember 1913. Første ordinære nummer kom ut i Steinkjer i januar 1914, og fram til 27. april 1916 kom det med et nummer hver 14. dag, altså med to nummer i måneden.

Bilde av lærerskolestudent Odin Leopold Elnan. Foto: Sverre Bjerkan, Levanger
Bonde og skribent Erling Moen fra Henning i Sparbu publiserte dette diktet i Ungskogen 30. mars 1916

Redaktør og pådriver

Odin Leopold Elnan, som var født 23. desember 1887 på Elnan Midtre; Gnr. 118, bnr 1 i Beitstad,skrev seg helst O. L. Elnan. Etter «ungdomsskole» gikk han Levanger offentlige lærerskole og siden tok han befalsskolen på Trandum før han viet seg til læreryrket i henholdsvis på Frøya, i Ogndal og Oppdal, før han kom tilbake til Beitstad - ved Moen skole, hvor han var da han startet opp som redaktør og eneste medarbeider i den nynorsk-orienterte og ungdomslagsdominerte Ungskogen. Han holdt liv i bladet i to år - til han kjøpte seg en ny arbeidsplass. Det ble avisa Indhereds-Posten hvor også Ungskogen ble trykt på våren i 1916.

Moderne

Avisa, som altså kom ut i nær to år ble satt med moderne skrifttyper som var lettere å lese enn de til da tradisjonelle gotiske skrift-typene. Dette ble først og fremst ei avis for den frilynte ungdomsbevegelsen, men var nok et hakk mer liberal enn sine øvrige samtidige på Innherred og i Namdalen. Avisa var også meget sterkt engasjert i tidens fredsbevegelse, og reklamerte stadig for fredskorta som oppdølen Ola J. Rise både malte og laga tekst til. Her fikk alle ungdomskulturelle tiltak komme til med sine tanker og ideer om hvordan drive ungdomsarbeidet framover - i stadig mer moderne drakt. Bondesønner - og døtre som skrev i de handskrevne lagsavisene, fikk et større publikum, og vi ser at svært mange poetiske spirer fikk sin debut i avisa. Som den modernist Elnan var, innså han avisas begrensninger og gikk altså til det skritt å overta Indhereds-Posten, som var Steinkjers eldste avis (etablert i 1862), og fortsatte der sitt arbeid for ungdomslagsarbeidet - og ikke minst byggingen av Det radikale Folkeparti.

Se også

Kilder