Musegata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tromsø kunstforening har holdt til i de gamle museumslokalene siden 1981.
Foto: Einar Dahl 2017
Den gamle museumsbygningen ligger på ei stor og flott tomt. Her sett bakfra.
Foto: EinarDahl (2017).
Selv om Tromsø museum ikke ble offisielt innviet før i 1895 var det stor festivitas og jubileumsutstilling sommeren 1894 da Tromsø by fylte 100 år.
Foto: Hedley With. 1894.
Tyskerne satte sitt preg på sørbyen under krigen og her ser vi hele området bestrødd med brakker, fra museet til sykehuset.
Foto: Mittet (1948).
Museet fikk etter hvert et litt slitent preg, men bare tre år senere flyttet det til sørøya.
Foto: M. Berg (1957).

Muségata 2 i Tromsø var i mange år synonymt med Tromsø museum. - Gammelt matr.nr. 634.

Tromsø museum

Tomta ble utskilt fra eiendommen «Pouls Minde» som tilhørte firmaet P. Hanssen & Co. Delingsforretning ble avholdt 16. mai 1894, tinglyst 30. april 1906.

Tromsø museum ble grunnlagt i 1872 og leide lokaler hos Tromsø baptistmenighet i Strandskillet 2 fra 1873 til 1894. I 1894, da Tromsø feiret 100 års-jubileum som by, ble det nye praktbygget til Tromsø museum tatt i bruk, mens den høytidelige innvielsen fant sted søndag 31. mars 1895.

Skjøte fra P. Hanssens Legat ved Bestyrelsen, til Tromsø museum, i 1907.

Nesten all plass var satt av til utstillinger, bare to små rom til det vitenskapelige arbeidet. Museet ble derfor raskt alt for lite.

Konservatorer i 1946; T. Soot-Ryen og H. E. Lund.

I 1960 flyttet Tromsø museum til nybygg sør på Tromsøya.

Skjøte fra Tromsø museum v/styret; Vilhjelm Riksheim, Leif Sire og Einar Tønsberg, til Tromsø kommune, på denne eiendommen og Muségata 4, i 1961.

Tromsø kunstforening

På 1960- og 70-tallet ble bygget brukt til musikkopplæring, dukketeater og som øvelseslokale. HATS, (1972/77), kunsthåndverker Solveig Ovanger, verksted, (1982). Eka og Idar Ingebrigtsen hadde også virksomhet her.

Bygget ble kraftig renovert og Tromsø kunstforening flyttet inn i 1981. Fra 1988 ble det også tilholdssted for Nordnorsk Kunstmuseum før dette flyttet til Sjøgata 1 i 2002.

Tromsø kunstforening disponerer hele bygget i 2015.

Muségata 2B

Målebrev- og kartforretning hvorved denne eiendommen utskilles fra Muségata 2, i 1981.

Skjøte fra Tromsø kommune til Stiftelsen «Tromsø Kunstsenter», i 1981.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.