Parkgata 31 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parkgata 31 sett fra sør. Nede i bakken ligger Rådhusgata 7 og 5.
Foto: Einar Dahl (2016).
Parkgata 31 sett fra vest. Garasjedelen ble satt opp omkring 2012.
Foto: Einar Dahl (2016).
Steensparken fra den gang den hadde springvann. Parkgata 31, nede til venstre, var omtrent som i dag.
Foto: Schrødersamlingen, ca. 1930.

Parkgata 31 i Tromsø er en stor og fin hjørnegård mot Rådhusgata. - Tidligere Nedre skolegate 27b, utskilt fra Nedre skolegate 27 (Rådhusgata 7), matr.nr. 555.

Fotograf Bakland

Kart- og oppmålingsforretning hvorved denne eiendommen ble utskilt fra Nedre skolegate 27, avholdt 8. des. 1919, tinglyst 2. feb. 1920.

Skjøte fra Betty Dreyer til T. Bakland i 1920.

Leiekontrakt hvorved T. Bakland bortleier 2den etg. m.m. til Thorleif Bakland, i 1924.

Auksjonsskjøte til Tromsø sparebank i 1926.

Kjøpmann Sørensen

Skjøte fra Tromsø sparebank til Kaare Sørensen i 1930. - Sørensen drev ”Chic”magasin i Fredrik Langes gate 20, (1940).

Ektepakt mellom Kåre Sørensen og hustru Mathilde hvorved alt hva hver av dem for fremtiden erverver skal være vedkommendes særeie, samt skal av fellesboet denne eiendommen være hustruens særeie, i 1933.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Parkgata 31, tinglyst 8/6-1933.

Betjent Sigurd Hagen, (1940).

Eid av handlende Mathilde Sørensen i 1946.

Hovedkasserer Kåre og Mathilde Sørensen m/Chic Magasin i Fr. Langes gate 20, skipper Hemming Johansen, (1946).

Skjøte fra Mathilde Sørensen til Johan Isachsen i 1955.

Oljeformann Isaksen

Anny Wiig, hun hadde damefrisersalong i Fredrik Langes gate 24, (1957), E.K. Wiig, han drev ”Butikk- og kontorutstyr” i Sjøgata 6, (1957), kranfører Johan og husmor Valborg Isachsen, telefondame Marit Strikkenes, (1957).

Johan Isaksen, Nils Forsmo, Tore Foshaug, (1966).

Oljeformann Johan Isaksen, (1972/93).

Valborg Isachsen døde i 1986.

Rigmor Bjerkaas, (1982), Martha Forsmo, (1982/93).

Hanne Sofie Johnsen, (1993).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.