Vansjø

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vansjø strekker seg østover fra Moss. Den røde streken er E6, den tykke og rette grå streken er Moss Lufthavn Rygge.
Deler av Vannsjø strekker seg inn i forstadsbebyggelsen rundt Moss.
Foto: Leif-Harald Ruud (2020).

Vansjø er en innsjø i kommunene Moss, Råde og Våler i Østfold. Den har et areal på 36,9 km², og er med dette den største innsjøen i fylket. Med samla strandlinje på rundt 250 km, muligheter for overnatting på en rekke øyer og nærheten til Moss og veinettet i Østfold er Vansjø et viktig friluftsområde for regionen.

Navn

Navnet antas å komme fra varna sjor, etter det gamle navnet på Rygge sogn. En annen mulighet er at det kommer fra norrønt vorn, «vern», men denne muligheten er det vanskelig å finne bakgrunnen for.

Historie

Vannsjø ble dannet av at landheving etter siste istid kombinert med raet stengte havet ute slik at ferskvann samlet seg i området. Folk bosatte seg der i løpet av yngre steinalder, antagelig før innsjøen var ferdig dannet. Havet sto dengang rundt 25 meter høyere enn i dag, det vil si på høyde med dagens normalvannstand i Vansjø. I bukta som lå der dengang må det ha vært rikt med fisk og sel, og i området innenfor var det vilt. Man har funnet redskaper fra steinalderen flere steder i området.

Rundt overgangen til bronsealderen ble Vansjø en innsjø. Ferskvannet må ha lokket flere til å bosette seg der, og det finnes en rekke gravrøyser fra bronsealderen ved Vansjø. Det er også gjort gjenstandsfunn fra bronsealderen, blant annet i 1926Østenrødøy. En jeger fant da to hengekar og en kupa (beltespenne for kvinner) i bronse.

Fra jernalderen og vikingtida er det færre funn rundt Vansjø. Det var en urolig tid, og tre bygdeborger er kjent: Ved Gammeleng, Sperrebotn og på Slottsholmen.

I middelalderen fulgte en periode med nyrydding og bosetting. Det er en rekke -rød-gårder i området, hvilket tyder på tilflytting eller befolkningsvekst. Landbruk ble etterhvert viktigste næring. Ved Mosseelva utviklet det seg industri, som ble kimen til dagens Moss. Også i dag utnyttes kraften i Mossefossen, nå gjennom Mossefossen kraftverk.

Det er i dag fastboende bare på to av de mange øyene i Vansjø. Fra begynnelsen av 1800-tallet var det fastboende på flere øyer, blant annet på Gressøy, Tombøy, Burumøy, Østenrødøy og Gudøy. I løpet av mellomkrigstiden hadde alle disse blitt fraflyttet. Dillingøy og Oksenøy har veiforbindelse og er fortsatt bebodd. På Dillingøy ligger Dillingøy leir, hvor Administrasjonen for sivile tjenestepliktige holder til. Bliksøya og Langøya har veiforbindelse, men bare hyttebebyggelse.

I 1992 ble det opprettet to naturreservater, Vestre Vansjø og Moskjæra, for å sikre vårmarksområder med flora og fauna. Det er et svært rikt fugleliv i disse områdene.

Geografi

Mosseelva der den renner ut i Oslofjorden.
Foto: Chris Nyborg

Vansjø er en del av Mossevassdraget. Den har fire tilløpselver: Hobølelva fra Mjær på grensen mellom Indre Østfold og Enebakk, Svinna fra Rusviktjern i Våler, Mørkelva fra Bergsjøtjern i Våler og Kirkelva fra Bølertjern i Indre Østfold. Det samla nedbørfeltet er på 690 km², og midlere tilsig på 10,8 m³/sek. Normalvannstanden er på 25 meter over havet, men i februar og september tappes den ned til 24 moh. for å avverge større oversvømmelser under vår- og høstflommen.

Sjøen strekker seg inn til sentrum i Moss, og renner der ut i Mosseelva, som i sin tur renner ut i Oslofjorden.

Store deler av Mossregionen får sitt drikkevann fra Vansjø.

Det er en rekke øyer og holmer i Vansjø. To av de største,

Litteratur

Eksterne lenker

Koordinater: 59.38711° N 10.85594° Ø