Verksbatteriet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Verksbatteriet (opprinnelig Verkshøiden batteri, også upresist kjent som Verksåsen batteri) i Moss ble anlagt som en andre forsvarlinje innafor Glommalinjen, som skulle stoppe et eventuelt svensk angrep i 1905. Det var tre slike batterier i Moss: Verksbatteriet, Bjørnåsbatteriet og Orkerødbatteriet. Verksbatteriet og Orkerød skulle støtte hverandre mot sjømål i havneområdet, mens Bjørnåsbatteriet var retta mot hovedveien sørfra. Batteriet har sitt navn fra Moss Jernverk, som lå i nærheten.

I 1960-åra ble området hvor batteriet lå delvis fylt igjen av M. Peterson & Søn. Mens batteriene på Bjørnås og Orkerød er svært synlige i landskapet, har derimot Verksbatteriet nesten helt forsvunnet. Østre fløystandplass med stillingsgang og en sprengt grop for ildleder og signalist er allikevel mulig å gjenfinne i området. Mangelen på åpenbare spor har ført til at en rekke kilder oppgir at batteriet aldri ble ferdigstilt, men batteriboka fra Bjørnåsbatteriet viser at det ble bygd. En innførsel viser det ikke ble helt fullført, for mens de to andre batteriene i Moss har brystvern av stein ble det lagt planer for å fylle melsekker med sand for å lage et brystvern på Verkshøyden. Man vet at det ble hugd skog, anlagt veier og planert i området.

Det skulle være hele seks kanoner på batteriet, like mange som de to andre til sammen. Sannsynligvis dreier det seg om moderne 10,5 cm kanoner. Det er tvilsomt om noen av disse ble utplassert, men til tross for mangelen på brystvern ville det vært mulig å utplassere kanoner dersom et svensk angrep hadde blitt meldt og man hadde utstyr og mannskaper i nærheten. Anlegget var på tre dekar, og ble anlagt på privat grunn som aldri ble formelt erverva av staten. De seks kanonene skulle plasseres ut i terrenget, slik at det ikke ville være mulig å sette mer enn en kanon ut av spill med et enkelt treff. Slik skiller Verksbatteriet seg fra alle de øvrige batteristillingene for Posisjonsartilleriet. Verksbatteriet pekte mot en mer moderne måte å fordele skytset på.

Koordinatene som er oppgitt her (59.440833° N 10.674444° Ø) viser trolig til det som var den sørlige del av vestre standplass. De andre stillingene lå mot nordøst fra denne. Batteriområdet er friområde, og veien inn til det brukes som tursti.

Kilder


Grensebefestninger beskrevet på lokalhistoriewiki.no

Koordinater: 59.440833° N 10.674444° Ø