Valg til Riksforsamlinga 1814 i Aurskog

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Valget til Riksforsamlinga 1814 i Aurskog ble gjennomført 25. februar 1814 i Aurskog kirke, som var hovedkirke i Aurskog prestegjeld. Gardbrukerne Nils Taugbøl fra Blaker og Ole Lomsnes fra Aurskog ble valgt til å representere prestegjeldet på amtsforsamlinga 17. mars det året.

Medregnet de to valgmennene skrev til sammen fjorten menn under på adresse og fullmakt til Christian Frederik. Med unntak av sokneprest Jens Holst var alle gardbrukere, derav hele elleve bosatt i hovedsoknet Aurskog, og bare to i annekssoknet Blaker. Innad i hovedsoknet er det også påfallende at gardene langt vest i soknet er tungt representert, som Lomsnes, Viggenes og Eikeberg, mens storbondemiljøet rundt gardene Haneborg og Haugrim glimrer med sitt fravær.[1]

Sokneprest Holst var den eneste av de fjorten som ytte et bidrag til opprettelsen av Universitetet i Oslo, han forpliktet seg til å betale fem riksdaler årlig så lenge han var i embete. I sølvskatten 1816 betalte underskriverne alt fra åtte spesidaler (Jon Grøtli) til 90 spesidaler (Lars Riiser).

Adresse og fullmakt

Til Norges Regent hans Kongelige højhed Prints Christian Fridrich.

Den højstvigtige Pligt til hvilken Deres Kongelige Højhed som Norges Regent, har igiennem foresatte Øvrighed og dette Steds Sognepræst, naadigst opfordret dette Kalds Beboere — nemlig til at udvælge og befulmægtige 2de af dette Urschougs Kalds til at Møde og Give deres Stemme ved en forestaaende større Forsamling af Rigets oplyste Mænd — have undertegnede underdanigst efterkommet ved at udvælge disse 2de Mænd af Urschougs Menigheder nemlig — Nils Tougbøl og Ole Lomsnes — thie ere benævnte Mænd i Kraft af dette Document Lovligen valgte og befulmægtigede af disse Menigheders huusfædre til at møde ved nu forestaaende Forhandling Angaaende Regierings Formens Indretning for Kongeriget Norge.

Næst at anbefale Denne, for Norges nu Levende og tilkommende Slægt saa vigtige Sag til det Algode Forsyns faderlige Styrelse til Fædrene Landets Vel er det, at vi, med den Mest uindskrænkede Tillid til Deres Kongelige højheds herlige Regent-Egenskaber og underdanigst hengivenhed — hvis Inderlighed vi ikke kunne Med Ord udtryk nedlægge vor Underdanigste Tak til Deres Kongelige høihed for Den kraftfulde og viise Foranstaltning til Landets Vel, paa hvilken De Allerede har viist saa umiskiendelige Prøver og den faderlige Kierlighed og deeltagende Ømhed De hidtil har viist for os — det er disse følelser undertegnede dele Med enhver Huusfader i dette Kald — De naadigste Fyrste blive ved at styre Alt under disse farlige Omstændigheder til Landets Frelse, Lykke og Hæder.

Urschoug Hoved-Kirke den 25de Februari 1814
Paa egne og samtlige Almues Vegne
Niels Tougbøl. Ole Lomsnes. Jens Holst Sogne Præst for Urschoug. Hans Eggeberg.
Peder Eggeberg. Hans Nordbye. Erich Tonsberg.
Lars Riiser. Even Aanerud. Engebret Sletner. Joen Grøtli.
Nils Nordbye. Johannes Lomsnes. Amund Berg.
Alle Gaardbrugende og Retskafne Mænd.

Fotnoter

  1. For mer biografisk informasjon om underskriverne, se Asbjørn Langeland, side 10.

Kilder