Koordinasjonskomiteen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Koordinasjonskomiteen (KK) var en gruppe innen den sivile del av Hjemmestyrkene, Sivorg. KK ble opprettet ved årsskiftet 1941/1942, og skulle fungere som et organ hvor representanter for forskjellige yrkesgrupper kunne samordne innsatsen mot nazifiseringen. Flere yrkesgrupper ble representert, i første omgang leger, jurister, lærere, prester og ingeniører og etter hvert også andre. På grunn av arrestasjoner varierte sammensetningen en del gjennom krigen.

KK var en viktig leverandør av paroler, og fungerte også som et sekretariat for Hjemmefronten. Gruppa hadde også et eget sekretariat, med Ole Jacob Malm som første leder.

Medlemmer

Oversikten over medlemmer er delt inn i yrkesgruppene/områdene de representerte, med medlemmene innenfor hver gruppe ordnet kronologisk etter når de gikk inn i KK.

Navn Representerte Medlemsperiode Merknader
Hans Jacob Ustvedt Legene 1941–1942
Ole Jacob Malm Legene 1941–1942
Peter M. Holst Legene ?–jan. 1945
Olaf Bang Legene 1945
Finn Arnesen Juristene 1941–1943
Erik T. Poulsson Juristene 1941–1944
C.A. Gulbrandson Juristene 1944–1945
C.F. Mathiesen Ingeniørene 1941–1944
Arne Okkenhaug Lærerne 1941–1942
Kåre Norum Lærerne 1941–1942
Edmund Haug Lærerne 1943
Frieda Dalen Lærerne 1944–1945
Arnulv Nygaard Lærerne 1941–1943
Magnus Jensen Lærerne 1943–1945
Alex Johnson Prestene 1941–1944
Conrad Bonnevie-Svendsen Prestene 1941–1945
Arne Fjelberg Prestene 1945
Halfdan Jønsson Faglig utvalg 1942–1944
Frank Hansen Faglig utvalg 1944–1945
Alf Andersen Faglig utvalg 1944
Egil Offenberg Næringslivet 1942–1945 Formann i KK fra årsskiftet 1944/1945
Reidar D. Tønnesson Landbruket 1943–1945
Leif Hassel Off. tjenestemenn 1943
Inge Seip Off. tjenestemenn 1943–1944
Realf Ottesen Off. tjenestemenn 1944–1945
Andreas Schei Off. tjenstemenn 1945
Tor Skjønsberg Ingen tilknytning 1941–1944
Tore Gjelsvik Ingen tilknytning 1943–1945
Alf Sanengen Ingen tilknytning 1944–1945
Chr. A.R. Christensen Ingen tilknytning 1945
Jan Jansen Ingen tilknytning 1945

I tillegg til disse deltok Viggo Hansteen, Harald Gram og Johan Refsdal ved opprettelsen i 1941.

Litteratur