Birger Sinding (1890–1944)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Birger Sinding.
Fra Norges kirke og presteskap ved 900-årsjubileet, s. 351.
Notisen i Morgenbladet som forteller om vielsen til sjøs.

Birger Sinding (født 21. mai 1890 på Holter i Nannestad, død 12. februar 1944 på Rikshospitalet i Oslo) var en misjonsprest som virket i Kinas Hunanprovins for det Norske Misjonsselskap (NMS) fra 1915 til 1927, deretter som sogneprest i Varteig i Østfold 1927–1936 og Furnes i Hedmark fra 1936 til 1944. I Kina ble Birger viet til misjonslærerinnen Helga Moe Heimbeck (1880–1952) 29. juni 1918. Hun var datter av legen Johannes Marius Heimbeck og Louise Christopha f. Blom i Langesund.

Barne- og ungdomsår

Birger Sinding ble født på Løken kapellangård i Holter der foreldrene, res.kap. (senere prost) Aksel Smith Sinding (1849–1908) og Augusta Meyer (1851–1911) bodde. 1908 ble markert av minst to hendelser i Birgers liv, farens død og bestått examen artium. Farens død betød at familien måtte forlate prestegården i Nannestad, og i folketellingen 1910 er han, moren og den to år eldre søsteren Ruth bosatt i 3. etasje i Oscars gate 74 i Kristiania. Sammen med dem bor tjenestepiken Inga Smedstad fra Gjerdrum. Birger valgte å følge i farens fotspor, og i 1914 tar han teologisk embedseksamen og i 1915 praktikum. 20. juni ordinerer biskop Tandberg ham i Kristiania. Med tusen kroner i lommen forlater han byen og Norge på «Kristianiafjord» 28. juli 1915 og målet er språkstudier i USA.

1. september rapporterer Morgenbladet på side 12 om et «Bryllup paa Kristianiafjord». Det viser seg at under overfarten til New York hadde Cand. teol. Birger Sinding viet «det lykkelige Par [...] Olaf Hansen fra Fredrikshald og Frk. Hansen fra Glemminge», med kaptein Hjortdahl og dr. de Besche som vitner.

Hunan, Kina

Etter språkstudiene reiste han videre til Hunanprovinsen i Kina, der han begynte å arbeide ved middelskolen i Taohwalun i 1916 for deretter å bli hjelpeprest i Changsha 1917-1918. Her har trolig han møtt sin tilkommende, og Norske Intelligenssedler meldte 19. juni 1918 følgende på side 3:

Bryllup feires 29. juni i Changsha, Kina, av frøken Hansine H e i m b e ck, datter av avdøde læge I. Heimbeck og frue, født Blom, og missionsprest kand. teol. Birger S i n d i n g.

I årene 1919–1923 var han styrer av misjonsstasjonen i Changsha og lærer på presteskolen i Shekow (1921–22). Paret reiste til Norge i 1923, og ble der i to år, før han og Hansine 31. januar 1925 igjen forlater Jac. Aallsgt. 30 Ii for å reise tilbake til Kina via Tyskland. Han som prest, hun som misjonær. I Hunan tok han opp igjen arbeidet som lærer på presteskolen i Shekow og fortsatte med dette inntil alle misjonærer måtte forlate Kina i 1927. Han og Hansine vendte aldri tilbake.

Sogneprest og nedleggelse av embetet

Presteparet ved Bygdehallen i Varteig i 1930-årene.
Fra Varteig Historielags fotosamling

Etter at de måtte forlate Kina slo ekteparet seg til ro i Norge. Det første kallet var i Varteig i Østfold, rundt elleve mil syd for stedet han vokste opp. Her ble det nye presteparet sterkt engasjert i menigheten og bygden, han som leder i Varteig Kristelige Ungdomsforening og Østre Borgesyssel krets av ungdomsforbundet, og hun som stifter av Varteig Hagebrukslag i 1932. Olav Spydevold beskriver ham slik:

Sinding hadde en uptreget evne til å omgås folk, og av ungdommen var han høyt vurdert. Han var formann såvel i bygdens egen kristelige ungdomsforening som i Østre Borgesyssel krets av ungdomsforbundet.
Varteig : en liten bygds historie fra gammel tid til våre dager, s. 131

I 1936 forlot de bygden og reiste 20 mil nordover til Hedmark da Birger fikk sogneprestembetet i Furnes prestegjeld. Han var fremdeles engasjert i misjonsarbeidet og aktiv som formann for Hamar og Hedmark krets av det Norske misjonsselskap 1938–1940. Etter okkupasjonen i 1940 ble han, Lorentz Smith og Alf Hauge oppnevnt til sambandsnevnd for Hamar bispedømme, der Henrik Hille var biskop. Hille var Sindings forgjenger i presteembetet i Varteig. Som flere andre prester leste han bekjennelsesskriftet «Kirkens Grunn» for menigheten fra prekestolen 1. påskedag 1942 før han erklærte at han la ned presteembetet.

Birger Sinding beholdt sitt embete frem til han døde av sykdom på Rikshospitalet i Oslo 12. februar i 1944. Hansine Sinding døde åtte år senere, 3. februar 1952.

Kilder

  • Danbolt, Erling: «251. Sinding, Birger» s. 153 i Det norske misjonsselskaps misjonærer 1842-1948, Stavanger : Det Norske misjonsselskap, 1948. Digital versjonNettbiblioteket
  • Furnes historielag: «Forstyrrelse av møtefred 1944» s. 54 i Glimt fra okkupasjonsåra, [Furnes] : Furnes historielag, 1990, ISBN 8290973004. Digital versjonNettbiblioteket
  • Hedmark krets: «Kretsformenn i 100 år» s. 61 i Vidt har du gitt oss å favne : festskrift til hundreårsjubileet for Hamar og Hedmark krets av det Norske misjonsselskap, [Hamar, Holsetgt. 19] : Kretsen, 1986. Digital versjonNettbiblioteket
  • Kårstad, Oddrun: «Hamar bispedømme under okkupasjonen», s. 141 i Hamar bispestols historie : 1153-1953, Hamar : [s.n], 1953.
  • Lunde, Jon Vegard: Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen. B. 1 : Motstand og ikke-motstand : 1940-42 s. 185, Lillehammer : Lunde pressetjeneste, 1998, ISBN 8299096626. Digital versjonNettbiblioteket
  • Morgenbladet 1. september 1915, s. 12, spalte 6. Digital versjonNettbiblioteket
  • Norske Intelligenssedler 19. juni 1918, s. 3, spalte 2. Digital versjonNettbiblioteket
  • «Sinding, Birger» s. 351 i Norges kirke og presteskap ved 900-årsjubileet, Oslo : Hanche, 1930. Digital versjonNettbiblioteket

Primærkilder

Eksterne lenker