Statsarkivet i Hamar

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Vangs Sparebank, der Statsarkivet i Hamar hadde tilhold 1917-58.
Foto: Jensens (Wikimedia Commons) 2008

Statsarkivet i Hamar (SAH) er en regional institusjon innen Arkivverket med ansvarsområde som omfatter fylkene Hedmark og Oppland. Statsarkivet markerer i 2017 sitt 100-årsjubileum. Det ble opprettet i 1917 under navnet Stiftsarkivet i Hamar, men endret navn i 1919, da stiftsarkivene fikk den nye betegnelsen statsarkiv.

Oppgaver og arkivbeholdning

SAH skal primært ta vare på og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra den lokale statsadministrasjonen innen de to fylkene, men tar også i mot bevaringsverdige privatarkiver. Arkivet har i dag ca. 10 000 hyllemeter arkivmateriale, derav 600-700 hyllemeter privatarkiv etter bedrifter, foreninger og enkeltpersoner (ca. 300 enkeltarkiver). Av større privatarkiver kan nevnes brenneriene Løiten, Atlungstad og Strand, bankarkiver og arkivet til Rena Kartonfabrik A/S. Materialet strekker seg fra 1600-tallet til 1990-årene.

Statsarkivene fører tilsyn med arkivforholdene i den statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningen innenfor sine distrikter, og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning. Oppland har imidlertid et fylkesarkivLillehammer med eget ansvar for de fylkeskommunale forvaltningsarkiver der, og som også oppbevarer deponerte arkivsaker fra en del kommuner. Etter avtale med SAH oppbevarer fylkesarkivet på Lillehammer også arkivene etter OL 1994 fra LOOC og Lillehammer kommune.

I likhet med Riksarkivet og de andre statsarkivene har Hamar digitalisert kirkebøker, og var de første som skanna og publiserte eiendomsdokumenter på Digitalarkivet.

Historikk

Stiftsarkivet i Hamar ble opprettet i 1917 ved at Hamar stift (Kristians amt og Hedmarkens amt) ble skilt ut fra embetsdistriktet til Stiftsarkivet i Kristiania. Det oppstod en lokaliseringsstrid mellom Lillehammer og Hamar, der Hamars posisjon som stiftsstad gjorde utslaget. Ved opprettelsen fikk det nye stiftsarkivet lokaler i Vangs Sparebanks nybygg i Parkgata 2. I 1958 flyttet SAH til Strandgata 71, og i 1991 videre til Bazarene i Lille Strandgate 3.

Stifts-/statsarkivarer i Hamar

Kilder og litteratur

  • Fortid og nåtid i samspill. Statsarkivet i Hamar 1917-2007, Hamar Historielag 2009.
  • Statsarkivet i Hamar. Dokumentene forteller (Riksarkivaren, skriftserie 25, 2006)

Eksterne lenker

Koordinater: 60.79424° N 11.06678° Ø