Gulbrand Jensen (1885–1979)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 16. juli 1926: Utsnitt av omtale av utnevnelsen av Gulbrand Jensen til politimester i Senja.

Gulbrand Jensen (født 24. september 1885 på Hamar, død 9. januar 1979) var jurist med en variert karriere, blant annet som politimester ved Senja politikammer med sete i Harstad, før han avsluttet som sorenskriver i Tønsberg.

Familie

Gulbrand Jensen var sønn av kjøpmann Gulbrand Jensen (1851-1942) og Oline Jølstad (1858-1911). Han ble gift i 1912 med Laura Bull Heyerdahl (1888-1931), deretter, i 1933, med Aase Bjørnaa (1900-1989).

Liv og virke

Jensen ble student i 1904, vernepliktig offiser i 1905 og cand. jur. i 1908. Han var først sakførerfullmektig på Elverum, deretter edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Guldalen (Gauldalen). Ved folketellingen for 1910 er han registrert som sorenskriverfullmektig med bopel i Melhus.

Jensen virket deretter som overrettssakfører på Flisa fra 1911, i Kongsvinger fra 1914 og på Notodden fra 1918, der han også var juridisk konsulent for Tinnfossbedriftene.

I 1926 ble Gulbrand Jensen utnevnt til politimester ved Senja politikammer, med sete i HarstadHinnøy. Han var deretter byfogd i Fredrikstad fra 1935 og til sist sorenskriver i Tønsberg fra 1945 til 1956.

Jensen var dessuten konstituert ekstraordinær dommer i Høyesterett i andre halvår 1947 og i tre måneder i 1954. Han var også konstituert lagdommer i Agder og Eidsivating 1956-57.

Jensen var også bystyremedlem på Notodden i 1926, og i Harstad 1929-31. Han var styreformann i Harstad og Oplands Bank 1930-35, og medlem av kontrollkomiteen for Tønsbergs Sparebank 1946-63, formann fra 1953.

Ettermæle

Gulbrand Jensen er gravlagt på Tønsberg nye kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Gulbrand Jensen er gravlagt på Tønsberg nye kirkegård. Det er tittelen Sorenskriver som er benyttet på gravminnet.

Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1956, da han gikk av som sorenskriver i Tønsberg.

Kilder og referanser