Vikingskipshuset

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vikingskipshuset i 2008.
Foto: Olve Utne
Byste av Helge og Anne Stine Ingstad utenfor Vikingskiphuset på Bygdøy.
Foto: Stig Rune Pedersen

Vikingskipshuset er et museumBygdøy i Oslo. Det er organisert som en del av Kulturhistorisk museum, og har ansvaret for gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberghaugen og Borrehaugene.

Gokstad- og Osebergskipene ble i flere år oppbevart i midlertidige skur ved Universitetet i Oslo, og bevaringsforholdene var svært dårlige. For å bøte på dette foreslo professor Gabriel Gustafson i 1913 at man bygde et eget hus til dem. Arnstein Arneberg vant arkitektkonkurransen som ble utlyst, og i 1926 ble Osebergskipet flyttet fra Universitetshagen. I 1932 stod også fløyene til Gokstad- og Tuneskipene ferdig. På grunn av krigen 1940–1945 ble den siste fløyen ikke ferdig før i 1957.

Spørsmålet om flytting av vikingskipene og utvidelse av eksisterende museum

Styret ved Universitetet i Oslo, som eier Kulturhistorisk museum, støttet i desember 2006 et forslag om flytting av funnene til et nytt museum i Bjørvika som et ledd i planer om relokalisering av flere museer til området. I fagmiljøet var det imidlertid en viss frykt for at pakking og transport kunne skade skipene. En større utredning som ble presentert i mai 2012, utarbeidet av et internasjonalt ekspert-utvalg, konkluderte med at flytting kunne skade skipene. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen uttalte i den forbindelse:

Hovedkonklusjonene i rapporten er en tydelig anbefaling om å la alle gjenstandene forbli på Bygdøy og et klart signal om at den langsiktige risikoen ved en flytting til Bjørvika er stor. Som kunnskapsminister og ansvarlig for vikingskipene kan jeg derfor ikke anbefale å flytte disse. Diskusjonen om en flytting av vikingskipene vil jeg med dette anse som skrinlagt. Vi må nå se på andre måter for å sikre vikingskipene og de sårbare og ikoniske gjenstandene og gi disse en trygg framtid.

Selve Vikingskipshuset er også et spesielt bygg, og Riksantikvaren har foreslått å frede det. I et varsel om fredningssak fra 2006 uttalte Riksantikvaren blant annet:

Det er store nasjonale og internasjonale verdier knyttet til den helhet som bygningen med skip utgjør, og dette er et viktig byggverk av en av landets mest sentrale arkitekter. Disse verdiene kan etter Riksantikvarens vurdering best sikres gjennom en fredning.

En arkitektkonkurranse ble utlyst etter at det ble bestemt at skipene ikke skal flyttes fra Bygdø. Resultatet av arkitektkonkurransen ble annonsert 13. april 2016, med det danske firmaet AART architects som vinner med utkastet «Naust». Utkastet går ut på å beholde det eksisterende Vikingskiphuset og lage et større påbygg til dette. Avstanden som skipene skal flyttes blir dermed kort, men fortsatt krevende. I april 2021 ble det annonsert at anbudet for flyttingen av skipene var vunnet av offshore-selskapet Imenco, med hovedkvarter i Grinde i Tysvær. Etter planen skal det nye museet åpne i 2025.

Galleri

Kilder og referanser

Koordinater: 59.904523° N 10.684984° Ø