Otto Sverdrups gate 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er vinduene som har endret seg mest i et ellers velholdt hus.
Foto: Einar Dahl 2017
Otto Sverdrups gate 5 mens Andersens mek. verksted holdt til her, på 1920- og 30-tallet. Ca. 1938.
Otto Sverdrups gate ca. 1960 med nr. 1 nærmest. I nr. 5 holdt Storvolls kjøtt- og fiskeforretning hus.
Foto: H.A. Brandt

Otto Sverdrups gate 5 i Tromsø var en del av verftseier Johnsgaards eiendommer, men han hadde hovedsete i nr. 7a. - Gammelt matrikkelnr. 269.

Fisker Hansen

Målebrev til Søren Hansen av 17. okt. 1839, tinglyst 9. okt. 1843.

Skifte etter Søren Hansens hustru Anne Pedersdatter, hvorved eiendommen utlegges enkemannen, i 1864.

Fisker Søren Christian Hansen med kona Bergithe Chattrine Olsdatter og tre barn, fisker Hans Petter Sørensen med kona Leonora Amalie Heggelund og en sønn, fisker Anders Jakobsen og kona Elen Elisabeth Hansdatter, i 1865.

Tranbrenner Søren Christian Hansen med kona Bergitta Katrine og to barn, fisker Jens Andreas Nilssen, fisker Anders Jakobsen og kona Elen, i 1875.

Skipsbygger Johnsgaard

Skjøte fra Søren Christian Hansen til O. J. Johnsgaard, med krav om kår for selgeren, i 1877.

Skjøte fra O.J. Johnsgaard til P.K. Johnsgaard, (også på matr.nr. 552 (Otto Sverdrups gate 7b)), i 1882.

Peter Konrad Johnsgaard kom fra Tranøy og hadde vært i lære i Bergen før han etablerte sitt skipsverft i 1880. De drev mest med reparasjoner, men hadde også mindre nybygg. Johnsgaard var også en aktiv politiker i byen.

I 1885: Veverske Katrine Hansen med datteren Jensine Amalie, fisker Nikolai Ingvald Jensen med kona Fredrikke og datteren Jenny Pauline.

Båtbygger og verftsarbeider Benjamin Baraksen bodde her med kona Albine Lovise og åtte barn samt arbeiderske Rikarda Rikardson, i 1900.

Erklæring fra P.K. Johnsgaard og Fredrik Eliassen, som eiere av matr.nr. 268 (Otto Sverdrups gate 7a), 269 og 251 (Otto Sverdrups gate 9), om at de på disse eiendommene stående våningshus var å betrakte som sammenhengende og at utstederne ikke vil utvide bebyggelsen ut over et areal av 300 kvm., i 1903.

Skifte etter P.K. Johnsgaards hustru Kristine Johnsgaard, f. Monsen, hvorved eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1904.

Hus- og verftstømmermann Johan Eilertsen med kona Jendine og fem barn, i 1910.

Witsø & Larsen, mek. verksted, (1916). Maskinist August Larsen bodde i Fridtjof Nansens plass 9.

Andersens mek. verksted

Skjøte fra P.K. Johnsgaard til Andersens mek. verksted A/S, med forbehold for selger til uten vederlag å benytte 1. etg. av kontorbygningen for sin levetid, i 1924.

Eid av Carl N. Andersens mek. verksted A/S, motorfabrikk, smie og metallstøperi, i 1932 og 40.

Familien Carl Andersen bodde i 2. etg., typograf Sverre Johansen, (1940).

Skifteskjøte fra Carl Andersen og hustrus skilsmissebo til fru Berny Andersen, i 1941.

Mekaniker Arne, kontordame Aud, husmor Berny og sjømann Gunnar Andersen, typograf Sverre Johansen, sjåfør Ivar Niva (1946).

Kjøpmann Storvoll

Skjøte fra Berny Andersen til Jensine Storvoll, i 1954.

Kjøpmann Bj. Storvoll med kjøtt- og fiskeforretning, (1957/66).

Arne Storvoll, Henry J. Olsen, (1966), pensjonist Arne Sørensen, (1977).

Skjøte til Frode Iversen i 1978.

Skjøte til Arne Ingebrigtsen og Knut Rye-Holmboe, i 1978.

Tryggve Giertsen A/S, plastindustri, reklameartikler, mynt- og seddelbehandling, (1982), vaktmester Ola Sørensen, (1982).

Skjøte fra Knut Rye-Holmboe til Geir Ingebrigtsen på hans ideelle ½-del, i 1983.

Arne Ingebrigtsen satt i uskifte etter hustruen Hildur Olivia som døde i 1984.

Tryggve Giertsen A/S, plastindustri, reklameartikler, mynt- og seddelbehandling, (1982), vaktmester Ola Sørensen, (1982), Erling Henriksen, (1986/93), Laura Henriksen, (1986), Leoh A/S, (1986), Randi Olsen, (1986).

Nina Solbakken, (1990), Oddmund Jakobsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.