Varden (Ise)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Varden, nå bolighus.
Foto: Øistein Bøe (2016).

Varden var Ise ungdomslags hus i Haganesveien 1 ved GabrielhyttaIse, Østaskogs i tidligere Varteig kommune. Bygningen ble i 1901 oppført ved det som var riksveien mellom Ise og Rakkestad, byggesummen var 5000 kroner. Her stod det da to forsamlingslokaler like ved hverandre, noen år tidligere hadde Ise Samtalelag reist Folkenborg ved det som nå er krysset mellom riksvei 111/Børtevannsveien på Skjebergsiden av Ise. Av det frilynte ungdomslagets motstandere fikk bygningen navnet «Høkeklo». Ungdomslaget gikk inn i Eidsiva Ungdomslag, men meldte seg ut igjen i 1915, og i mellomtiden hadde Eidsivas sommerstevner i 1900 og 1912 blitt lagt til Ise.

I 1908 gjorde lokalet tjeneste som telefonsentral da den på Isetorp ble ødelagt av brann 17. mai. Under spanskesyken i 1917–18 ble det opprettet et «lasarett» her. Blant lagets egne aktiviteter i lokalet var en turnavdeling som senere ble til Ise Turnforening, mens både Ise Mannskor og senere Ise Sangkor også hadde sine røtter her. Det var dessuten flere teatergrupper som fant husly på Varden, den første i 1929.

Aktiviteten ble lagt ned fra høsten 1941 til april 1945, dels fordi det var forbudt å arrangere dansefester. Fra mai 1942 til freden kom var dessuten kjøkkenet bortleid til en evakuert familie fra Oslo. Etter krigen ble aktiviteten tatt opp igjen med medlemsmøter og dansefester, konkurranser, oppføring av sketsjer og små skuespill. Konkurransen om ungdommens oppmerksomhet ble dessuten sterkere nå og avstanden til byen ble kortere tidsmessig. I 1955 ble huset solgt til Ise Skytterlag med en klausul som blant annet fastslo at ungdomslaget skulle ha mulighet til å bruke lokalet gratis ti ganger i året – fem møter og fem fester. Det skulle også ha førsteretten til å avholde arrangementer på annen juledag og siste onsdag før påske.

Bygningen ble flittig brukt av bygdens mange lag, for eksempel holdt Varteig Hagebrukslag sitt festmøte her sommeren 1963, og ellers var det bygdekino, politiske organisasjoner og fagorganisasjoner. Trass i diskusjon om hvorvidt lokalet egnet seg til gudstjenester og religiøse møter ble det også benyttet til slike, som for eksempel 2. pinsedag i 1936, da sogneprest Birger Sinding prekte der kl. 10.30.

Rundt 2003 solgte Skytterlaget Varden til private.

Kilder