Grønnegata 102 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 102 lå omtrent der inngangen til Aurora kino kom i 2007.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et typisk bilde fra Grønnegata. Vi ser litt av nr. 100 til venstre, det lille huset hører med til nr. 104.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1920-åra).
Nr. 102 var gulmalt på 1950-tallet. Vi er omkring 1960, det nye rådhuset i bakgrunnen sto ferdig i 1958/59.
Foto: Peter Wessel Zapffe (Ca. 1960.).
Grønnegata 102 var et stort hus med en lang historie, men ble revet på 1990-tallet. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 102 i Tromsø hadde en lang og omskiftelig historie bak seg da det ble revet på 1990-tallet. I dag er tomta del av Foluskvartalet som rommer rådhus og kinosaler. - Gammelt matr.nr. 277.

Snekker Fredriksen

Målebrev til S. Fredriksen (som har bebygget grunnen), datert 15. aug. 1833 og 14. okt. 1842, tinglyst 17. okt. 1842.

Skifte etter S. Fredriksens hustru hvorved eiendommen ble utlagt ham, i 1848.

I 1865 bodde snekker Søren Fredriksen her med kona Johanne Barbara Eliasdatter og fire barn, tollbetjent Hans P.F. Holst med kona Grethe Chr. Hauan og fire barn.

I 1875: Snekkermester Søren Fredriksen med kona Johanna Barbara, en datter og en fostersønn, handelsfullmektig Eilert Johan Brostrøm med pleiedatteren Karen Malene Heitmann og husbestyrerinnen Olava Christine Ladgaard samt lærerinne i pikeskolen, Anna Marie Andresen.

I 1885: Snekker S. Fredriksen med kona Johanna Barbara, maskinist Kristian Paulsen Haugen med kona Marie Johanna og seks barn, læregutt (hos snekker Løkke) Fredrik Kristian Olsen.

Jekteskipper Jensen

Auksjonsskjøte fra Søren Fredriksens dødsbo til Andreas Jensen, i 1888.

I 1891: Andreas Jenssen med kona Ingeborg og to døtre, tjenestepike Karen Karlsen, Ove Andreas Kristoffersen med kona Jensine Marie og tre barn.

I 1900 bodde jekteskipper og væreier Andreas Jensen her med kona Ingeborg Bergitte og to døtre, sakfører og redaktør Carl A. Moursund med kona Theodora og fire barn, samt sypiken Sofie Trondsen.

Carl Anton Moursund, født på Bentsjord i 1865, var utdannet jurist og var politimester i byen i 1893-95. Dette var en stilling han fylte til fulle, stor og sterk som han var. Iflg. Ytreberg var Moursund også et festmenneske, en dyktig sanger og mangeårig redaktør av avisen ”Tromsøposten”. Han døde i 1933.

Eid av Andreas Jensen i 1904.

St. Elisabeth-søstrene

St. Elisabeth-søstrene begynte sin virksomhet her før de flyttet til Storgata 112 i 1907.

Makeskiftebrev hvorved enkefru Birgitte Jensen og døtrene Anna og Jenny Jensen makeskiftet til «De graa søstre af den hellige Elisabeth» denne eiendommen mot Nedre Skolegate 34, (Parkgata 34) i 1907. Ordenen hadde kjøpt Parkgata 34 i 1906.

Skjøte fra Maria Streibel, provincialforstanderinne for kongregationen av «De graa søstre af den hellige Elisabeth», til underfogd J. Aspaas, med påtegning fra den apostoliske vikarius for den katolske kirke i Norge, biskop J.O. Falliza, om at Maria Streibel hadde myndighet til å underskrive skjøtet, i 1908.

I 1910 bodde underfoged Johan Aspaas her med kona Anna Gurine, ingeniør Helovard Knoph med kona Itta og fire barn samt tjenestepiken Gudrun Larsen.

I 1916: Forretningsfører Johan og Anna Gurine Aspaas, enke Rebekka Elisabeth og student Erling Kiil, Tromsø kredssykekasse.

Brusfabrikant Hepsøe

Skjøte fra J. Aspaas til Haakon Hepsøe i 1917.

Haakon Hepsøe drev ”Nor Mineralvannfabrikk A/S” i mellomkrigstiden, (Her eller i Storgata 95?), (1932), (Hjørdis Hepsøe var disp. i 1940/1946, med agent/kommisjonsforretning). En slags fortsettelse av Knoffs mineralvandfabrik som ble kjøpt opp av Mack i 1918? Se Storgata 122.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1927.

Tvangsauksjonsskjøte til Tromsø Handels- og Privatbank A/S i likvidasjon under off. adm., i 1931.

Familien Moldenæs

Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank A/S i likvidasjon under off. adm. til Gunvor Moldenæs i 1932.

Omkring 1930 kom ”Signy Edelsteens Skjønnhetssalong” hit.

Telefondame Ruth Hepsøe (1940), skredderne Sigurd og Sverre Sønvisen (Storgata 81), handlende Marie Øyen, Karl Edelsteen, agent/kommisjonsforretning, Signy Edelsteens ”Salong Beauté”, skjønnhetspleie, (1940/1946), H.S. Moldenæs, (1940).

Eid av Gunvor Moldenæs i 1946.

Etter krigen var skomakerne (Olav) Thomassen og (Edvin) Wassbakk her. De flyttet videre til Fredrik Langes gate 14, (1957). - L. Bakkeringen, agent- og kommisjonsforretning, (1957/1961).

Lærer Arvid og kontordame Åse Moldenæs, Harry Dahl, (1957).

Tromsø kommune

Makeskifte fra Gunvor og Kristian Moldenæs, til Tromsø kommune, i 1962.

Tromsø rørleggerforretning, (Kjell Olsen), (1966), rørleggermester K.R. Olsen, innehaver av Krepp papirindustri i Grønnegata 20, (1966).

Tromsø kommune, eiendomsforvaltning/renholdsinspektøren, (1972).

Rocell’a porselensmaleri (Leikny Paulsen), (1982). Hun flyttet videre til Grønnegata 62.

Huset ble revet på 1990-tallet og tomta inngår nå i Fokuskvartalet som ble reist i 2004, med rådhus og flerkinoanlegg.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.