Tollboden (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tollboden fra 1896 sett fra Operataket.
Foto: Chris Nyborg (2013).
En blå plakett på veggen forteller at dagens bygning er den femte tollboden på samme sted.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Tollboden i Oslo har adresse Tollbugata 1a, og er den femte tollboden som står på dette stedet. Den ble reist i 1896, etter tegninger av Adolf Schirmer (1850–1930). Tollboden er bygget av teglstein produsert av teglverket til Christiania Portland Cementfabrik i Slemmestad.

Den opprinnelige planen var at tollboden skulle ligger på Hovedtangen. Der ble det omkring 1638 oppført en murbygning som tolleren skulle dele med Mynten. Men myntvesenet trengte hele bygningen, og derfor ble det i stedet reist en tollbod ved enden av Nordre brygge, som lå i forlengelse av Tollbugata. Den gangen lå tollboden på bryggekanten, men området ble 1957–1960 fylt ut.

I 1695 gikk Gerhard Treschow av som toller. Han beholdt da tollboden, og hans etterfølger Frantz Jørgensen lot straks oppføre en ny tollbod i tømmer nord for Nordre brygge, rett ved Treschows bygning. Når man sier at det har vært fem tollboder på samme sted er det en liten tilsnikelse, for Treschows tollbod sto altså samtidig som Jørgensens – men de var rett ved siden av hverandre.

Jørgensens tollbod ble stående til 1770-åra, da den var så råtten og forfallen at den måtte rives. Trolig er det den Branntakstprotokollene beskriver i 1770: Branntakst 1770: Kongens Toldbod: Bestaaende af een 2 Etage Bygning, opførdt af Tømmer paa et brøstfeldig Boel Værk. I nederste Etage er 3de Boeder, og i øverste Etage 6 Kammere med 3 Jern Kakkel Ovner, som ikke bruges, efterdi Rørene ere nedtagne. I Kammerne er 8 Fag Vinduer med Jern Stænger, og Taget er tæket med Bord og Teigl Steen, blev Taxeret for 1150 rd.(Riksarkivet,

I 1770-åra, trolig etter 1776, oppførte murmester Johan Hessler en ny tollbod i utmurt bindingsverk på samme sted. Hesler sin tollbod fikk ikke stå lenge, for i 1785 brant bryggene, og tollboden gikk med.

1787–1790 oppførte murmester og arkitekt Hans Christian Lind d.e. en ny tollbod, den fjerde i rekka. Dette var en murbygning over to etasjer. Arkitekttegningene for denne er bevart, og er utgangspunkt for en 3D-modell brukt i pilotprosjektet Luktpunkt Oslo.

I 1895 ble så Linds tollbod revet, og Schirmer fikk i oppdrag å bygge en ny.

Ved siden av tollboden står Tollpakkhuset fra 1846–1850, som huser Norsk Tollmuseum.

Galleri

Litteratur


Koordinater: 59.9092° N 10.7492° Ø