Arne Fjelberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 22. august 1960: utsnitt av nekrolog over Arne Fjelberg.

Arne Fjelberg (født 11. februar 1907 i Larvik, død 20. august 1960 i Oslo) var en markant prest som virket en årrekke ved Frogner menighet i Oslo, deretter ved Uranienborg menighet, før han var rektor ved Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo. Under krigen var Fjelberg en sentral skikkelse i kirkeledelsen mot nazifiseringen. Han var også skribent, forfatter og salme-oversetter.

Familie

Arne Fjelberg var sønn av Aaent Anton Fjelberg (1875–1950) og Anna Jacobsen (1875–1951), og ble gift i 1933 med Ragnhild Andersen (1908-1998).

Liv og virke

Arne Fjelberg tok teologisk embetseksamen i 1931 og praktikum året etter. I 1933 begynte han som hjelpeprest ved i Frogner menighet i Oslo. Her var han til 1948, da han gikk til Uranienborg menighet som residerende kapellan.

Fjelberg ble i 1953 tilsatt som rektor ved Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo, og her var han fram til sin død.

Under okkupasjonen var Fjelberg aktiv i Den norske kirkes kamp mot nazifiseringen. 1943-1945 var han medlem av Den midlertidige kirkeledelse og han deltok i Koordinasjonskomiteen mot slutten av krigen som representant for prestene.

Etter krigen var Fjelberg med på å starte det kirkelige kulturforlaget Land og kirke og publikasjonen Kirkebladet. Han engasjerte seg også i tidsskriftet Kirke og Kultur, og var medarbeider i avisene Verdens Gang og Morgenbladet. Han skrev også flere bøker, blant annet Bibelhistorie for folkeskolen (1954), og han oversatte salmer. En av salmene er Deg være ære fra 1885, som Fjelberg oversatte fra fransk i 1947.

I 1933 var Fjelberg, sammen med andre unge prester og teologer, med på å grunnlegge ordensfellesskapet Ordo Crucis. I dette felleskapet ble han en sentral skikkelse, og i 1952 ble han ordenens leder. Han var også aktiv i Rotary-bevegelsen.

Bosteder

I adresseboka for Oslo for 1933 er Arne Fjelberg oppført som hjelpeprest med bostedsadresse Oscars gate 78. I adresseboka samme sted for 1939 er han oppført på adressen Erling Skjalgssons gate 18. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for 1960/61.

Ettermæle

Arne Fjelberg er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

I en nekrolog over Arne Fjelberg i Aftenposten 22. august 1960, av Johan B. Hygen, ble han beskrevet slik (utdrag):

Arne Fjelberg var en av dem som vokser med oppgavene, og av dem ble det mange. Uten forbehold og innskrenkninger stilte han hele sin store arbeidskraft og sine allsidige evner til tjeneste for den kirke som hadde så god bruk for ham og de mennesker som trengte ham. Hans dype forankring i evangelisk kristendom og hans sentralt kirkelige posisjon var forenet med en bunnsolid karakter og en stor kjærlighet til mennesker.

Arne Fjelberg er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Gravminnet prydes av et kors i gullfarget mosaikk og påskriften Soli deo gloria («Gud alene (tilkommer) æren eller herligheten»), som kanskje henspiller på ovennevnte salme Deg være ære, i Fjelbergs egen oversettelse.

Kilder

Eksterne lenker